MILIARDOVÁ REKONSTRUKCE TURNOVSKÉHO NÁDRAŽÍ SE BLÍŽÍ

0

Na obzoru je pravděpodobně největší investice, která byla kdy na Turnovsku realizována. Blíží se jí snad jen projekt Čistá Jizera, který ale probíhal v širším regionu, a jednou v budoucnu výstavba jižního obchvatu města.

Zásadní rekonstrukce turnovského nádraží v částce 1,5 miliardy korun má být zahájena v roce 2025. Obnášet bude kompletní změnu celého kolejiště, zmizí úvrať směrem na Jičín, vlaky z tohoto směru budou nově přímo zajíždět k jednomu ze zastřešených nástupišť, nové bude zabezpečovací zařízení, výhybky a další zabezpečovací prvky budou obsluhovány z jednoho centrálního pracoviště. „Projekt byl pracovníky Správy železniční dopravní cesty představen turnovským zastupitelům na pracovním jednání. Jak nám bylo vysvětleno, zásadním záměrem je zrychlení jízdy rychlíků na trati Liberec – Pardubice o 40 minut. A k tomu je zapotřebí zkrátit a zrychlit křížení vlaků v jednotlivých stanicích. Proto nové zabezpečovací zařízení, proto podchody a nástupiště,“ vysvětluje starosta Turnova Tomáš Hocke.

To vše si vyžádá velké stavební úpravy, například vchod do podchodů k nástupištím ale nebude z historické nádražní haly, ale z perónu před ní, na jednotlivá nástupiště bude samozřejmě umožněn i bezbariérový přístup za pomoci výtahů. Projekt již prošel posuzováním na ministerstvu dopravy, kde byl schválen, nyní je ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, vlastní stavební práce mají začít v roce 2025.
Předpokládaná doba výstavby je dva roky, dá se předpokládat, že dlouhé měsíce nebudu vlaky jezdit vůbec a přeprava cestujících se zcela přesune do autobusů náhradní přepravy. V polovině tohoto desetiletí tedy část Turnova u nádraží čeká zásadní stavební ruch, který se přirozeně dotkne každodenního života obyvatel. Ve finále ale bude mít město jedno z nejmodernějších nádraží v širokém regionu.

V této souvislosti je také dobré připomenout, že nezávisle na modernizaci nádraží v Turnově probíhají jednání o rychlostním železničním spojení Prahy s Libercem. Zatím se rýsuje podoba rychlostní železnice mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Koridor dál k Liberci ještě stanoven nebyl, je nicméně dost pravděpodobné, že Turnov mine, už jen kvůli nutné úvrati, což by zajíždění do turnovského nádraží obnášelo, a tedy i snížené rychlosti spojení.

Podoba budoucího kolejiště turnovského nádraží. Díky novému zabezpečovacímu zařízení bude umožněn současný vjezd více vlaků, čímž se urychlí jejich odbavení, vybudována budou dvě ostrovní nástupiště s podchody a jedno vnější nástupiště, zmizí úvrať na Jičín. Podle schváleného harmonogramu postupu prací v příštím roce záměr projde posouzením stavby na životní prostředí, stavební povolení by mělo být vydáno do října 2023, poté proběhne výběrové řízení na zhotovitele, stavba má být zahájena nejpozději v lednu 2025 a nové nádraží uvedeno do provozu na konci roku 2026.

 

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.