BILANČNÍ ROZHOVOR SE STAROSTKOU MĚSTA NA KONCI VOLEBNÍHO OBDOBÍ

0

V polovině října se definitivně uzavře funkční období stávajícího turnovského zastupitelstva i vedení města. Největší odpovědnost za chod Turnova měla v posledních čtyřech letech starostka Hana Maierová. Ta je teprve v pořadí třetí polistopadovou vrcholnou představitelkou města. Prvním starostou Turnova po roce 1989 byl Václav Šolc, druhým Milan Hejduk. Hana Maierová pochází z Českého Dubu, vystudovala turnovské gymnázium a na Karlově univerzitě archivnictví a dějepis. V letech 1977 až 1999 pracovala v turnovském muzeu, poté byla dvě funkční období místostarostkou a v roce 2006 byla zvolena starostkou města.

* Paní starostko, když jsme spolu před čtyřmi lety dělali rozhovor na počátku funkčního období, ptal jsem se mj. na vaše vize do roku 2010. Tehdy jste řekla, cituji: „Přála bych si, aby se nám do konce tohoto funkčního období podařilo zrealizovat důležité kroky v řešení dopravy, prosadit na Libereckém kraji urychlené řešení přeložky silnice ve směru na Semily a Lomnici a alespoň projektově připravit propojku z autobusového nádraží nahoru ke kasárnám. Ta pomůže centru města a současně svede dopravu z Hruštice, kde vzniká nová městská čtvrť. Dostavíme Střelnici a nastartujeme v ní a kolem ní nový kulturní život. Udělám všechno proto, aby město uspělo v projektech, které se připravují pro fondy Evropské unie…“
n201009210918_zap_286_010_maierovaNěco se povedlo, něco ne, prosím o komentář. Začněme třeba Střelnicí. Kolem její stavby byla hodně dusná atmosféra, vášně dodnes úplně neutichly, co říkáte?

Když se podívám zpátky, tak musím konstatovat, že kvůli žádné jiné stavbě nebyla vyvinuta taková negativní atmosféra ve městě jako kolem Střelnice. Bylo slyšet z mnoha stran, že tak vysoká investice z rozpočtu města Turnov ekonomicky položí. Nestalo se tak. Jsem ráda, že nám v Markově ulici nestojí zakonzervované torzo a dodnes nečekáme, až nám někdo dá peníze na dostavbu. Nakonec se podařilo sehnat i něco málo z dotací, například na vybavení kulturního domu… Dvacetitisícová návštěva v prvním roce fungování je pro mě dostatečným opodstatněním, že je dobře, že nový kulturní dům máme. Střelnice žije, i když je pořád co zlepšovat.

 

* S dopravou v centru se hnout nepodařilo, až v samém závěru funkčního období jste alespoň o malý kousek posunuli realizaci odlehčovací komunikace, která má být alternativou Hluboké ulici. Tato komunikace je navíc některými občany vnímána hodně kontroverzně…

Je to věc názoru a úhlu pohledu. Já si myslím, že alternativu centru města v podobě místní komunikace potřebujeme už například vzhledem k budoucí výstavbě na Hruštici. Někdo řekne, že jsme mohli dělat víc. Tady je nutné si uvědomit, že zastupitelstva před námi měla pouze vizi na papíře, nám se ji podařilo projednat s občany – a bylo to hodně bouřlivé – a posunout projednávání o kousek dál. Nejvíce času vyplnila jednání s krajskou hygienickou správou, kde mají v současnosti obavu cokoli rozhodnout, a tak v dotčeném území muselo proběhnout několikero měření, než byl vydán se záměrem souhlas. Navržená odlehčovací komunikace má městský charakter, je také jednou z důležitých ochran dolní části centra města před povodněmi. Chápu nesouhlas lidí, kterých se tato stavba dotýká, na druhou stranu jsem přesvědčena o její prospěšnosti pro většinu obyvatel města.

 

* V této souvislosti se nelze nezeptat, jak vnímáte rozhodnutí Libereckého kraje o trase R35, která by podle krajských zastupitelů měla vést na dohled od samého centra Turnova?

V platném územním plánu máme územní rezervu pro jižní obchvat ať už s R35 nebo bez této mezinárodní silnice. Tato rezerva vede z Ohrazenic kolem sídliště na Přepeřské a v sousedství Kamaxu. Po překonání Jizery vede pelešanským údolím. Tuto trasu si ještě při důrazu na všechna protihluková a hygienická opatření představit dovedu. V současnosti navržené řešení pod Nudvojovicemi a kolem Maškovy zahrady do tunelu pod Výšinkou je pro mě nepřijatelné.

Nesmíme zapomínat, že možná víc než R35 je pro město důležitější obchvat na Semily. Zde se jednání s obcemi zadrhla, původní koridor z Valdštejnska do Lestkova a Tatobit je podle mého nereálný. Budeme rádi, když dojde na rozšíření a rekonstrukci stávající silnice z Valdštejnska kolem Tří rybníků do Bělé. Ani toto řešení však po katastrofálních povodních, které Liberecký kraj letos postihly, není dle mého v dohledu, protože peníze na komunikace bude kraj v následujících letech muset dávat jinam.

 

* Evropské fondy. Pokusme se vyjmenovat nejzásadnější dotace, které město v uplynulých čtyřech letech získalo.

Hned na počátku funkčního období jsme stáli před důležitým rozhodnutím. Peníze z evropského operačního programu na rozvoj měst naší velikosti byly výrazně pokráceny, a tak byly preferovány projekty menšího rozsahu. My jsme se v prvním kole v podstatě museli rozhodnout mezi rekonstrukcí bazénu na Výšince a rekonstrukcí parku u letního kina a návsi v Mašově. Vyhrál bazén, kterému hrozilo uzavření pro nevyhovující stav. Získali jsme dotaci ve výši 23,5 milionu korun, bazén je již rok po opravě v provozu. Je to jedna z věcí, která se povedla. Také se podařilo získat dotaci ve výši 25 milionů korun na rekonstrukci operačních sálů v nemocnici. Do města jde 160 milionů ve formě dotace na projekt rekonstrukce kanalizací Čistá Jizera, máme tu přes 80 milionů na dopravní terminál – v tomto případě věřím, že se nám současné problémy, které jsme nezavinili, podaří překonat. Když jsme to nedávno spočítali, realizovali jsme ve prospěch města za uplynuté čtyři roky investice v řádu 400 milionů korun a součet všech dotací z nejrůznějších fondů na ukončené akce je celkem 213 milionů korun – to znamená zatím bez Čisté Jizery a terminálu.

 

* Je to již v našem městě otřepané téma, nicméně s možností venkovního koupání jste mnoho nepohnuli. Lidem zbyla pouze Jizera v Dolánkách nad jezem.

Po smrti pana Horáčka byla realizace sportoviště v Maškově zahradě směřována k evropským dotacím. Za 350 milionů korun, resp. dotaci ve výši 90% by šlo postavit leccos. Dnes jsou to neuskutečnitelné sny. Co se Dolánek týká, tady bychom určitě neměli mluvit o návratu koupaliště, ale o vzniku přírodního areálu. Ale zpět k Maškovce. I zde jsme se čtyři roky snažili záměr někam posunout. Bylo to ale velmi obtížné. Původní představa počítala s příjezdovou komunikací přes parkoviště diskontu potravin. Když se potřetí změnil majitel, pochopili jsme, že tudy cesta nevede. Nakonec se příjezd podařilo realizovat za státní peníze z nové kruhové křižovatky. Zmapovali jsme také slepou uličku v podobě soukromého investora, který na části postaví komerční objekty a na části sportoviště. V některých městech se tohle uskutečnit podařilo. U nás se ale představa města a soukromé firmy hodně rozcházela. Současný návrh je pozemek rozdělit, komerční část prodat a stržené peníze použít na stavbu sportoviště a projekt dofinancovat z městských peněz a drobných dotací. Bude na příštích zastupitelích, jestli budou chtít kluziště, krytý bazén nebo jen venkovní koupaliště. K finálnímu rozhodnutí jsou dnes již podklady připraveny. Osobně bych šla nejdříve do venkovního koupaliště, mám pocit, že to lidem ve městě nejvíc dlužíme. Ale pokud bude možné dojít ke komplexnímu řešení v kombinaci s kluzištěm, byla by to nejlepší varianta. Krytý bazén v přijatelné podobě v této době máme.

 

* V samém středu města máme na nejlukrativnějším pozemku místo obchodního centra či parku s upravenou zelení rumiště. Může něco město dělat s pozemky bývalé masny?

Tady město prakticky nemůže ovlivnit nic. Pokud vím, probíhá konkurzní řízení a vše je v rukou soukromých firem, které se snaží pozemky na stavbu obchodního centra prodat neúspěšně několik let. Neumím si představit, že by budoucí vedení města za nimi přišlo s tím, že je chce odkoupit…

 

* Před čtyřmi lety jsme spolu také hovořili, že starosta není příliš vděčná funkce. Jak hodnotíte svoji čtyřletou zkušenost ve vedení města?

Je fakt, že kdo si na tu pomyslnou první židli sedne, tak to vždy odnese. Lidé nerozlišují, jestli silnice je státní nebo městská, jestli my musíme vést zdlouhavá jednání na téma, o kterém jsou lidé přesvědčeni, že lze rozhodnout hned. Starosta může za volně pobíhajícího psa i za nevyvezené popelnice. To je realita. Já si vždy při vyhrocených jednáních, kdy mě třeba na zastupitelstvu někdo hrubě a nespravedlivě napadal, snažila zachovat klid a jistou úroveň. To je asi jediné, co lze dělat. O co jsem se snažila nejvíc, je komunikace s lidmi. Jsou to sice večery a víkendy, ale na setkáních hasičů, sportovců, maminek z centra Náruč nebo seniorů se člověk dozví víc o potřebách města než kde jinde. Naučila jsem se naslouchat, a kde to jde, hledat rychlá řešení. A když mně nedávno někteří lidé, kteří nás tvrdě a nevybíravě kritizovali za kácení stromů ve Skálově ulici, říkali, že rekonstrukce ulice se povedla, že se mýlili, je to určitá satisfakce, že snad člověk nedělá všechno špatně. Být v čele města je obrovská odpovědnost, nesmíte počítat s nějakým vděkem, je to ale současně i možnost, jak být v centru dění. A když jdu Krajířovou ulicí kolem opravené synagogy, nebo jsem na Valdštejně a vidím tu spoustu práce, která je za námi, mám radost. Nebylo a není to zbytečné…

 

* Co cítíte jako nejdůležitější úkol pro nové vedení města po volbách?

Byla bych nerada, pokud se po volbách zastupitelstvo zásadně obmění, aby bylo vše šmahem smeteno. Současní zastupitelé si zaslouží, aby na jejich práci bylo navázáno, stejně jako bylo navázáno na práci zastupitelů v předešlých obdobích. Je tu spousta rozpracovaných projektů, které je třeba dotáhnout do konce. Musí se něco konkrétního udělat s dopravou v centru, schválit nový územní plán, bylo by potřeba znovu zásadně aktualizovat strategický plán města, je třeba dokončit Čistou Jizeru, začít postupné kroky v Maškovce… Také turnovská sídliště potřebují zásadní revitalizaci, je tu vize nové knihovny v podobě komunitního centra. Prostě – ani zastupitelé v následujících čtyřech letech se nudit nebudou.

 

* Děkuji za rozhovor.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.