NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK! DÍL XI.: MANŽELSKÉ PRÁVO II

0

Jedno z posledních zastavení našeho seriálu, který se zabývá novým občanským zákoníkem platným od 1. ledna 2014, se bude ještě jednou věnovat manželskému právu. Seriál pro TvA připravuje turnovská zastupitelka a notářka Martina Pokorná. Díky ní můžeme blíže nahlédnout do tajů i méně známých skutečností nového zákona.

Manželské právo II
Jak jsme si řekli minule, majetek, který manželé za trvání svého manželství nabudou, nabývají s výjimkou darů, dědictví, výměny za jiný výlučný majetek atp., do společného jmění. Společné jmění je termín navazující na společné jmění manželů, bezpodílové spoluvlastnictví manželů a zákonné majetkové společenství manželů (zákonodárce má zřejmě potřebu každých zhruba 20 let termín, označující téměř totéž, změnit).

Společné jmění lze upravit ještě před vznikem manželství (před svatbou), nebo za manželství, k obojímu budete potřebovat notáře – a to, co vám zpracuje, se jmenuje ve zkratce zúžení nebo rozšíření společného jmění (nebo vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství). Notářským zápisem se dá kromě toho ještě upravit odchylně správa společného majetku (podle zákona spravují společný majetek oba manželé společně nebo na základě jejich dohody jen jeden z nich, v důležitých věcech musí mít jednající manžel souhlas druhého manžela – typicky v případě nákupu nebo prodeje společné nemovitosti nebo jiné věci větší hodnoty).

Notářským zápisem lze měnit jak režim majetku, který již manželé vlastní, tak nabývání majetku nebo zavazování se k závazkům do budoucna. Typické jsou úkony, kdy manželé vlastní společně nemovitosti a nechtějí, aby v případě úmrtí jednoho z nich musela pozůstalá manželka či manžel vyplácet děti z prvního manželství toho druhého manžela – proto zúží vlastněné nemovitosti na toho z manželů, u nějž předpokládají, že bude žít déle. Naopak v případě, kdy manžel vlastní dům nabytý před uzavřením manželství a manželé splácejí ze svých společných prostředků hypotéku na rekonstrukci nemovitosti, je na místě rozšířit vlastnictví domu i na manželku, protože se rekonstruuje i z jejích prostředků.
Smlouvu lze uzavřít i do budoucna, například se lze dohodnout, že nemovitosti a další drahý majetek budou manželé vlastnit po polovině, nebo je bude vlastnit jen jeden z manželů, ten, který je koupí. Nově lze dohodnout tzv. systém oddělených jmění. Znamená, že vše, co manželé nabudou, nabývají do svého výlučného vlastnictví, zároveň ze všech dluhů je zavázán jen ten z manželů, který je vytvoří. Oddělené jmění lze doporučit tam, kde jsou oba manželé dobře finančně zajištění a spoléhají na to, že budou i do budoucna, nebo tam, kde se manželství chýlí k rozvodu a manželé vědí, že na zbývajících několik měsíců svého manželství již logicky nechtějí žádný společný majetek.

Manželské smlouvy se nesmějí dotknout práv třetích osob – věřitelů. V případě, že se manželé dohodnou na splácení již existujícího společného dluhu tak, že jej bude platit jen jeden z manželů, je dobré k tomuto úkonu mít souhlas banky, jinak pro banky taková dohoda nemá právní účinky – tedy jakoby nebyla.

Manželské smlouvy se evidují ve dvou různých evidencích, obě vede a spravuje Notářská komora ČR. Neveřejná Evidence je registr takových smluv, kde manželé nechtějí, aby někdo jiný věděl o modifikaci jejich společného jmění (typicky například to zúžení SJ tam, aby manžel či manželka nemuseli vyplácet děti toho druhého z prvního manželství v případě dědictví), najít data v této Evidenci může jen notář, který po jednom z manželů posléze projednává dědictví. Oproti tomu veřejný Seznam slouží k tomu, aby o vašem úkonu vědělo okolí – je to cíleno zejména na případy, kdy jeden z manželů si chronicky půjčuje nebo promrhává peníze a ten druhý chce, aby nový případný věřitel věděl o modifikaci SJ. Vyhledávat v Seznamu se dá ovšem jen tehdy, pokud znáte aspoň jméno a příjmení a datum narození dané osoby.

Jak manželskou, tak předmanželskou smlouvou lze upravit poměry pro případ zániku manželství rozvodem nebo úmrtím jednoho z manželů.

Pozn. red.: Máte-li nějaký problém, chcete-li se na něco zeptat, není nic jednoduššího, než napsat svůj dotaz do komentářů na webu TvA. Můžete učinit dotaz také na adresu redakce či přímo v notářské kanceláři v turnovské Hluboké ulici.

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.