DOPRAVNÍ TERMINÁL: ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A VÝZVA DO BUDOUCNA

0

V pátek 4. listopadu byl za účasti vedení města a pozvaných hostů slavnostně otevřen nový dopravní terminál u turnovského nádraží ČD. Provoz byl zahájen v neděli 6. listopadu. Náklady na stavbu byly hrazeny z podstatné části z dotace EU (Regionální operační program NUTS II Severovýchod – ROP), jsou ve výši 72 mil. Kč. Dotace bude tvořit maximálně 92,5 % z uznatelných nákladů, přesná suma bude známa až v 1. čtvrtletí 2012 po závěrečném vyúčtování. Stavba byla připravována od roku 2004. Smyslem projektu byl přesun autobusového nádraží k nádraží ČD a lepší propojení obou druhů hromadné dopravy.

V rámci projektu byla podle oficiální tiskové zprávy turnovské radnice revitalizována plocha o výměře zhruba 12 tisíc metrů čtverečních, nové jsou veškeré inženýrské sítě, povrchy, veřejné osvětlení (včetně osvětlení přechodů pro chodce), vybudovány byly: železobetonová konstrukce haly autobusového nádraží, tři stání před železniční stanicí, 70 parkovacích stání pro osobní auta; vysazena byla nová zeleň. Je zde i historicky první asi stometrová turnovská cyklostezka. O odjezdech, příjezdech nebo zpoždění autobusů a vlaků jsou cestující informováni prostřednictvím moderního elektronického systému, a to v podobě dvou informačních tabulí přímo na terminálu a jedné v nádražní budově.

n201111072101_zap_327_2011_terminal

n201111072101_zap_328_2011_terminal

n201111072102_zap_329_2011_terminal

Na tomto místě je také dobré připomenout, že původně měl být do úpravy plochy zanesen i areál bývalých uhelných skladů, který, notně zdevastovaný, je ostudou této části města. Nedošlo ale k dohodě s původními majiteli, takže polorozpadlý areál v dnešním, moderně řešeném přednádražním prostoru bude stát i nadále (bohužel) v původní podobě!

Stavbu dopravního terminálu provázela i nepříjemná kauza, která málem celý záměr existenčně ohrozila. Dotace z operačního programu EU byla městu přiznána na podzim 2008. Na základě poptávkového řízení byla na administraci výběrového řízení na dodavatele stavby vybrána firma Executive Project Group, a. s. V srpnu 2009 začalo výběrové řízení na dodavatele stavby. V listopadu 2009 rada města vybrala vítěze – firmu Euromont Group, a.s., Velebudice. Stavba terminálu u turnovského nádraží byla zahájena vloni na jaře a po pár týdnech byla přerušena. Důvodem bylo zahájení správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS). Ten v září 2010 nakonec konstatoval pochybení v procesu výběrového řízení na firmu pro výstavbu dopravního terminálu. Město Turnov tuto situaci od počátku považovalo za velmi diskutabilní, protože postup výběrového řízení byl zajišťován zkušenou odbornou firmou. ÚOHS se navíc vyjádřil až po skončení zákonné lhůty. Proto byl k rukám předsedy ÚOHS podán městem rozklad. Ten byl ale také zamítnut. Jedinou možností bylo vypsat nové výběrové řízení. Bylo třeba postupovat poměrně rychle, protože do konce roku 2011 musí být stavba hotová a zároveň podána závěrečná žádost o platbu na správu ROPu.

Vítězem nového výběrového řízení – s cenou jen mírně přesahující 50 mil. Kč – se stala firma Strabag, a.s. V únoru 2011 byly zahájeny stavební práce. Nutnost dokončit projekt do konce října 2011 byla dána dotačními podmínkami ROPu. Proto došlo i k vynucené reorganizaci dopravy a dočasnému zřízení zastávek v dopravně klidných ulicích – Alešově a Prouskově.

n201111072102_zap_330_2011_terminal

n201111072102_zap_331_2011_terminal

n201111072102_zap_332_2011_terminal

Stavbu provázely poměrně velké dopravní komplikace, které negativně ovlivnily již tak dost napjatou situaci v Nádražní ulici. Jak při slavnostním předání nového terminálu veřejnosti, mimochodem za účasti několika desítek občanů!, opakovaně zaznělo z úst zástupců města, stavební firmy ad., občanům je třeba poděkovat za trpělivost a toleranci, výsledkem je nicméně moderní dopravní stavba s kvalitním zázemím a novými parkovacími místy pro osobní automobily. Z úst zástupce Českých drah bylo připomenuto, že by v nejbližší době měla začít navazující stavba na dopravní terminál, a to rekonstrukce nádražní budovy.

Těžko nový terminál hodnotit po dvou dnech provozu. Zatěžkávací zkouškou bylo především pondělí 7. listopadu. Terminál byl pro všechny cestující velkou novinkou. Některým možná chvíli trvalo, než na světelné tabuli „rozklíčovali“, že jsou na ní uvedeny vlaky i autobusy, zmatky ale zaznamenány nebyly. Co se zlepšilo očividně, byla dopravní situace v Nádražní ulici. I v odpolední dopravní špičce byla doprava v ulici na poměry téměř plynulá (pomohl i přesun přechodu pro chodce), kolem terminálu je dostatek parkovacích míst, takže ubylo i chaoticky zaparkovaných automobilů, navíc byla zprovozněna po rekonstrukci ulice Kosmonautů v sídlišti…

Co zbývá, je velká výzva. Zatím nedošlo ke změnám v jízdních řádech, Turnov má tak v současnosti dvě autobusová nádraží, což je těžko udržitelné. Od 11. prosince 2011 začnou na celostátní úrovni platit nové jízdní řády vlakové a autobusové dopravy. Uvidíme, jestli dojde i k žádoucí úpravě turnovské městské hromadné dopravy a jejímu většímu provázání s dopravou vlakovou. O nějakých změnách jsme již psali v předchozím článku na TvA, počkáme ale na oficiální stanovisko kompetentních.

A co vy? Jakou městskou dopravu v Turnově byste chtěli?

(Zpracováno s přispěním oficiální tiskové zprávy města Turnov, fotografie terminálu najdete i na facebooku TvA)

Související články (celkem 26)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.