POZOR NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK! DÍL V.: DĚDICKÁ SMLOUVA A ODKAZ

0

Velmi pravděpodobně začne nový občanský zákoník naše životy ovlivňovat od ledna 2014. Díky TvA máte alespoň malý náskok. Je to díky turnovské zastupitelce Martině Pokorné, která je současně právním konzultantem města a nově od ledna příštího roku také notářkou. Dnes přinášíme pátou část našeho volného seriálu.

DĚDICKÁ SMLOUVA
Dědická smlouva je dalším z řady institutů, které naše právo znalo do roku 1950 a lidé ho často používali. Jde o smlouvu, která musí být sepsána formou notářského zápisu a budoucí zůstavitel v ní povolá další osobu za dědice a tato osoba toto přijímá (není to tedy jednostranný úkon jako závěť). Nelze o ní pořídit o celé pozůstalosti, ale jen o ¾, čtvrtina musí zůstat volná, ale dá se o ní samozřejmě pořídit závětí. Smlouva budoucímu zůstaviteli nebrání, aby se svým majetkem nadále jakkoliv nakládal, do smluv bude jistě dobré dávat nějaké zajištění pro budoucího dědice, aby o daný majetek nepřišel. I tak se ale jedná o smlouvu tzv. odvážnou – to proto, že budoucí smluvní dědic nemá své právo nabýt majetek 100 % jisté. Na rozdíl od závěti není možné jednostranně ze strany budoucího zůstavitele smlouvu vypovědět či zrušit či pořídit novou. Jak smlouva může fungovat, si opět ukážeme na příkladu.
Pan Novák je starý, nikoho nemá, vlastní starý dům, nutně vyžadující investice. Stará se o něj vzdálený příbuzný František. Pan Novák je opatrný, nechce na Františka majetek převést za života, co kdyby František o dům přišel a pan Novák by šel pod most, takových už bylo, myslí si. Zároveň ví, že okny profukuje a z důchodu na nová neuspoří. K tomu ještě ČNB zvedla ceny a pan Novák opravdu vyžije jen stěží. František mu nabízí pravidelnou měsíční apanáž na přilepšenou, rád by se do domu přistěhoval a opravil ho, má ale strach, aby pak pan Novák dům neodkázal někomu jinému nebo ho třeba neprodal, František by pak přišel o investované peníze i promarněný čas. Proto uzavřou dědickou smlouvu na ¾ domu, kdy pan Novák Františka povolá za svého smluvního dědice (na zbývající čtvrtinu sepíše závěť) a František se zaváže vyplácet panu Novákovi měsíční apanáž a provést v domě výměnu oken a zateplení fasády, aby byl dům obyvatelný.
Uvedený příklad se dá vztáhnout na všechny podobné situace, kdy vlastník nemovitosti nechce z nějakého důvodu převést nemovitost za svého života, zpravidla ji užívá a hodlá užívat nadále, zároveň smluvní dědic například do nemovitosti investuje nebo se zaváže ji udržovat, nebo třeba jen platit za života vlastníka nějaké peníze.

ODKAZ
Odkaz je dalším staronovým institutem. Dá se spojit se závětí nebo jiným pořízením pro případ smrti a pořizovatel v něm dá příkaz, aby konkrétně určená osoba (dědic) vydala konkrétně určenou věc třetí osobě. Zpravidla se jedná o drobnosti, ale není vyloučené, aby jako odkaz figurovala i věc větší hodnoty.
Například: Dědicem svého domu v Dolánkách ustanovuji svého syna Petra, který je povinen vydat mé sousedce paní Emilii Vocáskové mou sekačku na trávu a hrablo na sníh (sousedka si obě věci půjčuje a peče mi za to koláče). Sekačka a hrablo jsou pak právě tím odkazem. Osoba, která odkaz nabývá (odkazovník), není dědicem na základě nabytí odkazu a v případě nezadlužené pozůstalosti neodpovídá za dluhy – dnes je to opačně. Představme si, že syn Petr je malířem, sousedka Vocásková zbožňuje jeho obrazy, není pak problém Petrovi přikázat, že sice dědí dům v Dolánkách, ale že musí sousedce Vocáskové vydat jeden ze svých obrazů Hrubého Rohozce, ten největší. Obraz je potom odkazem a Petr je dlužníkem paní Vocáskové, která je Petrovým věřitelem.

Pozn. red.: Děkujeme Martině Pokorné za podrobné přiblížení jednoho z důležitých témat, příště v seznamování s novým občanským zákoníkem budeme pokračovat. Máte-li nějaký problém, chcete-li se na něco zeptat, není nic jednoduššího, než napsat svůj dotaz do komentářů na webu TvA, můžete učinit dotaz také na adresu redakce či přímo v notářské kanceláři v turnovské Hluboké ulici.

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.