KDYŽ HORÁČEK NADĚLOVAL…

0

Období adventu a Vánoc je také obdobím, kdy bychom měli vzpomenout nejen svých bližních, kteří už tady nejsou, ale i dalších osobností, které náš region podporovali podle svých možností. A to můžeme všichni. Každý, kdo je jen trochu patriotem Českého ráje, může svým dílem přispět k zachování krásné krajiny a života v ní. Mohou to být i malé částky, či „jen“ práce ve prospěch bližního. A potom je tu ještě jeden velký příklad – Bohuslav Jan Horáček (1924 – 2002). Ten kdysi odešel z naší země za svobodou a podařilo se mu vlastní pílí a nápady velmi, velmi zbohatnout. Na sklonku života se potom rozhodl část svého bohatství vrátit zpět rodnému koutu země. Nezištně!

n201012210915_zap_408_010_bjhNa počátku byla prosba jednoho ze čtenářů TvA v komentáři pod článkem o letošním udílení cen Praemium Bohemiae. Bylo by možné zveřejnit seznam projektů, které pan Horáček, resp. jeho nadace podpořili? Požádali jsme člena správní rady Nadace B. J. Horáčka Českému Ráji Lumíra Šuberta, jestli by bylo možné zveřejnit alespoň ty nejdůležitější projekty. Díky jeho pochopení vám nyní seznam přinášíme.
Projděte si ho pečlivě. Není jen o číslech a milionech. Možná dodnes není dostatečně známo, že pan Horáček podporoval i studenty zdejších středních škol, když každoročně ti nejlepší dostávali motivační odměnu k dalšímu studiu, jsou tu částky věnované na charitu, na opravy kostelů, podporu spolkové činnosti, v seznamu jsou zde i perličky v podobě dalekohledu pro hvězdárnu či výsadby nového stromořadí a umělého zasněžování sjezdovky (částky jsou v českých korunách).

 

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2000:

* městu Turnov na rekonstrukci hospodářské budovy nemocnice – 40.000.000,00

* městu Turnov na archeologický průzkum související se stavbou sportovně společenského centra – 2.300.000,00

* městu Rovensko pod Troskami na rekonstrukci kluziště – 1.376.308,20

* městu Rovensko pod Troskami na stavbu atletického hřiště – 404.109,70

* obci Karlovice na stavbu domova s pečovatelskou službou – 11.300.000,00

* Římskokatolické farnosti v Rovensku pod Troskami na opravu kostela na Hrubé Skále – 1.776.963,90

Celkem v roce 2000 to bylo 57.157.381,80 Kč

 

n201012210915_zap_409_010_bjhPoskytnuté nadační příspěvky 2001:

* městu Turnov na stavbu smuteční síně – 1.497.386,30

* městu Turnov na archeologický průzkum a architektonické studie související se stavbou sportovně společenského centra – 3.848.306,90

* městu Turnov na rekonstrukci kulturního domu Střelnice – 10.981.857,70

* městu Rovensko p. Tr. na nákup rekreačního střediska Palda – 1.600.000,00

* městu Rovensko p. Tr. na rekonstrukci rekreačního střediska Palda – 9.700.000,00

* obci Karlovice na stavbu domova s pečovatelskou službou – 21.213.148,00

* Římskokatolické farnosti v Rovensku pod Troskami na opravu kostela na Hrubé Skále – 1.268.210,80

* Jezdeckému klubu Mira Hnanice na jezdecké závody – 20.000,00

* Ochranovskému sboru při Českobratrské církvi evangelické v Turnově na opravu rodného domu pátera A. Marka – 1.500.000,00

* Gymnáziu Turnov, Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily, Obchodní akademii a hotelové škole Turnov a Střední uměleckoprůmyslové škole Turnov na odměny maturantům a vybavení škol – 2.050.000,00

* Římskokatolické farnosti Tatobity a obci Tatobity na opravu kostela a jeho okolí – 2.235.968,70

občanskému sdružení Alternativa na vybudování turistického mobiliáře v Českém ráji – 100.000,00

* Spolku rodáků a přátel Turnova na vydávání časopisu Náš Turnov – 9.230,00

* Římskokatolické farnosti Všeň na opravu kostela – 1.696.511,60

* Státnímu zámku Sychrov na uspořádání kulturních akcí – 100.000,00

* Tělovýchovné jednotě Turnov na opravu sportovní haly – 2.403.113,55

* Římskokatolické farnosti – děkanství v Turnově na opravu kostela v Nudvojovicích – 771.052,00

* Tělovýchovné jednotě Turnov na rekonstrukci a přístavbu šaten na volejbalovém hřišti – 512.860,00

* Klubu lyžařů Turnov na vybudování systému umělého zasněžování v areálu ve Struhách – 2.615.767,17

* Městu Jilemnice na rekonstrukci a přístavbu objektu Dětského centra v Jilemnici – 986.335,90

* Českému svazu ochránců přírody na vydání knihy Ptáci Českého ráje – 9.000,00

* Římskokatolické farnosti – děkanství v Turnově na výrobu dřevěného betléma pro kostel na Hruštici – 10.000,00

* obci Karlovice na výsadbu aleje – 108.150,00

* peněžní ocenění laureátům cen Praemium Bohemiae 2001 – 640.000,00

Celkem v roce 2001 to bylo 65.876.898,62 Kč

n201012210915_zap_410_010_bjhPoskytnuté nadační příspěvky 2002:

* městu Turnov na stavbu smuteční síně – 2.827.293,45

* městu Turnov na přípravné práce pro výstavbu sportovního areálu – 474.287,80

* městu Turnov na stavbu kulturního domu Střelnice – 9.209.868,90

* městu Rovensko p. Tr. na rekonstrukci rekreačního střediska Palda – 2.242.057,90

* obci Karlovice na stavbu domova s pečovatelskou službou – 5.801.842,80

* Římskokatolické farnosti v Rovensku p. Tr. na opravu kostela na Hrubé Skále – 224.824,80

* Gymnáziu Turnov, Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily, Obchodní akademii a hotelové škole Turnov a Střední uměleckoprůmyslové škole Turnov na odměny maturantům a vybavení škol – 1.845.828,30

* Římskokatolické farnosti Tatobity na opravu kostela a jeho okolí – 14.295,00

* občanskému sdružení Alternativa na rekonstrukci turistických cest v Českém ráji – 336.000,00

* Spolku rodáků a přátel Turnova na vydávání časopisu Náš Turnov – 9.345,00

* Římskokatolické farnosti Všeň na opravu kostela – 1.396.332,00

* Státnímu zámku Sychrov na uspořádání kulturních akcí – 95.000,00

* Tělovýchovné jednotě Turnov na opravu sportovní haly – 256.316,40

* Římskokatolické farnosti – děkanství v Turnově na opravu kostela v Nudvojovicích – 915.960,10

* TJ Turnov na rekonstrukci a přístavbu šaten na volejbalovém hřišti – 1.687.137,80

* Klubu lyžařů Turnov na vybudování systému umělého zasněžování v areálu ve Struhách – 1.091.152,83

* Městu Jilemnice na rekonstrukci a přístavbu objektu Dětského centra – 513.475,34

* Lomnické společnosti přátel zdravotně postižených dětí na provozní náklady stacionáře RVÁČEK – 39.983,00

* Tělovýchovné jednotě Turnov na basketbalové koše – 500.000,00

* Obci Karlovice na výsadbu aleje – 69.825,00

* Tělocvičné jednotě Sokol Turnov na opravu sokolovny – 4.466.344,00

* Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou na nákup zdravotnické techniky – 1.622.183,50

* Klubu DOWNOVA SYNDROMU, Jablonec nad Nisou, na činnost – 10.000,00

* Fotoklubu Safír, Turnov na činnost – 10.000,00

* Centru pro rodinu Náruč v Turnově na činnost – 10.000,00

* Občanskému sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí na vydavatelskou činnost – 10.000,00

* Náboženské obci Církve československé husitské v Semilech na opravu sboru Dr. Karla Farského – 4.295.220,62

* Okresnímu výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, Jičín, na činnost – 10.000,00

* TSC Turnov na rekonstrukci sportovní haly – 3.500.000,00

* Oblastní charitě v Sobotce na vybavení penzionu – 482.765,80

* Obci Hrubá Skála na vybudování sportovišť – 5.692.511,00

* Městu Vrchlabí na rekonstrukci zvonů – 240.000,00

* Obci Libuň na rekonstrukci sportovního hřiště – 622.367,00

* Římskokatolické farnosti v Sobotce na opravu kostela v Libošovicích – 2.630.037,00

* Římskokatolické farnosti ve Vysokém nad Jizerou na opravu kostela – 2.243.195,00

* Ústřednímu výboru fyzikální olympiády ČR na činnost – 200.000,00

* Obci Hrubá Skála na opravu cest v Českém ráji – 793.264,60

* Městu Jičín na pořízení dalekohledu pro hvězdárnu – 100.000,00

* peněžní ocenění laureátům cen Praemium Bohemiae 2002 – 1.650.351,00

Celkem v roce 2002 to bylo 58.139.065,94 Kč

 

n201012210915_zap_411_010_bjhPoskytnuté nadační příspěvky 2003:

* Římskokatolické farnosti Všeň na opravu kostela – 93.832,00

* Náboženské obci Církve čs. husitské v Semilech na opravu sboru K. Farského – 127.159,00

* Obci Hrubá Skála na výstavbu sportovišť – 665.848,00

* Obci Libuň na výstavbu sportoviště – 133.152,00

* Obci Hrubá Skála na opravu turistických cest – 770.735,00

* Římskokatolické farnosti – děkanství Sobotka na opravu kostela Libošovice – 272.227,00

* Státnímu zámku Sychrov na pořádání kulturních akcí – 20.000,00

* peněžní ocenění laureátům cen Praemium Bohemiae 2003 – 385.000,00

Celkem v roce 2003 to bylo 2.467.953,00 Kč

 

Poskytnuté nadační příspěvky 2004:

* ZUŠ v Turnově na činnost – 15.000,00

* Obci Hrubá Skála na výstavbu sportovišť (dokončení) – 20.000,00

* Státnímu zámku Sychrov na pořádání kulturních akcí – 20.000,00

* peněžní ocenění laureátům cen Praemium Bohemiae 2004 – 862.500,00

Celkem v roce 2004 to bylo 917.500,00 Kč

 

n201012210915_zap_412_010_bjhPoskytnuté nadační příspěvky 2005:

* Jednota českých matematiků a fyziků Hradec Králové – 30.000,00

* Obci Hrubá Skála na výstavbu sportovišť (dokončení) – 10.000,00

* Státnímu zámku Sychrov na pořádání kulturních akcí – 20.000,00

* peněžní ocenění laureátům cen Praemium Bohemiae 2005 – 783.140,00

Celkem v roce 2005 to bylo 843.140,00 Kč

 

Poskytnuté nadační příspěvky 2006:

* Státnímu zámku Sychrov na pořádání kulturních akcí – 20.000,00

* peněžní ocenění laureátům cen Praemium Bohemiae 2005 – 738.400,00

Celkem v roce 2006 to bylo 758.400,00 Kč

 

Rekapitulace

Poskytnuté nadační příspěvky 2000 – 57.157.381,80

Poskytnuté nadační příspěvky 2001 – 65.876.898,62

Poskytnuté nadační příspěvky 2002 – 58.139.065,94

Poskytnuté nadační příspěvky 2003 – 2.467.953,00

Poskytnuté nadační příspěvky 2004 – 917.500,00

Poskytnuté nadační příspěvky 2005 – 843.140,00

Poskytnuté nadační příspěvky 2006 – 758.400,00

 

Celkem v letech 2000 – 2006 Horáčkova nadace rozvoji našeho regionu přispěla částkou ve výši 186.160.339,36 Kč.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.