NA SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ SE SEŠLI RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE A RADNÍ TURNOVA

0

„Chceme postupně v tomto formátu jednat ve všech čtyřech okresních městech kraje. Turnov, jako jedno z větších měst a přirozené centrum regionu, bereme jako takové samostatné okresní město,“ přiblížil důvod setkání v Turnově ve středu 4. ledna hejtman Martin Půta. Jak doplnil starosta Turnova Tomáš Hocke, jsou důležitá témata, která město přesahují a která lze úspěšně vyřešit pouze v součinnosti s krajem. Navíc se jedná o témata, o kterých se mluví a jedná už několik let.

Radní kraje a města si stanovili k jednání těchto pět důležitých témat:
* Výměna areálů škol ve Zborovské a v Alešově ulici a vznik plnohodnotné základní školy v Turnově 2.
* Komunikace S5 (I/35) z Turnova do Úlibic s napojením silničního přivaděče Žernov-Zelený háj.
* Integrované výjezdové centrum hasičů, záchranářů a policie na Vesecku.
* Rozvoj turnovské nemocnice.
* Zachování Výzkumného centra specializované optiky a optoelektronických systémů TOPTEC, pracoviště Akademie věd, v Turnově a v Libereckém kraji.

VÝMĚNA AREÁLŮ ŠKOL – PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TURNOVĚ 2
Naplněnost základních škol v Turnově začne být v blízké budoucnosti skutečný problém. Upozorňují na to nejenom starostové okolních obcí, kteří se domáhají stanovení školských obvodů, ale i pracovníci ministerstva školství. Turnov je přirozeným spádovým územím, kam v rámci dojíždění za prací vozí rodiče děti do základních škol. Na to pak navazuje velká škála mimoškolních aktivit. Někdo to řeší i třeba účelovou změnou trvalého bydliště. Proto je jasné, že Turnov potřebuje novou základní školu. A nejlépe v místě, kde se o ní už 20 let hovoří – u nádraží.
Mělo by dojít k výměně školních budov. Město Turnov předá Libereckému kraji areál střední školy ve Zborovské ulici a areál gymnázia v ulici Jana Palacha. Liberecký kraj předá městu areál střední školy v Alešově ulici, kde by měla vzniknout plnohodnotná základní škola pro 540 žáků, a to včetně školní kuchyně a družiny. Objekt dnešního centra odborného vzdělávání by měl být přestavěn pro účely Základní školy Zborovská (stávající praktická a speciální škola).
V areálu střední školy ve Zborovské ulici vznikne dostatečně kapacitní střední škola pro až tisíc studentů.
Město i kraj se pokusí získat na tyto akce maximum dotačních prostředků.
Jak zaznělo na následné tiskové konferenci po jednání, zhruba v polovině tohoto roku by mělo být v tomto smyslu uzavřeno memorandum a poté budou zahájeny projektové práce.

Budoucí podoba turnovské nemocnice

KOMUNIKACE S5 (I/35) Z TURNOVA DO ÚLIBIC S NAPOJENÍM PŘIVADĚČE ŽERNOV-ZELENÝ HÁJ
Tato akce ŘSD se připravuje více jak 20 let. Jedná se o zásadní dopravní napojení Libereckého a Královéhradeckého kraje. Jedním z nejvíce postižených měst je Turnov. Přesto je tato komunikace tzv. jižního obchvatu vnímána jako zásadní a potřebná. V minulosti nebyla vedena diskuze s veřejností dobře. Od roku 2013 se postupnými jednáními podařilo nalézt určité kompromisní řešení – jak v trasování, tak v návrhu vystřídaného třípruhu. To stvrdil v roce 2014 územní plán Turnova. Bylo provedeno posouzení vlivu stavby na životní prostředí. To bylo ukončeno v roce 2021 souhlasným stanoviskem, které požadovalo v dalších podmínkách podrobné prověření přivaděče Žernov-Zelený háj formou nové EIA (dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí). To by mělo proběhnout v letošním roce. Část nové dálnice se ve směru od Hradce Králové začíná stavět, předpoklad je, že by nová D35 měla k Úlibicích dorazit zhruba za čtyři až pět let. Kolem Turnova by měly být stavební práce zahájeny ještě v tomto desetiletí.

INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TURNOV – VESECKO
Projekt připravovaný déle než pět let. Po úvodních problémech s hledáním vhodného pozemku se díky aktivitě Libereckého kraje a Turnova podařilo zakoupit pozemek v blízkosti silnice I/10 v obchodně průmyslové zóně Turnov-Vesecko. Rovněž díky aktivitě a financím Libereckého kraje byla zahájena projektová příprava. Cílem je přesun profesionálních hasičů ze stanice Na Lukách. Na Vesecku by měli mít nové centrum i záchranáři a policisté, v plánu je sem přemístit i městskou hasičskou jednotku z Daliměřic – na výstavbu jejího nového sídla bude ale muset město sehnat peníze zvlášť. Výstavba výjezdového centra na Vesecku by mohla začít již v příštím roce.

ROZVOJ TURNOVSKÉ NEMOCNICE
Město Turnov je druhým nejmenším (zhruba 10 %) akcionářem Krajské nemocnice Liberec. Již od vstupu Turnova do KNL v roce 2014 se město snaží aktivně vystupovat a spolupracovat na přípravě Modernizace KNL – výstavbě centra urgentní medicíny v Liberci (CUM). Na tuto stavbu ze svého rozpočtu poskytuje již od roku 2016 částku 7,29 mil. Kč ročně. Výstavba CUM je těsně před zahájením.
Již od roku 2016 Turnov usiluje o dostavbu své nemocnice. Jde především v prvním sledu o vyřešení nevyhovujících prostor oddělení ARO a dospávacích pokojů, vyřešení urgentního příjmu, rozšíření prostor pro IBD centrum a prostory ambulancí. Tyto prostory nemocnice nevyhnutelně potřebuje, aby mohla být zajištěna stávající kapacita operačních sálů, funkčnost oddělení interny a dalších služeb spojených s primární akutní péčí o pacienty. V druhém sledu jde o navýšení lůžkových kapacit a umožnění zrušení stávajících pětilůžkových pokojů, vyřešení zázemí šaten pro personál, které jsou dlouhodobě nevyhovující.
Z diskuze vzešly dva projekty. První je vestavba mezi pavilony TA a TB, která řeší potřeby urgentního příjmu, ARO, IBD a ordinací (odhad nákladů je 171 mil. Kč s DPH). Druhá je stavba nového pavilonu TX, která řeší lůžkovou kapacitu a zázemí zdravotníků (166,6 mil. Kč s DPH).
Dle dohody mezi vedení KNL a akcionáři má nejvyšší prioritu stavba CUM v Liberci. Hned, jak bude rozhodnuto o jejím zahájení, nastane diskuze o investičních akcích v nemocnicích v Turnově a ve Frýdlantu.

Nové centrum TOPTEC, které má vyrůst vedle dnešní Dioptry naproti zimnímu stadionu

ZACHOVÁNÍ CENTRA TOPTEC V LIBERECKÉM KRAJI
Lokalita Turnovska je z pohledu rozvoje optiky v České republice velmi významná. Odráží se zde dávná schopnost nalézat a těžit drahé kameny, díky čemuž se postupně v regionu vyvíjelo know-how opracování drahých kamenů. Ve dvacátém století pak docházelo k masivnímu rozvoji bižuterního průmyslu, průmyslu spojeného s pěstováním umělých krystalů (CRYTUR) a brýlové optiky. Už v padesátých letech vznikla v Turnově skupina zaměřená na výzkum optiky, která se následně včlenila do Akademie věd ČR. V roce 2010 na těchto základech vzniklo centrum TOPTEC. Jedná se o vysoce aplikovaný výzkum a vývoj, který probíhá na evropsky srovnatelné úrovni.
Centrum sídlí v suterénu Dioptry v Sobotecké ulici. Její areál má být přestavěn na byty a v jeho sousedství by měl vyrůst právě nový objekt centra TOPTEC. Jeho zachování v Turnově je také důležité z pohledu přílišné orientace zdejšího regionu na automobilový průmysl, měl by proto být jednou ze zásadních priorit Libereckého kraje.

TURISTICKÝ RUCH V ČESKÉM RÁJI
Na společném jednání radních se také hovořilo o dalších tématech. Jedním z nich byla podpora turistického ruchu, v případě Českého ráje především podpora méně exponovaných, a přesto návštěvnicky zajímavých lokalit. V letošním roce by měla být zahájena výstavba pokračování cyklostezky Greenway Jizera z Líšného do Železného Brodu, pracuje se také na navazující části z Turnova do Svijan. V této souvislosti platí, že by měla být po letech ukončena diskuze o vlastnictví nových mostů přes Jizeru na části cyklostezky z Dolánek na Malou Skálu. Převezme je Liberecký kraj.

(TvA s využitím pokladového materiálu k jednání vypracovaným starostou Turnova)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.