POZOR NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ANEB MĚLI BYSTE VĚDĚT!

0

V poslední době se se zprávami ohledně nového občanského zákoníku roztrhl pytel. Některé informace nám přinášejí doslova šokující novinky. Téma nového občanského zákoníku s účinností od ledna 2014 je více než žhavé. Vždyť některé novinky jsou i poměrně převratné. Proto jsme požádali turnovskou zastupitelku Martinu Pokornou, která je současně právním konzultantem města a nově od ledna příštího roku také notářkou, o detailní seznámení s novou právní úpravou.

* Co nám nový občanský zákoník (NOZ) přináší?
Doslova revoluci v soukromém právu – dědickém, smluvním, rodinném, bytovém a obchodním především. Dědické právo se vrací k institutům, které zde velice dobře fungovaly do roku 1950. To samé se dá říci o některých smlouvách. Smlouvy budou nadále upraveny jen v jednom předpise. Ne jako nyní pro fyzické osoby (běžní občané) – upravené v občanském zákoníku, a pro podnikatele v obchodním zákoníku. Bude více smluvních typů. Rodinné právo přinese změny v možnostech modifikace rozsahu společného jmění, nově zavede instituty pro ochranu slabšího z manželů, bude odlišná odpovědnost za dluhy, než je dnes. NOZ zavádí spoustu věcí, které byly posledních 20 let požadovány, ale zákon jejich použití neumožňoval. Zavádí několik databází, v nichž bude moci člověk vyjádřit svou vůli pro případ, že bude v budoucnu omezen ve svéprávnosti, nebo třeba jakého poručníka chce ustanovit svým nezletilým dětem pro případ, že nečekaně zemře, nebo jak bude naloženo s jeho ostatky a podobně.

n201310161742_zap_387_2013_pokorna* To bude pro běžnou veřejnost poměrné složité vstřebat. Kam se mají lidé obrátit?
Nový zákoník je, bohužel, v mnohém nesrozumitelný i pro právníky, nedělám si iluze, že by mu v těch složitějších věcech mohli rozumět běžní lidé bez právního vzdělání. Já sama jsem některá ustanovení četla i desetkrát, navíc k těm nejméně srozumitelným jsou již minimálně dva výklady.  Bude-li zájem, mohu zodpovědět i jednodušší dotazy, ty složitější budou lidé muset řešit osobní návštěvou právníka…

* …jakéhokoli právníka?
To asi ne. V Turnově začíná být trošičku problém s dostupností právních služeb. Několik advokátů zde v loňském roce skončilo, nebo má končit v blízké budoucnosti. Pokud bude chtít člověk pomoci s problémem podle nové právní úpravy, doporučuji se zeptat, zda právník ovládá nové zákony. A očekávám upřímnou odpověď. Já sama některé pasáže ještě vůbec neumím a klientům v naší notářské kanceláři říkáme, ať přijdou koncem roku, až to nastudujeme… Osloví-li člověk notáře, tam předpokládám erudici minimálně v tom, co se notářů týká, tedy smlouvy o nemovitostech, dědictví a pořízení pro případ smrti, rodinné a bytové právo, právo obchodních společností. Ve věcech dědictví doporučuji zásadně jenom notáře.

* Je něco, co je dobré lidem doporučit udělat ještě letos, co by neměli odkládat?
Především ti, kdo mají v katastru nemovitostí stále ještě evidované příbuzné, kteří již zemřeli, jako oprávněné osoby z věcného břemene – například v případě bydlení. K výmazu stačí doklad o úmrtí. Letos se za výmaz platit nebude, od ledna ano. Stejně i jiné věci, které se provádějí nyní záznamem zadarmo, se budou nově vkládat za peníze. Například – pokud někdo potřebuje do katastru nemovitostí zapsat rozestavěnou stavbu, musí letos, od ledna to nebude možné. Dále když má jeden z manželů v současné době dům, v němž rodina žije, ve výlučném vlastnictví – na základě například dědictví či daru – letos s ním může nakládat jakkoliv libovolně bez souhlasu druhého manžela. V roce 2014 bude k převodu domu (darem, prodejem) či jeho zatížení potřebovat i souhlas tohoto druhého manžela.  

* Co například dědictví?
Kdo chce vydědit potomka, který splňuje důvody k vydědění, a je na toho potomka tak naštvaný, že nechce, aby dědily i děti tohoto nehodného potomka, u nichž samotných ten důvod k vydědění dán není, tak to musí učinit letos. Od ledna ty důvody k vydědění budou muset splňovat i děti, tj. zpravidla vnoučata.

* To je trochu morbidní příklad z naší současnosti…
Je, ale děje se to. Bohužel. Proto tuto informaci sděluji.

* Musíme s novými instituty čekat do ledna, nebo se dá něco sepsat už letos?
Pořízení pro případ smrti se tyto dají sepsat již letos, použití nové právní úpravy je ovšem závislé na tom, že se člověk, v právní terminologii pořizovatel, musí dožít alespoň 1. ledna 2014.

* Děkujeme za zodpovězení otázek na aktuální téma, ve kterých budeme pokračovat i v příštím díle. Zeptat se na cokoli můžete samozřejmě i vy. Ať už formou komentáře pod článkem na webu, nebo dotazem na adresu redakce či přímo v notářské kanceláři v turnovské Hluboké ulici.

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.