POZOR NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK! DÍL VI.: ODPOVĚDNOST ZA DLUHY

0

Od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník. Znamená změnu zhruba tří tisíc paragrafů, zasáhne do života všech občanů České republiky. Nový občanský zákoník nahradil dosavadní občanský zákoník, ale i některé další právní předpisy. Práce na něm začaly již v roce 2000. Ještě nedávno málokdo věřil, že bude opravdu platit od letošního ledna. Nakonec se stalo. S TvA máte mírný náskok, na nejdůležitější změny v tomto zákoně upozorňujeme díky turnovské zastupitelce Martině Pokorné, která je současně notářkou a právním konzultantem města. Dnes přinášíme šestou část našeho volného seriálu.

ODPOVĚDNOST ZA DLUHY
Odpovědnost za dluhy zůstavitele je jedním z nejčastějších dotazů vůbec. Podle současné legislativy dědic odpovídá za dluhy do výše ceny nabytého majetku, od ledna bude odpovídat za všechny zůstavitelovy dluhy – ale jen v případě, že nepožádá o tzv. výhradu soupisu (opět jde o termín užívaný do roku 1950). O možnosti uplatnit výhradu soupisu bude notář dědice povinně informovat, dědic o ni bude žádat právě tehdy, bude-li mu hrozit povinnost hradit dluhy. Soupis bude nařízen také tehdy, když bude dědic nezletilý nebo nesvéprávný, požádá-li o to věřitel zůstavitele, nebo není jasné, kdo je dědicem. Bude-li soupis proveden, bude dědic za dluhy odpovídat opět jen do výše ceny nabytého majetku, ovšem s jednou důležitou podmínkou – že uvedl skutečně všechen majetek, který zůstaviteli patřil. Kdyby se zjistilo, že dědic o rozsahu majetku lhal (a zamlčel například babiččiny starožitnosti v hodnotě půl milionu), ztrácí výhodu soupisu a za dluhy odpovídá v plné výši. U soupisu zatím není jasné, jakým způsobem se bude provádět, zda se notář spolehne na tvrzení dědiců podložená například fotografiemi, nebo zda bude muset jít na místo samé a bude muset sepsat všechny babiččiny hrnečky, ručníky a hrnce.

KRÁTCE K VYDĚDĚNÍ
Vydědit lze jen potomky, ne ostatní dědice (u těch lze jen stanovit, že nemají dědit, tzv. negativní závěť), a jen ze zákonných důvodů – potomek neposkytuje zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi, neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. U druhého důvodu, neprojevování opravdového zájmu, upozorňuji na skutečnost, že když se vyděděný potomek brání u soudu, že důvody k vydědění nejsou u něj dány a že tedy chce dědit, dříve soudy rozhodovaly většinou v jeho neprospěch. Poslední dobou soud zjišťuje, zda zůstavitel sám o potomka zájem projevoval a v případě, že ani ze strany zůstavitele nebyla potřebná aktivita směrem k potomkovi, většinou potomek soud vyhraje a dědí. Typicky problematické je to v případech, kdy se rodiče rozvedou, dítě žije jen s jedním rodičem a s druhým se nestýká, ať z důvodu, že ten vychovávající rodič si to nepřeje, nebo ten druhý má novou rodinu…
Nově lze vydědit potomka i tehdy, když je zadlužen, nebo si počíná tak marnotratně, že je zde obava, že se pro jeho potomky nezachová žádný majetek. V takovém případě je ovšem nutné zanechat povinný díl tohoto marnotratného potomka jeho potomkům.
Vydědění se mnohdy lidé bojí, mají pocit, že se to ve slušných rodinách nedělá. Mnohdy pro vydědění důvod je, jakkoliv je to pro pořizovatele nepříjemné.  Listinu o vydědění může člověk vždycky zrušit, třeba když se vyděděný potomek polepší.

PÁR SLOV O DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
Dědické řízení se prodlouží, to je zjevné a jasné. Zatímco nyní se dá stihnout, aby bylo skončeno do 3 až 4 měsíců od úmrtí zůstavitele, od ledna očekávejme dobu poměrně delší, a to zejména v případě, kdy budou dědit nezletilí, nesvéprávní, v dědictví budou dluhy, bude neznámý dědic nebo bude notář prohlašovat vlastnoručně sepsanou závěť. Co se týká poplatku (odměna notáře), bude více méně stejný, avšak notáři zřejmě v případě výhrady soupisu budou muset používat znalecké posudky, nikoliv jako dnes odhady realitních kanceláří. Co se nezmění: notář bude stejně jako dnes dávat dědicům souhlas s dispozicí s majetkem, který je předmětem dědictví (ke zrušení účtu, k prodeji osobního automobilu). Bude moci ustanovit správce dědictví tam, kde to bude potřebné (v dědictví je podnik, nezletilí dědici, více nemovitostí, které je potřeba spravovat, například pronajímat), pokud správce dědictví neustanovil sám zůstavitel za svého života. Konečné usnesení o dědictví bude vydávat opět notář, nikoliv soud.
Na závěr k dědictví žhavá novinka: máte-li závěť či jiné pořízení sepsané formou notářského zápisu a chcete jej zrušit, stačí jej u notáře za poplatek vyzvednout, nemusíte sepisovat další listinu, že toto pořízení rušíte.
A příště už se budeme věnovat pozitivnějším věcem než je dědictví.

Pozn. red.: Máte-li nějaký problém, chcete-li se na něco zeptat, není nic jednoduššího, než napsat svůj dotaz do komentářů na webu TvA, můžete učinit dotaz také na adresu redakce či přímo v notářské kanceláři v turnovské Hluboké ulici.

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.