POZOR NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK! DÍL II: DĚDICKÉ PRÁVO DNES

0

O novém občanském zákoníku, který má naše životy ovlivňovat od ledna 2014, se hodně mluví, málokdy ale zazní konkrétní věci. A přitom přináší zásadní novinky, které výrazně mění vžité zvyklosti.  Proto jsme požádali turnovskou zastupitelku Martinu Pokornou, která je současně právním konzultantem města a nově od ledna příštího roku také notářkou, o detailní seznámení s novou právní úpravou. Dnes přinášíme druhý díl našeho volného seriálu.

DĚDICKÉ PRÁVO DNES
Na úvod je třeba říci, že nové instituty dědického práva lze sjednávat (a sepisovat) již nyní. Podmínkou jejich použití je, aby se ten, jehož dědictví se záležitost týká, dožil účinnosti NOZ – což je za předpokladu, že noví poslanci zákoník neodloží na neurčito, datum 1. 1. 2014. Připomeňme však pro srovnání úpravu současnou. 
Dnešní úprava dědického práva je jednoduchá. Chcete-li se odchýlit od dědění ze zákona, můžete pořídit o svém majetku závěť, nebo vydědit potomka, nebo obojí dohromady. Jiné instituty se použít nedají.

Dědické skupiny jsou čtyři (poslední jsou po synovcích a neteřích tety a strýcové) a když pořídíte závěť o svém majetku, mohou tzv. nepominutelní potomci – děti, vnuci – požadovat z dědictví polovinu toho, na co by jinak měli nárok, kdyby závěť nebyla (nezletilí potomci musí obdržet celý svůj zákonný díl). Když je závěť a závětní dědic se nedohodne se zákonným, který uplatňuje svůj zákonný nárok, potvrdí notář nabytí děděného majetku v podílech, takže třeba závětní dědic nabude ¾ domu a zákonný dědic ¼ domu. 

Závěť podle současného práva je jednoduchý písemný úkon, kterým někoho povoláte za dědice – například zjednodušeně „dědicem všeho svého majetku ustanovuji dceru Marii“, nebo „dědici svého majetku ustanovuji své dvě děti, Jana a Marii“, nebo „dědicem mého domu čp. 111 v Turnově s pozemky ustanovuji syna Jana, dceru Marii ustanovuji dědičkou pozemku č. 222 v katastrálním území Daliměřice“. Závěť můžete napsat buď celou vlastní rukou, musí obsahovat den, měsíc a rok sepsání a není pak třeba ji nijak ověřovat. Uložíte ji buď doma, nebo k závětnímu dědici, nebo k notáři do úschovy. Nebo vám závěť sepíše notář a závěť je poté evidována v centrálním registru závětí a nemůže se ztratit (přestože na Novinkách psali opak).  Závěť lze též sepsat se svědky, když ji pořizovatel z nějakého důvodu nechce či nemůže sepsat vlastnoručně. Bližšímu výkladu se však záměrně vyhýbám, jelikož takové závěti obsahují nejvíce formálních chyb, pro které jsou potom neplatné.

Záměrně jsem také  při určení dědice uvedla termín „dědicem ustanovuji“ místo obvyklého „odkazuji“, tedy například místo „dům čp. 111 v Turnově s pozemky odkazuji synu Janovi“ – to proto, že podle NOZ je odkaz něco jiného než dědictví. Odkazovník (ten, kdo odkaz obdrží) má jiné postavení než dědic, do budoucna se odkazy budou posuzovat jinak než klasické dědictví a bude-li vaši závěť notář posuzovat za 50 let, těžko po něm chtít, aby odlišil, co se myslelo slovem odkázat.

Chcete-li potomka (nejde vydědit sourozenec nebo jiný příbuzný) vydědit, musíte do listiny o vydědění uvést důvod, pro který tak činíte (zákon zná čtyři důvody vydědění) a zároveň popsat, jak to chování potomka, pro něž vyděďujete, vypadalo. Tedy konkrétní případ typu „jsem starý, nechodím, k lékaři nedojdu, syna jsem o pomoc prosil v dubnu, ale odmítl“, nebo „jsem starý, syn se se mnou nestýká pět let, přestože já se o kontakt s ním snažím“ a tyto okolnosti podrobně rozepsat do detailů. Když konkrétní okolnosti vydědění neuvedete, je listina o vydědění ze strany toho nehodného potomka snadněji zpochybnitelná a soud potom většinou rozhodne, že důvody k vydědění nebyly dány a ten vyděděný potomek dědí, jakoby vyděděn nebyl. 
Jde-li o dluhy, dědici odpovídají za dluhy do výše ceny nabytého dědictví – když jsou dluhy vyšší než děděný majetek, za ty dluhy, které aktiva dědictví převyšují, dědici neodpovídají.

Pozn. red.: Děkujeme Martině Pokorné za podrobné přiblížení jednoho z důležitých témat. Příště v seznamování čtenářů s novým občanským zákoníkem budeme pokračovat. Máte-li nějaký problém, chcete-li se na něco zeptat, není nic jednoduššího, než napsat svůj dotaz do komentářů na webu TvA, můžete učinit dotaz také na adrese redakce či přímo v notářské kanceláři v turnovské Hluboké ulici.

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.