NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN V TURNOVĚ ASI HNED TAK NEVZNIKNE. NA VINĚ JE R35

0

V pondělí 17. srpna se v sále Střelnice uskutečnilo mimořádné zasedání turnovského zastupitelstva. Na programu byl jediný bod jednání, a sice schválení zadání nového územního plánu města. Důvodem narychlo svolaného zasedání byla možnost získání dotace na tvorbu územního plánu ve výši 1,3 milionu korun s podmínkou, že žádost bude na pracoviště ministerstva pro místní rozvoj odeslána do pátku 21. srpna (původně to mělo být do konce roku). Výsledek více než dvouhodinové vzrušené debaty? Zpracování územního plánu zadáno nebude, zastupitelé se nedohodli, jestli v dokumentu má být obsažen koridor R35, nebo by ho bylo lepší vypustit.

V úvodu jednání byla představiteli Osadního výboru Mašov zastupitelům předána petice občanů města proti dálnici R35 Turnovem, kterou podepsalo víc než tisíc lidí. Následně zastupitelka Martina Pokorná navrhla koridor R35 úplně z návrhu zadání územního plánu vypustit. Podle ní je to zavádějící a jestliže se město jednou oficiálně přihlásí k tomu, že do územního plánu koridor dálnice zapracuje, nadřízené orgány to již vezmou jako fakt, že Turnov s rychlostní silnicí počítá.
„Jsme povinni do zadání územního plánu zanést požadavky dotčených orgánů, ministerstvo dopravy žádá koridor R35 do územního plánu zapracovat, ze zákona tento požadavek nemůžeme pominout. Navíc již ve starém územním plánu koridor pro tuto silnici máme, a to pelešanským údolím,“ zdůvodnil návrh vedoucí odboru rozvoje turnovské radnice Miroslav Varga.

 

Turnov má územní plán schválený v roce 1996. V mnoha směrech již nevyhovuje, což je patrné i z množství schvalovaných změn v poslední době. Všechny obce České republiky musí mít nový územní plán schválený do roku 2015, tam, kde se to nestihne, nastane podle Vargy anarchie. Územní plán totiž stanoví hlavní osy rozvoje města, stanovuje plochy pro zeleň, podnikání, individuální výstavbu ad. Je to jeden ze základních dokumentů každé obce. Radniční odbor rozvoje vznik nového územního plánu připravuje již delší dobu, v současné době je znám i vítěz výběrového řízení na zpracovatele plánu, kterým je firma Archis Praha. „Tvorba územního plánu celkově přijde na 2,1 milionu korun, 1,3 milionu bychom mohli získat z dotace ministerstva pro místní rozvoj, pouze ale tehdy, když zastupitelstvem schválený záměr zašleme na ministerstvo do 21. srpna,“ uvedl v průběhu jednání Miroslav Varga. Tvorba územního plánu je podle něho složitý proces, který trvá několik let.

 

Územní plán není jen o trase dálnice, stanovuje rozvojové prvky i v dalších oblastech života města, následná debata zastupitelů se ale bohužel nesla pouze v duchu, jestli v zadání návrhu územního plánu koridor R35 má, nebo nemá být obsažen. Zásadní bylo v tomto směru vystoupení protidálniční aktivistky Markéty Kovaříkové, která zastupitelům přiblížila výklad stavebního zákona, ze kterého podle ní vyplývá, že město, jako zadavatel územního plánu, nemusí akceptovat požadavky dotčených orgánů a není povinné je do zadání zanést. „Když koridor R35 v zadání územního plánu schválíte, bude velmi složité ho případně v dalších navazujících krocích z dokumentu vyjmout,“ řekla Kovaříková. Podle Vargy však i když bychom nyní koridor rychlostní silnice ze zadání zemního plánu vyjmuli, stejně budou v dalších krocích zpracování dokumentu dotčené orgány požadovat jeho zapracování, takže se R35 stejně nezbavíme.

 

Po zjitřené diskusi došlo na hlasování, pro návrh Martiny Pokorné vyjmout koridor R35 z návrhu územního plánu se vyslovilo 13 zastupitelů, tři byli proti a sedm se jich zdrželo (návrh přijat nebyl). Pro původní návrh radnice, který v zadání územního plánu hovoří i o R35, se vyslovilo 12 zastupitelů, devět jich bylo proti a dva se hlasování zdrželi (ani tento návrh nebyl přijat). Ke schválení návrhu je v Turnově potřeba nadpoloviční většiny zastupitelů, tedy 14 hlasů.

 

„Možná bude lepší se zadáním územního plánu počkat až na definitivní rozhodnutí o trase dálnice R35, než se takto donekonečna trápit,“ prohlásila starostka města Hana Maierová na závěr víc než dvouhodinového jednání, které skončilo bez hmatatelného výsledku.

Související články (celkem 12)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.