KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU PROJEDNÁN S VEŘEJNOSTÍ

0

V až nezvyklém poklidu proběhlo v úterý 18. října veřejné projednávání konceptu územního plánu města Turnova. Velký sál Střelnice v podvečer zaplnila asi sedmdesátka zájemců o podrobnosti vznikajícího nejdůležitějšího dokumentu města na další desetiletí. „Do 2. listopadu tohoto roku může každý občan ke konceptu územního plánu předkládat připomínky, vlastníci a dotčené osoby námitky. S oběma bude poté náležitě pracováno,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje turnovské radnice Miroslav Varga. Podle něho má ze zákona povinnost každá obec mít schválený územní plán do konce roku 2015, v Turnově by radnice chtěla být v předstihu. Už v lednu 2012 by mohly být zastupitelstvem schváleny tzv. pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, samotný návrh by měl být s veřejností projednán v červnu a územní plán poté schválen zastupiteli na konci příštího roku.

n201110191959_zap_303_2011_up„Veřejnosti nyní k posouzení předkládáme koncept územního plánu, který je důležitý pro posouzení variant dalšího vývoje v jednotlivých lokalitách. Vše se promítne do výsledného návrhu,“ přiblížil doc. Ivan Horký z odborné firmy ARCHIS Praha, která zvítězila ve výběrovém řízení na zpracovatele dokumentu. Jak doplnil, Turnov je velmi specifickým městem. Najdeme zde typickou městskou zástavbu vedle ryze venkovské v okrajových částech. Tvůrci nového územního plánu nenavrhují větší zásahy do urbanistické koncepce města, není zde ani mnoho nových lokalit pro další zástavbu než ty, které již existují. Nepředpokládá se ani, že by v Turnově v budoucnu došlo k zásadnímu nárůstu počtu obyvatel. Zpracovatelé se zmiňují i o nestabilním geologickém podloží v některých částech katastru města, které se rozkládá na 2272 hektarech. Limitující pro další rozvoj je i těsné sousedství chráněné krajinné oblasti Český ráj. Limitující z tohoto pohledu jsou zejména dopravní stavby ad.

n201110191959_zap_304_2011_upTvůrci územního plánu se dotkli také koridorů budoucí kapacitní komunikace R35. V územním plánu podle nich musí být zahrnuty obě známé trasy, a to jak návrh firmy Valbek, který vede silnici tunelem pod Výšinkou, tak i koridor uvedený již v původním územním plánu, který vede údolím Libuňky. „V případě R35 jsme byli postaveni před hotovou věc, musíme ze zákona ctít vyšší plánovací dokumentaci. My doporučujeme trasu údolím Libuňky, která je ze všech špatných možností tou nejlepších, a navíc i kdyby na stavbu R35 nedošlo, je dobré mít tuto trasu v územní rezervě třeba pro jižní obchvat města,“ vysvětlil doc. Horký. Přítomná zástupkyně ministerstva dopravy, vedoucí oddělení územního plánu Ivona Krchová, v souvislosti s trasou R35 zmínila, že se v nejbližší době uskuteční společné jednání ministerstev pro místní rozvoj, dopravy a životního prostředí se třemi dotčenými kraji. Výsledkem jednání by mělo být doporučení vládě ČR o nejvhodnější trase silnice v celém úseku Rádelský Mlýn – Úlibice. „Když se hovoří o tom, že by budoucí R35 měl být alternativou k dálnici D1, tak pouze v úseku z Hradce Králové na Moravu,“ doplnila Krchová. Ta na dotaz z řad veřejnosti zpochybnila i budoucí možné rozšíření silnice z Mladé Boleslavi do Jičína na čtyřpruh.

 
A ještě jedna důležitá skutečnost, co se týká dopravní infrastruktury, na jednání na Střelnici zazněla: Liberecký kraj, resp. krajské zastupitelstvo má v prosinci schvalovat Zásady územního rozvoje (ZUR), které poněkud překvapivě v případě odklonu dopravy z centra Turnova zmiňují nikoli městem požadovanou spojku Valdštejnsko – Bělá, která by významně pomohla vnitřní dopravě ve městě, ale spojku Valdštejnsko – Volavec – Tatobity. Zde přítomná starostka města Hana Maierová řekla, že toto město v návrhu ZUR připomínkovalo, nicméně již ke změně v krajském dokumentu nedojde. Změna trasy pro Turnov důležité spojky bude ale podle předběžného příslibu provedena do dvou let v rámci aktualizace ZUR.
 
Přítomní občané se dotazovali kromě R35 ještě na záměr odlehčovací komunikace centra města z autobusového nádraží, resp. zábavního centra Magic, do Žižkovy ulice. „Tuto komunikaci chápeme pouze jako vnitroměstskou, která v žádném případě nemá řešit odklon dopravy na Semily. Ten má vést mimo město,“ upozornil Tomáš Hocke, zastupitel pro územní plán a předseda komise pro rozvoj města s tím, že i když Turnov bude v budoucnu jen složitě hledat finanční prostředky na stavbu této komunikace, bylo by dobré i tuto trasu mít zahrnutu jako územní rezervu v územním plánu. Samostatné veřejné projednání tzv. severozápadní odlehčovací komunikace centra města proběhne ve čtvrtek 20. října od 16.00 hodin v sále SUPŠ Turnov ve Skálově ulici.
 
Seznámit se s konceptem územního plánu můžete podrobně na internetové adrese města:
http://www.turnov.cz/mesto-turnov/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-turnov-2011.html
Kompletní dokumentace konceptu územního plánu je v tištěné podobě k dispozici v kancelářích odboru rozvoje města v budově městského úřadu v ulici A. Dvořáka. Podklady jsou vystaveny také v 1. nadzemním podlaží městského úřadu před kancelářemi odboru.

Související články (celkem 12)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.