REKONSTRUKCE TURNOVSKÉHO NÁDRAŽÍ: NOVÉ INFORMACE

0

V rámci připravované zásadní rekonstrukce turnovského nádraží proběhlo v pondělí 13. března na turnovské radnici setkání starosty města Tomáše Hockeho a zástupce investora Jiřího Záruby ze Správy železnic s obyvateli ulice Nad Perchtou, kterých se rekonstrukce železniční stanice výrazně dotýká. Jak ale uvedl zástupce investora, bude to jen na dobu nezbytně nutnou. Přesto mají zdejší obyvatelé pochopitelné obavy.

Rekonstrukce turnovské železniční stanice se připravuje již několik let. Dnes jsou dokončovány podklady pro územní řízení, práce by měly probíhat v letech 2025 a 2026, resp. dvě stavební sezony. Konečný termín zahájení prací se z ekonomických důvodů může ještě mírně posunout.
Rekonstrukce to bude nicméně zásadní. Změní se kompletně celé kolejiště, zmizí úvrať od Jičína, vlaky z tohoto směru budou zajíždět přímo k nástupišti. Druhou částí prací je úprava vlastní staniční budovy. Část, kde je dnešní stanoviště výpravčích a nocležna, bude zbourána. Na jejím místě bude vstup do podchodů a administrativní část stanice. Nové bude zabezpečovací zařízení, které bude umožňovat současné vjezdy vlaků ze všech směrů. Tím by se měla zkrátit cestovní rychlost do cílových stanic, jako jsou Praha, Pardubice a Liberec. Náklady na rekonstrukci budou zhruba ve výši 1,5 miliardy korun.

Ve stanici budou tři krytá nástupiště přístupná podchodem. Přístup k nim bude z venkovního prostoru. Současná odbavovací hala s pokladnami a občerstvením zůstane zachována. Po dobu rekonstrukce bude nutné počítat s dopravními omezeními. Jak ale zdůraznil Jiří Záruba ze Správy železnic, pracovat se bude postupně na jednotlivých zhlavích, takže například bude náhradní autobusová doprava probíhat na trase Turnov – Malá Skála, ale ve směru na Liberec a Mladou Boleslav vlaky jezdit budou (a opačně). Výluky budou plánovány jen na dobu nezbytně nutnou, třeba rekonstrukce maloskalského zhlaví je plánována na čtyři a půl měsíce.
Ve veřejnosti také panují obavy, jak moc bude stavbou zatížena Nádražní ulice. Podle vyjádření investora by se to mělo dít minimálně, vše zásadní se má odehrávat z prostoru kolejiště, popřípadě ze zadní části současného nádraží. Podkladový materiál pod železničním svrškem nebude odvážen, ale na místě recyklován. Součástí rekonstrukce nádraží jsou i opravy mostních objektů v Přepeřské a Palackého ulici.

Jednou z přístupových cest pro stavební techniku a logistiku by měla být zmíněná ulice Nad Perchtou (na snímku). Mělo by to být pouze na dobu šesti měsíců. Obyvatelé na schůzce žádali, aby byly hledány ještě další přístupové trasy, například z prostoru dnešního nákladového nádraží, také by část zásobování stavby mohla proběhnout přes sousední vrakoviště. Pro některé obyvatele je diskutabilní také oprava přejezdu ve směru na Jičín, který má být osazen závorami s výstražným zařízením. Samotná ulice je ve velmi špatném technickém stavu, obyvatelům bylo přislíbeno zahájení přípravy na její rekonstrukci. Zástupce investora na místě přislíbil co největší míru vstřícnosti směrem k obyvatelům, před zahájením stavby má proběhnout zaznamenání stavu všech objektů z pohledu statiky.

Na okraj už jen informace o přípravě rychlostního železničního spojení Prahy s Libercem. Ani po letech diskuzí není známa konečná trasa. V tuto chvíli je zřejmé, že spojení Liberce bude zajištěno přes Mladou Boleslav s využití kombinace rekonstrukce stávajících tratí a dílčích novostaveb. Aktuálně probíhá schvalovací proces nové trasy na Liberec na ministerstvu dopravy.
Co je ale pro Turnov už prakticky jisté, že až jednou rychlodráha do Liberce vznikne, Turnov mine, protože zajíždění sem (navíc úvraťové) by snížilo cestovní rychlost. Stávající železniční trať z Turnova na Prahu a na Liberec bude „pouze“ modernizována, pravděpodobně elektrifikována. V územní dokumentaci je nicméně stále držen koridor spojky z Příšovic na Sychrov.

Část dnešní výpravní budova (na snímku se žlutou fasádou) bude zbourána, na jejím místě bude vstup do podchodů, kryté první nástupiště a nová admonistrativní budova.

Celkový pohled na lokalitu Nad Perchtou

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.