VZNIKÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN TURNOVA, JAK NALOŽIT S R35?

0

Složitý právnický problém, ve kterém se laik může ztratit. Město Turnov právě pořizuje nový územní plán, což je důležitý dokument pro život města, který určuje mantinely rozvoje jednotlivých lokalit, stanovuje plochy zeleně a plochy rozvojové, říká, kde může být jaká zástavba apod. Je to dokument, který by měl být jakousi „společenskou smlouvou“ města a jeho obyvatel. I zastupitelé by ho měli přijmout většinou hlasů a ne se dělit na opozici a koalici. Jedním z bodů, kde se projednávání nového územního plánu může pěkně zadrhnout, je trasování dálnice R35 městem.

Zde byli ti, co již zhlédli první návrhy územního plánu, přinejmenším zaskočeni, když viděli, že zpracovatelé do něho zanesli nejen variantu, která je ve starém územním plánu z poloviny 90. let, tedy údolím Libuňky, ale i novou verzi z dílny liberecké firmy Valbek, která vede tunelem pod Výšinkou. Přitom zastupitelé města přijali usnesení, že nesouhlasí s vedením rychlostní silnice R35 katastrem města, resp. při zadání prací na územním plánu rozhodli, že koridor silnice má být veden pouze jako územní rezerva (v původní lokalitě, tedy údolím Libuňky).

Má tedy smysl, aby zastupitelé o něčem hlasovali, když je potom stejně všechno jinak? Problém je v tom, že Liberecký kraj nemá schváleny Zásady územního rozvoje – ZÚR (což je de facto krajský územní plán). V nich se objevují dvě trasy silnice R35 při průchodu krajem – severní a superseverní, a v této podobě bude také tento dokument patrně schválen. Předpoklad je, že se tak stane na konci letošního roku. V tom případě musí být územní plán obce v souladu s tím krajským, který mu je nadřazený. Také ministerstvo dopravy požaduje, aby průchod Turnovem byl v novém územním plánu veden oběma variantami (tunelem i údolím Libuňky), stejně tak Ředitelství silnic a dálnic.

 

Otázka tedy zní: Mají se turnovští zastupitelé, resp. zpracovatelé územního plánu chovat svébytně a ze vznikajícího dokumentu trasování R35 vypustit, protože jim to nyní nenařizuje žádný schválený dokument vyššího orgánu, nebo se do územního plánu mají trasy zanést, protože to s velkou pravděpodobností budeme muset udělat po schválení krajských dokumentů?

 

Celkem 21 turnovských zastupitelů volilo při hlasování na veřejném dubnovém zasedání možnost, že se na to zeptají renomované advokátní kanceláře, která se v této problematice dlouhodobě pohybuje. Tou je Advokátní kancelář Šikola a partneři s.r.o. se sídlem v Brně.

 

Této kanceláři byly po dohodě adresovány tyto dotazy:

 

1. Může město Turnov při znalosti výše uvedených podkladů (hlavně vymezení koridorů v Politice územního rozvoje ČR) a časových vazeb na ZÚR LK vypustit územní rezervy, nebo alespoň jednu územní rezervu v konceptu a následně návrhu územního plánu, aniž by porušilo zákony ČR?

 

2. Vyžaduje vypuštění územních rezerv pro R35 z konceptu územního plánu změnu stávajícího zadání územního plánu?

 

3. Je možno vyřadit územní rezervy pro R35 z pokynů pro zpracování ÚP, jestliže tyto rezervy byly zapracovány v konceptu ÚP?

Související články (celkem 12)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.