KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018: OBCE TURNOVSKA

0

Letošní komunální volby jsou uzavřeny v Turnově a nyní definitivně i ve spádových obcích. Přinášíme jména nových či staronových starostů a místostarostů, v několika případech i starostek a místostarostek. A přidáváme také nejdůležitější témata nového funkčního období.

JENIŠOVICE
Starosta Bohumil Bradáč, místostarosta Jiří Brož. Prioritou je chodník Jenišovice – Mariánka I. etapa, přestavba čp. 12 – přestavba pro potřeby obce a obecního úřadu, který je v současné době umístěn v budově MŠ. Dále jsou to stavební úpravy budovy mateřské školy a navýšení její kapacity.

KACANOVY
Starosta Michal Nožička, místostarostka Jitka Lukáčová. V nejbližší době začne přestavba části kulturního domu, která by měla probíhat v příštím roce, další investicí většího rázu i zásahu do krajiny bude vybudování parkovacích ploch u hřbitova a koupaliště. V plánu je zlepšení zázemí sboru dobrovolných hasičů a podpora bohaté spolkové činnosti.

KARLOVICE
Starosta Ondřej Havrda, místostarostka Vlasta Špačková. Prioritou je kolaudace novostavby školky a přestěhování dětí do nové budovy. Dále je to pokračování v opravě komunikací, úprava prostranství pro odkládání separovaného odpadu, zlepšení podmínek v místních obchodech novým vybavením a klimatizací.

KOBYLY
Starosta Jaroslav Červa, místostarosta Zbyněk Hozák. Plány na nové volební období: celková rekonstrukce budovy sokolovny a oprava místních komunikací.

MALÁ SKÁLA
Starosta Michal Rezler, místostarosta Petr Votrubec. Začalo se s půdní vestavbou ordinací v podkroví nad mateřskou školkou, plánována je oprava místní komunikace nad zámkem, pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, rekonstrukce veřejného osvětlení, pořízení digitálního povodňového plánu a varovného systému, oprava kamenného schodiště a opravy letohrádku na hradě Vranov ad.

MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM
Starosta Jaroslav Votrubec, místostarosta Vlastimil Kůtek. V tomto volebním období se zde chtějí zaměřit na úpravy návsi a na další opravy komunikací. V plánu je nová autobusová zastávka na Chutnovce, výměna oken a oprava fasády na hasičské zbrojnici v Bělé a oprava střech na bývalé škole ve Vesci.

MODŘIŠICE
Starosta Michal Smidžár, místostarostka Marie Stowasserová. Prioritou zůstává dokončení rekonstrukce a obnovy vodovodního řadu, kterého je obec provozovatelem. Dále je v plánu vybudování vrtu, který by zvýšil kapacitu vodního zdroje a tím vyřešil pro obec dlouhodobý nedostatek vody. V neposlední řadě by nové zastupitelstvo chtělo vyřešit využití budovy, ve které původně byla škola.

OHRAZENICE
Starosta František Novák, místostarostové Jana Rozumová, Martin Mareš. Na počátku nového volebního období je nejdůležitější dokončení rekonstrukce turnovské Nádražní ulice a přilehlých komunikací v obci. Dále potom přeložka nadzemního vedení do země v celé obci, pokrytí obce optickým kabelem, nové veřejné osvětlení a pokračování úprav veřejných prostranství.

OLEŠNICE
Starosta Zdeněk Šich, místostarosta Radek Čermák. Zásadní je oprava místních komunikací, nová elektrifikace ve středové části obce a nové veřejné osvětlení. Dále potom rekonstrukce a vybudování nových bytů na obecním úřadě, podpora spolků a kulturního života v obci.

PĚNČÍN
Starosta Karel Bičík, místostarosta Jaroslav Šáral. Na řešení je projekt obnovy návsi a zklidnění dopravy kolem základní školy. S tím souvisí vybudování dalšího úseku chodníku. Obec má před sebou také zpracování nového územního plánu.

PŘEPEŘE
Starosta Luděk Sajdl, místostarosta Tomáš Kudrnáč.

PŘÍŠOVICE
Starosta František Drbohlav, místostarosta Jan Košek. Zásadní je dokončení započaté rekonstrukce vodního toku Příšovka s protipovodňovými prvky, stavba nové čistírny odpadních vod, postupná rekonstrukce místních komunikací, obnova veřejného prostoru v obci a multifunkční hřiště. V příštím roce bude vybudována cyklostezka z Příšovic do Přepeř.

RADIMOVICE
Starosta Ondřej Zoubek, místostarosta Miroslav Jech. Nejdůležitější úkoly jsou stabilizovat vztahy obce a místních spolků a dále pokračovat v započatých projektech, tj. úpravě místních komunikací a pěších cest, zvýšit využitelnost víceúčelového sportoviště, zpřístupnění sálu v hasičské budově pro lidi s omezenou hybností, zlepšení akustiky sálu pro možnosti pořádání kulturních akcí, pasport veřejného osvětlení a rozhlasu v obci.

RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM
Starosta Jan König, místostarosta Zdeněk Brožek. Další etapa budování chodníků a cyklostezky – chodníky na Pustině od obecního úřadu ke Kozákovu a cyklostezka a chodník z Lestkova od prodejny ke křižovatce U Kříže. Dále potom vybudování vodojemu a vodovodní sítě v osadě Kozákov.

RAKOUSY
Starostka Marta Franzová, místostarosta Karel Mařík. V plánu je vybudování vodovodu, oprava autobusové zastávky a místní komunikace včetně cyklostezky. „Jsme jednou z nejmenších obcí v Libereckém kraji, i tak ale myslím, že se nudit nebudeme. To dokládá snímek ze slavnostního sázení lípy, které proběhlo 27. října,“ uvedla starostka obce.

ROVENSKO POD TROSKAMI
Starostka Jiřina Bláhová, místostarostka Zdeňka Nejedlá. Z nejdůležitějších úkolů je to příprava nových stavebních parcel pro výstavbu RD, rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole, přístavba hasičské zbrojnice, příprava rekonstrukce a přístavby domu pro seniory ad.

SVIJANY
Starosta Petr Felkner, místostarosta Jiří Linka. Nejdůležitějšími úkoly jsou budování a oprava místních a účelových komunikací, vybudování chodníku ve Svijanech z Podolí až nahoru k nové zástavbě, vyřešení odkanalizování spodní části Svijan, revitalizace potoku Příšovka, komunikace na hřbitově a vyřešení pěší cesty na hřbitov, opěrné zdi u cyklostezky a pokračovat na projektu Greenway Jizera.

SYCHROV
Starostka Jaroslava Kvapilová, místostarosta Jaroslav Bretšnajdr. Hlavním úkolem bude oprava mostů v katastru obce, zejména toho známého železničního, dále potom opravy komunikací a oprava a dostavba hasičských domů.

TATOBITY
Zde z administrativních důvodů volby neproběhly. Uskuteční se v sobotu 26. ledna 2019.

TROSKOVICE
Starosta Jaroslav Louda, místostarosta Jiří Jiránek. Prioritou je zasíťování pozemků v ovocném sadě u bývalého kravína, schválení nových obecních symbolů – znak a vlajky a lepší informování občanů a turistů formou nových webových stránek.

VLASTIBOŘICE
Starostka Jana Hartlová, místostarosta Dušan Koutník. Ve spolupráci s minulým zastupitelstvem je prioritou dokončit stávající rekonstrukce místních komunikací a komunikace s občany.

VŠEŇ
Starosta Radek Vitina, místostarostka Monika Poláchová. Nové vedení obce chce pokračovat ve vydávání vlastních novin, stabilizovat školu, ve výhledu je nová kanalizace a čistírna odpadních vod.

VYSKEŘ
Starosta Jan Kozák, místostarostka Michaela Brzobohatá. Nově je zastupitelstvo pouze sedmičlenné. Prioritou je pokračovat v zahájených projektech, jako je revitalizace vrchu Hůra (kolem kaple sv. Anny), zajistit potřebné finance pro nutnou rozsáhlou rekonstrukci kanalizační sítě, po pozemkových úpravách jsou v plánu opravy cest a výstavba poldrů k zadržení přívalových dešťů. Další snahou obce je zachování pobočky České pošty, rekonstrukce areálu u hasičské zbrojnice nebo investice do výsadby zeleně.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.