PRÁCE NA NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU TURNOVA SE BLÍŽÍ DO FINÁLE

0

Celkem 290 námitek a připomínek od občanů se sešlo k novému územnímu plánu Turnova. Vše nyní posuzují tzv. dotčené orgány. Z celkového počtu námitek a připomínek se 113 týkalo nějakého dopravního řešení.   Nejvíc z nich (87) bylo k rychlostní komunikaci S5, která bývá označována jako trasa R35 městem z Ohrazenic na Jičín, 13 námitek se týkalo koridoru železnice a stejný počet tzv. odlehčovací komunikace centru města. Dalších 56 námitek bylo k možnému rozšíření územního plánu o nové rozvojové plochy, a to především na bydlení. Některé plochy zpracovatelé doporučili do materiálu zanést, rozhodující je ale stanovisko dotčeného orgánu státní správy. Námitky může podat pouze vlastník určité nemovitosti ve městě, připomínky každý občan.

Podle starosty Tomáše Hockeho se z přípravy územního plánu již definitivně podařilo vyloučit variantu průtahu rychlostní silnice pod sídlištěm Výšinka, takže v územním plánu již zůstane varianta jediná, a to údolí Libuňky. „Ředitelství silnic a dálnic zadalo koncem loňského roku liberecké firmě Valbek zpracování studie proveditelnosti rychlostní silnice v úseku Ohrazenice – Úlibice. Posuzovány budou tři šířkové varianty – čtyřpruh, zúžený čtyřpruh a varianta dvojpruhu s třípruhy ve stoupání,“ vysvětlil starosta. Studie by měla být hotová do konce března. Poté má být ještě prostor na její připomínkování.

Námitky k budoucímu železničnímu rychlostnímu koridoru Praha – Liberec se týkají především vyloučení Turnova z této budoucí prioritní železniční trasy. Je zde evidentní snaha konkurovat co nejvíce automobilovému, resp. autobusovému provozu po dálnici, takže spojení mezi hlavním a krajským městem by mělo být co nejpřímější. Podle starosty Hockeho ale plánovačům trasy jde prioritně o spojení Prahy s Mladou Boleslaví, kde mají prozatím namalováno 16 různých variant, trasa z Mladé Boleslavi na sever už tolik důležitá není. Rychlostní železnice nicméně patrně Turnov mine. Vlaky budoucnosti – nepočítejte, že rychlostní železnice v našem regionu zde bude dříve než v polovině tohoto století – uhnou nejdále za Příšovicemi do Doubí a Sychrova, ve vizích jsou i smělejší varianty.

Vraťme se ale k novému územnímu plánu Turnova. Ten je hmatatelnější. Pokyny pro zpracování návrhu nového územního plánu byly schváleny zastupiteli vloni v březnu, veřejné projednání nového územního plánu se uskutečnilo na konci října na Střelnici. Nyní se práce na tomto důležitém materiálu dokončují, zastupitelé by nový územní plán měli schvalovat někdy v květnu či červnu 2014. Územní plán by v každém případě měl být schválen do podzimu, tedy do konce tohoto volebního období. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů města, který určuje míru rozvoje v jednotlivých městských částech.

Proces pořízení nového územního plánu odstartovali zastupitelé města v listopadu roku 2009 schválením zadání územního plánu. Zpracovatelem dokumentu je na základě výběrového řízení odborná firma ARCHIS Praha, vedoucí projektant doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. Vyhotovení dokumentace je spolufinancováno z dotačních prostředků ze strukturálního fondu – Evropského fondu pro regionální rozvoj a z dotace ze státního rozpočtu. Celková výše dotace je 1.582.700 Kč. Městská pokladna tak bude financovat jen zbylých 975.800 Kč. Celkové náklady na pořízení územního plánu dosáhnou částky ve výši 2.558.500 Kč.

Více k územnímu plánu najdete na stránkách města na:
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-turnov.html

Související články (celkem 12)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.