HORÁČKOVA NADACE SE VRACÍ K PODPOŘE DROBNÝCH PROJEKTŮ

0

Správní rada Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji rozhodla, že pro rok 2012 uvolňuje částku 200 tis. Kč na financování projektů, které budou svým obsahem v souladu se Statutem a Nadační listinou, tj. budou zaměřeny na realizaci obecně prospěšných cílů pro region Českého ráje a jeho nejbližšího okolí k rozvoji duchovních hodnot, školství, vzdělávání a vědy, kulturních a sociálních hodnot, k ochraně přírodního prostředí, památek a tradic, k podpoře sociálních a zdravotních programů, tělovýchovy a sportu a dalších aktivit vedoucích k rozvoji regionu.

Zájemce o nadační příspěvek musí podat písemnou žádost s tímto obsahem:
1) identifikace žadatele
2) zdůvodnění žádosti, označení předmětu žádosti, očekávaných cílů a výsledků
3) časové vymezení nebo postup při realizaci předmětu žádosti
4) předběžný (rámcový) rozpočet výdajů na realizaci předmětu žádosti a přehled zdrojů na jejich úhradu (vlastní zdroje, zdroje z veřejných rozpočtů, jiné zdroje)
5) kontaktní adresy, telefon, fax, E-mail apod. na osoby, s nimiž lze projednat obsah žádosti
6) datum vyhotovení žádosti
7) podpis žadatele; v případě žadatelů – právnických osob – podpis statutárního orgánu nebo osoby v obdobném postavení. K žádosti musí být přiložen doklad potvrzující oprávněnost podepsaného jednat a podepisovat jménem žadatele.

Žádosti je nutno podat do 31. května 2012 na níže uvedenou korespondenční adresu, případně na adresu sídla nadace. Správní rada je oprávněna vyžádat si i další podklady, které bude považovat za nezbytné pro řádné a kvalifikované posouzení a vyřízení žádosti. O rozhodnutí správní rady budou informováni pouze žadatelé, na jejichž projekty bude schváleno poskytnutí nadačního příspěvku, a to do 15. června 2012.

Ing. Lumír Šubert, člen správní rady
subert@auditex.cz

Korespondenční adresa: AUDITEX, s.r.o., Koňský trh 615, 511 01 Turnov
Sídlo nadace: Hrubá Skála čp. 37, 511 01 Turnov

Související články (celkem 23)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.