NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK! DÍL X.: MANŽELSKÉ PRÁVO

0

Od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník. Díky seriálu, který pro TvA připravuje turnovská zastupitelka a notářka Martina Pokorná, můžete blíže nahlédnout do tajů i méně známých skutečností nového zákona. Tentokrát se budeme zabývat tématem, se kterým je dobré se seznámit.

MANŽELSKÉ PRÁVO
Občanský zákoník se snaží upravit vzájemná práva manželů tak, aby byla rovnocenná. Zakotvuje především právo na to, aby manžel sdělil druhému z manželů údaje o svých příjmech, o stavu svého jmění, o stávajících i plánovaných pracovních, studijních a podobných činnostech. O tomto ustanovení se dočtete v různých internetových diskuzích mimo jiné i to, že manželka má právo na to, aby jí manžel sdělil údaje o svých mimomanželských vztazích…

NOZ výslovně říká, že každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny podle svých možností, schopností, majetkových poměrů tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla srovnatelná. Tím se míří na ty případy, kdy jeden z manželů přispívá na rodinnou domácnost minimálními částkami, ovšem sám si dopřává luxusní věci nebo luxusní dovolené. NOZ dále uvádí, že poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy. Toto ustanovení pomůže manželkám (zpravidla) dosáhnout lepšího vypořádání společného majetku při rozvodu manželství tam, kde manželka je trvale v domácnosti a pečuje postupně o několik dětí, zatímco manžel úspěšně podniká. Dosud byly snahy ze strany některých takových manželů při rozvodu manželství dosáhnout většího podílu na vypořádávaném majetku právě s ohledem na to, že manželka se o tento majetek nijak nepřičinila, protože se „jen starala o děti a dům“.

Zákon zavádí termín rodinná domácnost. Vybavení rodinné domácnosti již netvoří předmět společného jmění manželů, což má vliv na vypořádání tohoto majetku při zániku manželství v dědickém řízení nebo při rozvodu. Rodinná domácnost obnáší nejen obvyklé vybavení bytu nebo domu, ale i jakýsi souhrn práv a povinností rodiny, které se týká. Například když odejde jeden z manželů bezdůvodně z rodinné domácnosti (standardně sdílet domácnost s někým jiným), má povinnost přispívat na náklady původní domácnosti, v které žije druhý z manželů s nezletilým společným dítětem.

I nadále platí, že za trvání manželství nabývají manželé majetek do společného jmění, pokud nejde o nabytí majetku darem, dědictvím, výměnou za jiný výlučný majetek, majetek sloužící osobní potřebě, nebo coby náhrada nemajetkové újmy na přirozených právech člověka. Novinkou je, že se dá dědit i nabývat dar i do společného jmění, pokud je takový úmysl dárce. Manželé tedy mohou obdržet dar nebo nabýt dědictví jak do svého podílového spoluvlastnictví, tak do společného jmění, odlišit to budou muset ve smlouvě, nebo pořizovatel závěti v závěti, jíž takový majetek manželům odkazuje.

Do společného jmění patří zisk z výlučného majetku jednoho z manželů. Například když má Jan Novák dům zděděný po rodičích, který pronajímá, dům zůstává jen jeho, ale nájemné je společné s manželkou Janou. Součástí společného jmění je i podíl ve společnosti nebo v družstvu, pokud nejde o nabytí darem, dědictvím atp., byť jsou dva názory na to, jakým způsobem společník svá práva ve společnosti vykonává, zda sám, nebo s manželkou. Logičtější argument je, že na valné hromadě bude hlasovat jen ten z manželů, který je společníkem, ovšem při převodu podílu ve společnosti bude souhlas druhého z manželů nutný.
Ve společném jmění jsou samozřejmě i dluhy, pokud nejde o dluhy vzniklé v souvislosti s majetkem ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů, nebo o dluhy, o nichž druhý z manželů nevěděl. Ovšem i tyto dluhy lze úspěšně vymáhat ze společného majetku. Novinkou je, že ze společného majetku lze nyní vymáhat i ty dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů před uzavřením sňatku (do konce roku 2013 tyto dluhy ze společného jmění manželů vymáhat nešly, daly se vymoci jen z majetku toho z manželů, který dluhy způsobil před uzavřením manželství).

Pozn. red.: Máte-li nějaký problém, chcete-li se na něco zeptat, není nic jednoduššího, než napsat svůj dotaz do komentářů na webu TvA. Můžete učinit dotaz také na adresu redakce či přímo v notářské kanceláři v turnovské Hluboké ulici.

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.