ZAČÍNÁ STAVBA NÁJEZDU NA PRŮTAH TURNOVEM V OHRAZENICÍCH; ZDEJŠÍ OBČANÉ PODEPISUJÍ PETICI

0

Ředitelství silnic a dálnic ČR v květnu spouští jednu ze dvou významných dopravních staveb plánovaných v Turnově a Ohrazenicích. Začne stavba nájezdu a připojovacího pruhu U Pyrámu. Přestavba stávající křižovatky, která doposud umožňovala pouze sjezd na Ohrazenice, odstartuje v druhém květnovém týdnu. Jedná se o vybudování nájezdu a připojovacího pruhu na silnici I/10 na Turnov. Součástí je také nová mobilní protihluková stěna.

Stavební práce by měly probíhat v termínu od 9. května do 3. září 2023. V tomto období je nutné počítat s úplnou uzavírkou sjezdu z I/10 na Ohrazenice. Objízdná trasa vede po I/10 a I/35 ke sjezdu do Nádražní ulice, tudy směrem k vlakovému nádraží a dále Nádražní ulicí do Ohrazenic (platí i pro autobusy veřejné dopravy, které ve směru z Liberce nebudou obsluhovat zastávky Ohrazenice, u výkupny a Turnov, U Benešů).

Uvedenou úpravou dojde k přímému napojení na silnici I/10 z Ohrazenic, resp. přilehlé části Turnova a okolních obcí ve směru na Pěnčín a Svijanský Újezd. Jedná se o dlouhé roky připravovaný a diskutovaný záměr, který ve svém důsledku bude znamenat menší intenzitu dopravy v přetížené Nádražní ulici. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem firma COLAS CZ.
V souvislosti s tím se hovoří i o plánované výstavbě mimoúrovňové křižovatky I/10 ve Fučíkově ulici. Jedná se o další z investičních akcí ŘSD. Výběrové řízení na zhotovitele této stavby je před dokončením. Stavba by měla být zahájena na přelomu června a července t. r.

Jedno z kolizních míst – podjezd pod průtah

LIDÉ V OHRAZENICÍCH PODEPISUJÍ PETICI, CHTĚJÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBCI
Není mnoho obcí v naší zemi, které by byly tak zásadně poznamenány silniční dopravou. Stavbou průtahu Turnovem byla obec rozpůlena vedví. Nekompromisně a trvale. Zdejší obyvatelé si museli chtě nechtě zvyknout na všudypřítomný ruch ze čtyřproudé silnice, který neutichá ani v noci. Proto se jim nelze divit, že požadují komplexní ochranu před škodlivými vlivy z provozu komunikace I/10. „Mylně by se to mohlo vykládat, že bojujeme proti výstavbě sjezdů a nájezdů na průtah v Ohrazenicích u dnešních stavebnin a ve Fučíkově ulici. Obě dopravní stavby podporujeme. Jen jsme přesvědčeni, že na úkor našich občanů pomůžeme Turnovu i okolním obcím a naše požadavky se neberou vážně,“ říká Aleš Pekař, jednatel nově vzniklého petičního výboru.

Petici vedenou snahou o zlepšení životního prostředí již podepsalo na 500 obyvatel obce i okolí. „Žádáme, aby na úseku komunikace I/10 v katastru obce Ohrazenice byla provedena plně funkční a dostatečně souvislá protihluková ochrana všech přilehlých nemovitostí, a to staveb i pozemků. Současný stav ochrany je nevyhovující a připravované stavby řeší jen lokální úseky odhlučnění. Ty zbývající zůstávají nechráněné a hluk a smog se zde nekontrolovatelně šíří. Proto požadujeme systematické a účinné řešení ochrany celého úseku v katastru obce,“ píše se v petici.
Zdejší nemají z pohledu ochrany před hlukem nejlepší zkušenosti. Když v místě podjezdu pod průtah chtěli navýšit protihlukovou stěnu také na pět metrů, jak se tomu stalo na protější straně, tak u Ředitelství silnici a dálnic nenašli pochopení. A stejně tak při projednávání současné stavby a žádosti o navýšení protihlukové stěny, a to ani když ono navýšení protihlukové stěny chtěla dofinancovat obec, případně by se na tom za dohody starostů podílel i Turnov. Bylo to shledáno jako neopodstatněné. „Proto chceme, aby byl celý průtah obcí řešen komplexně a v budoucnu se od Pyrámu až po čerpací stanici Kontakt uzavřel do stejně vysokých plně funkčních stěn,“ říká starosta Ohrazenic František Novák.
Jedním z cílů iniciátorů petice je proto být účastníky i měření hluku při kolaudaci budoucího nájezdu na průtah, případně si vyžádat oponentní posudek. „Možná na příkladu Ohrazenic, obce, která je opravdu extrémně zatížena tranzitní dopravou, si státní orgány uvědomí, že v těchto případech by mělo existovat nějaké modelové komplexní řešení pro ochranu životního prostředí i zdraví občanů,“ uzavřel starosta obce.
V případě, že byste chtěli petici podepsat, je k dispozici na Obecním úřadě v Ohrazenicích, ve zdejší provozovně Stepanservis Moniky Štěpánové a v pobočce knihovny na turnovském nádraží.

(TvA s využitím TZ města Turnova)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.