KORIDOR R35 SE VE VZNIKAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNU TURNOVA OBJEVIT MUSÍ

0

To je stanovisko renomované advokátní kanceláře Šikola a partneři s. r. o. se sídlem v Brně, kterou požádali turnovští zastupitelé, aby jim (a veřejnosti) odpověděla na otázku, jestli město Turnov může ve svém novém územním plánu vypustit územní rezervu pro rychlostní silnici R35. Nemůže, doporučují právníci. Vznikající územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů obce, stanovuje mantinely dalšího rozvoje jednotlivých lokalit, stanovuje plochy zeleně a plochy rozvojové, říká, kde může být jaká zástavba apod. Jemu nadřazený je územní plán krajského celku, s ním musí být územní plány obcí v souladu.

Tzv. Zásady územního rozvoje (ZUR) Libereckého kraje ale zatím schváleny nejsou, byť podle posledních signálů se o to krajská reprezentace bude chtít pokusit do konce letošního roku. A v tomto krajském územním plánu se objeví pravděpodobně dvě trasy pro R35 – severní Turnovem a superseverní kolem Semil. Obce budou povinny v tomto případě ve svých územních plánech nechat územní rezervy pro tuto komunikaci, a je také dost možné, že právě z tohoto důvodu se nakonec krajští zastupitelé pokusí spolu se ZUR schválit jedinou trasu, a to severní, vedoucí Turnovem a Českým rájem.

Ať tak, nebo tak, Turnov bude mít pravděpodobně v konceptu svého územního plánu zahrnuty obě známé varianty průchodu R35 městem.

Tou první je původní návrh vedoucí z Ohrazenic mezi sídliště v Přepeřské ulici a Sklostroj, kolem Kamaxu přes most k železniční zastávce a dále údolím Libuňky. Druhá varianta vede koridor mezinárodní tranzitní silnice z Ohrazenic až pod Nudvojovice, kolem čistírny odpadních vod pod železniční zastávku Turnov-město, dále po pozemku bývalých jatek do tunelu u Dioptry a pod sídlištěm Výšinka ven z města. Zde se dá předpokládat, že turnovští zastupitelé se „pragmaticky“ rozhodnou pro trasu kolem Libuňky, která bude následně vedena jako územní rezerva v novém územním plánu města.

 

Jak známo, koridor mezinárodní tranzitní dálnice má ve městě dva přibližně stejně velké tábory zastánců a odpůrců (hodnověrný průzkum veřejného mínění Turnov nemá). Co se bude nyní dít? Trasy R35 v konceptu územního plánu města budou projednávat zastupitelé, územní plán má před sebou také několikeré projednání s veřejností. Že bude právě trasa R35 neuralgickým bodem pro přijetí územního plánu jako celku, se dá úspěšně předpokládat. Proti vedení koridoru R35 městem je totiž část opozice i někteří zastupitelé, jejichž strany jsou součástí koalice na radnici. Veřejné projednání čeká také ZUR Libereckého kraje. Od 15. srpna bude kompletní dokumentace vystavena v budově turnovské radnice, ve čtvrtek 18. srpna budou pracovníci krajského úřadu na místě zájemcům vysvětlovat jednotlivé body.

 

Veřejné projednání ZUR Libereckého kraje se uskuteční v sídle krajského úřadu v pondělí 12. září od 10.00 hodin. I když bylo pro projednání s veřejností vybráno poměrně nepříznivé datum a hlavně čas, kdy je většina lidí v zaměstnání, chystají se v září do Liberce tradičně v hojném počtu protidálniční aktivisté. Ti nyní sbírají podpisy, aby se projednání mohl zúčastnit tzv. zástupce veřejnosti, který jediný může ze zákona podávat námitky, se kterými se musí krajský úřad vypořádat. Oním zástupcem veřejnosti má být Markéta Kovaříková ze Ktové. Aby se zástupcem veřejnosti mohla stát, musí ji svým podpisem podpořit 500 občanů s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji.

 

Protidálniční aktivisté chtějí mj. v krajském dokumentu rozporovat několik skutečností. Především fakt, že z přijaté „Politiky územního rozvoje České republiky“ pro Liberecký kraj nevyplývá požadavek na vyhledávání koridoru pro realizaci rychlostní silnice R35. Navíc sčítání dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v roce 2010 nepotvrdilo prognózy o tom, že se na silnici I/35 v úseku Turnov – Jičín bude rok od roku zvyšovat dopravní zatížení, a že je tedy nezbytné v tomto úseku vybudovat rychlostní silnici R35. Ve srovnání s rokem 2005 projíždělo v roce 2010 mezi Turnovem a Radvánovicemi denně o 1474 vozidel méně. Navíc ze sčítání dopravy vyplývá, že hlavní dopravní zátěž, a to i na silnici I/35, představují osobní automobily, nikoliv nákladní vozidla.  Je tedy nutné se zamyslet nad tím, zda hojné využívání osobních automobilů k přepravě osob není důsledkem absence kvalitní hromadné meziměstské a městské dopravy, což je také jedním z hlavních problémů samotného Turnova.

 

Co se týká R35, čeká nás pravděpodobně horký podzim, který možná definitivně rozhodne, kudy mezinárodní silniční koridor jednou, až na samotnou stavbu dojde, povede…

Související články (celkem 12)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.