NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BUDE MÍT TURNOV MOŽNÁ UŽ NA JAŘE. NOVÝ POHLED NA R35 (S5)

0

Celkem 240 námitek a připomínek k novému územnímu plánu se sešlo na odboru rozvoje turnovské radnice. Práce na tomto strategickém dokumentu, který je důležitý pro další život města, vrcholí. Materiál by měl být schválen nejdéle v létě příštího roku, tedy ještě před komunálními volbami. Podle Miroslava Vargy, vedoucího odboru rozvoje, se nejvíce námitek a připomínek občanů týká požadavků na nové plochy pro bydlení, úřad se s nimi musí vypořádat, na každý podnět odpovědět v rámci zpracování. Námitky mohl podat do 5. listopadu pouze vlastník určité nemovitosti ve městě, připomínky každý občan. Jednotlivé námitky a připomínky budou v prvním kole opět posuzovat dotčené orgány státní správy. Ty, které přes toto pomyslné síto projdou, budou posuzovány odbornými komisemi rady města. Konečné rozhodnutí mají v rukou zastupitelé města.

Pokyny pro zpracování návrhu nového územního plánu byly schváleny zastupiteli letos v březnu, nastalo v něm ale několik důležitých změn na základě jednání s krajským úřadem a ministerstvy dopravy a místního rozvoje. Především je vyřazen koridor pro rychlostní silnici R35 (S5) tunelem pod Výšinkou, takže zůstává pouze varianta údolím Libuňky. Byly vyřazeny některé rozvojové plochy na základě rozhodnutí orgánů státní správy, byly upřesněny podmínky využití některých ploch. Vymezeny byly třeba počty nových rodinných domů, které na dané ploše budou moci stát apod. Některé plochy v katastru města byly nově specifikovány – je to například část současného areálu Šroubáren.

n201311201826_zap_436_2013_upVeřejné projednání nového územního plánu se uskutečnilo na konci října na Střelnici. Přišlo asi 80 občanů, většinou majitelů nemovitostí, kde je nějaký problém. V rámci diskuze se řešila územní rezerva na Valdštejnsku pro rychlostní komunikaci, či výstavba na některých pozemcích na Károvsku a Kyselovsku, regulační plán průmyslové zóny na Vesecku, myšlenka propojení ulic Alešovy s Brigádnickou u nádraží a podobně. „Nový územní plán vychází z toho starého, přidali jsme několik nových zástavbových ploch a především prošli všechny pozemky a probrali jejich možné využití. Zkompletovali jsme také požadavky a připomínky k územnímu plánu, které byly vzneseny v minulosti,“ shrnul starosta města Tomáš Hocke.

n201311201826_zap_437_2013_upJedním z důležitých témat nového územního plánu i nadále zůstává trasa rychlostní komunikace R35 (S5). V této souvislosti je dobré zmínit, že liberecká firma  Valbek má za úkol do jara příštího roku zpracovat tzv. studii proveditelnosti, která má zpřesnit koridor silnice, také se má znovu posoudit i tzv. severní varianta údolím Dolánek.
V této souvislosti se objevila nová informace, že současná vláda v demisi schválila tzv. Dopravní sektorové strategie (http://www.dopravnistrategie.cz/nabidka-projekt/nabidka-ke-stazeni), klíčový dokument pro financování dopravních staveb s výhledem do roku 2050. Jeho vypracování si vyžádala Evropská komise, která požaduje vodítko pro rozhodování, jaké projekty a proč financovat z nového Operačního programu Doprava v letech 2014 – 2020. Pokud jde o silniční dopravu, potvrdily se závěry předchozích studií o slabé výhledové intenzitě dopravy mezi Jičínem a Turnovem, pro kterou – po odstranění několika bodových závad – postačí stávající silnice, čímž padá záměr postavit v údolí mezi dvěma částmi Chráněné krajinné oblasti Český ráj (úsek R35 Turnov – Úlibice) komunikaci dálničních parametrů.

Co z toho vyplývá pro nový turnovský územní plán? Patrně nic zásadního, protože se stejně bude vyhledávat nejvhodnější koridor pro silnici I. třídy ve dvou nebo třípruhu a na ten v územním plánu musí být držena územní rezerva. Co je ale zásadní, realizace rychlostní komunikace se pravděpodobně odkládá až k polovině tohoto století. Z dokumentu ani pořádně nevyplývá, kdy by se úsek silnice mezi Turnovem a Úlibicemi měl začít plánovat. V tomto desetiletí těžko…

Související články (celkem 12)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.