TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ PUSTILI PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DO DALŠÍHO KOLA

0

Napříč politickým a názorovým spektrem zastoupeným v turnovském zastupitelstvu se 23 zastupitelů na veřejném zasedání 23. února vyjádřilo pro další pokračování prací na územním plánu města. „Přestože jsem odpůrcem trasování silnice R35 napříč městem, v této fázi projednávání nevidím jinou možnost, než pokračování prací na územním plánu podpořit i s tím, že v něm budou dva návrhy vedení této komunikace. Budeme mít v budoucnu ještě další možnosti, jak s tím naložit,“ uvedl zastupitel Otto Jarolímek (Turnovská koalice). „V tuto dobu se musíme prioritně zaměřit na vlastní územní plán, podařilo se nám dojednat některé kompromisy. Město bude při jednáních i nadále deklarovat platná usnesení zastupitelstva v tom smyslu, co již bylo opakovaně odhlasováno, že zastupitelé nesouhlasí s vedením R35 přes katastr města,“ připomněla starostka Hana Maierová (Nezávislý blok) s tím, že i v dalších stranách zastoupených v zastupitelstvu mají někteří s trasováním této komunikace problém.

Dosavadní výsledky zpracování tohoto důležitého dokumentu na jednání přiblížil Tomáš Hocke (Nezávislý blok), zastupitel pověřený „dohledem“ nad zpracováním územního plánu. V polovině loňského října byl s veřejností projednán koncept územního plánu, ke kterému mohl každý občan předkládat připomínky, vlastníci a dotčené osoby námitky. Tyto byly vypořádány – faktem je, že zhruba 90 % připomínek bylo vyloučeno dotčenými orgány státní správy. Výsledkem jsou tzv. pokyny pro návrh územního plánu, ve kterých jsou zahrnuty všechny schválené rozvojové plochy, změny územního plánu a další regulativy. Na veřejném zasedání 23. února zastupitelé tyto pokyny schválili. Tím pádem začnou práce na samotném návrhu územního plánu. Ten by měl být dokončen v červnu t. r. To mj. znamená, že město nepřijde o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč na pořízení tohoto dokumentu. V průběhu léta a podzimu budou probíhat veřejná projednávání, připomínkování komisemi a dotčenými orgány státní správy. Územní plán by mohli zastupitelé schválit koncem tohoto nebo začátkem příštího roku.

Území plán stanovuje určení jednotlivých pozemků a lokalit, zpřesňuje, jestli v daných místech bude například možná individuální či komerční výstavba, nebo plocha zůstane vyčleněna na zeleň. V územním plánu jsou zahrnuty i tři významné rozvojové plochy z minula – Hruštice, Daliměřice a Výšinka. Nejkontroverznější je ale trasování komunikace R35. Ta bude muset být na základě nadřízené dokumentace (Zásady územního rozvoje Libereckého kraje – ZUR) v územním plánu uvedena ve dvou variantách – údolím Libuňky a tunelem pod Výšinkou. Kdyby tyto dva koridory v dokumentu zaneseny nebyly, platily by původní široké koridory ze ZUR a navíc by podle Hockeho při prvním čtení nadřízený orgán státní správy dokument vrátil městu k přepracování a tvorba územního plánu by se zastavila. „Podařilo se nám dojednat, že koridory obou tras nebudou široké 100 metrů, ale pouze 40 metrů, územní rezervy budou jen na části rozvojových ploch, obě dvě varianty trasování budou posuzovány jako tunelové. Ještě letos by Ředitelství silnic a dálnic mělo začít obě varianty posuzovat, do dvou let by měla být známa výsledná varianta, přičemž tu druhou budeme potom moci v našem územním plánu zrušit,“ přiblížil Tomáš Hocke.

A ještě jednu komunikaci v rámci nového územního plánu budou zastupitelé řešit – tzv. odlehčovací silnici od bývalého autobusového nádraží přes Luka do Žižkovy ulice. Zastupitelé se k ní vrátí na březnovém, resp. dubnovém zasedání. Pokud její realizaci schválí, bude do územního plánu zahrnuta (i třeba jen jako územní rezerva), pokud ji odmítnou, bude z tvorby územního plánu vypuštěna.

Související články (celkem 12)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.