DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2023 A BUDOUCNOST CENTRA TOPTEC V TURNOVĚ

0

V pátek 10. a v sobotu 11. listopadu v centru TOPTEC, vědeckém pracovišti Akademie věd ČR v turnovské Sobotecké ulici, uspořádali dny otevřených dveří. V pátek pro školy, v sobotu pro veřejnost. Se svými učiteli na prohlídku vědeckého pracoviště dorazilo v pátek 222 žáků a studentů. Přišli především žáci osmých a devátých tříd ze ZŠ Skálova a 28. října a studenti z gymnázia a střední školy v Alešově ulici. Z Liberce přijeli také studenti Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy. V sobotu našlo do centra cestu přes osmdesát zájemců z řad veřejnosti. Všichni si mohli prohlédnout toto unikátní vědecké pracoviště, zasvěcení průvodci je seznámili s tím, čemu se pracovníci centra věnují, k vidění byly špičkové přístroje. Pro zájemce o techniku a nové trendy velmi inspirující návštěva.

TOPTEC je od roku 2011 součástí turnovské historie zpracování kamene i skla. Liberecký kraj, město Turnov i Akademie věd České republiky (AV ČR) mají velký zájem na zachování jeho výzkumné činnosti. Společnost však pro svoji další aktivitu potřebuje postavit nový objekt. Laboratoře Centra TOPTEC se nyní nacházejí v prostorách bývalé firmy Dioptra. Její vlastníci souhlasili s tím, že se areál částečně zbourá a některé budovy přemění na bytové domy. Nejvhodnějším řešením je tak nyní výstavba vlastních prostor. Vznikly by tam nové čisté laboratoře, které napomohou zkvalitnit výzkum.

Snímky jsou ze dne otevřených dveří v pátek 10. listopadu – žáci a studenti turnovských škol…

„Liberecký kraj dlouhodobě podporuje nejen tradiční odvětví, jako jsou sklářství a strojírenství, ale také obory se zaměřením na nanotechnologie a inovace. Před pěti lety jsme proto založili podnikatelský inkubátor Lipo.ink, jehož prostřednictvím inovativní firmy podporujeme. Z inkubátoru už vzešly některé první úspěchy. Jedna z firem nedávno vstoupila na burzu, další z našeho programu získala jako první takzvaného andělského investora, který se zasadí o její další rozvoj. Věřím, že jde o jednu z cest, jak můžeme motivovat mladé lidi, aby v kraji zůstávali a neodcházeli do nadnárodních firem. Stejně přistupujeme i ke společnosti TOPTEC. S vedením Akademie věd i Ústavem fyziky plazmatu jsme jednali o různých formách podpory. Centrum TOPTEC má už vypracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí, vše je nyní ve fázi stavební přípravy. Je důležité, aby zdroje šly nejen z rozpočtu kraje, ale například i z Národního plánu obnovy nebo jiných dotačních programů. Jaké jsou v tomto směru možnosti, jsme řešili s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Naším hlavním cílem je, aby centrum TOPTEC v Turnově zůstalo,“ uvádí hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Domnívám se, že naše město a náš kraj se musí připravovat na postupné změny v automobilovém průmyslu a včas zareagovat na výzvy. Je třeba postupně diverzifikovat portfolio zaměření firem a hledat cesty k dlouhodobému rozvoji města, které jsou zásadně závislé na možnosti dobrého zaměstnání pro naše obyvatele. Mementem nám může být textilní, sklářský či bižuterní průmysl, kterým byl dříve Liberecký kraj pověstný. TOPTEC stojí před dalším rozhodnutím, jak se dále rozvíjet. Rád by zůstal v Turnově, a tedy i v Libereckém kraji. Pro svoji činnost však potřebuje postavit nový objekt. Město Turnov předjednalo prodej pozemku s developerem, dlouhodobě se snaží upozorňovat na důležitost tohoto segmentu výzkumu a aktivně se účastní všech jednání,“ doplnil starosta Turnova Tomáš Hocke.

„Máme zakoupen pozemek v areálu Dioptry. Nyní jsme ve fázi územního řízení. V případě výstavby půjde o vícezdrojové financování. V tuto chvíli připravujeme žádost o dotaci, která by mohla pokrýt 50 % nákladů.
Pokud vše půjde dobře, mohla by být stavba nového centra zahájena v horizontu dvou až tří let,“ přiblížila Dana Marková, projektová manažerka TOPTEC.

Centrum TOPTEC je pracovištěm Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. V Turnově vzniklo v roce 2011, během jedné dekády si vybudovalo vynikající jméno nejen v regionu, ale také na mezinárodním poli. Jako aplikační pracoviště se zaměřuje na ultrapřesnou a speciální optiku a spolupracuje s mnoha partnery z průmyslové sféry. Soustřeďuje se zejména na transfer poznatků a vývoje do praxe. Například v roce 2020 vyvinulo a vyrobilo pro sondu Solar Orbiter, kterou Evropská kosmická agentura v únoru téhož roku vypustila ke Slunci, dvě hlavní zobrazovací zrcadla teleskopu-koronografu METIS. Viz http://www.toptec.eu/cs/

(TvA s využitím TZ Libereckého kraje)

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.