ZAMYŠLENÍ NAD RADOSTMI A STRASTMI PRVNÍHO ROČNÍKU PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA V TURNOVĚ

0

Na začátku všeho většinou bývá myšlenka. Nejinak tomu bylo i u příměstského tábora, který měl letos v Turnově o prázdninách premiéru. Prvotním impulsem pro realizaci této myšlenky byla nabídka nějaké smysluplné aktivity dětem, jejichž rodiče pro ně o prázdninách z různých důvodů nemají hlídání. Nabízel se také dotační titul ministerstva vnitra „Prevence proti kriminalitě“, který vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje. Získáním dotace se totiž nabízela skvělá možnost nabídnout rodičům příměstský tábor, ve kterém by hradili pouze stravování, přičemž ostatní náklady by byly hrazeny z grantu. Krásná vize, která, jak se později ukázalo, nakonec celé myšlence téměř zlomila vaz.

Organizátoři vytvořili program, zajistili propagaci, našli vhodné zázemí, domluvili lektory, přesvědčili turnovské úředníky, městské zastupitele a městskou radu o prospěšnosti akce (žadatelem o grant totiž musí být příslušné město, které se podílí 20 % na finančních nákladech, což v tomto případě činilo 50 tisíc Kč) a napjatě čekali, jak žádost o grant dopadne. Trochu nepochopitelnou skutečností byl totiž fakt, že se krajští úředníci rozhodli hodnotit projekty až těsně před prázdninami. To postavilo organizátory před poněkud nelehkou věc, a to jakou cenu oznámit rodičům. Nakonec přišlo z kraje rozhodnutí, které pořadatele příměstského tábora doslova šokovalo. Krajští úředníci rozhodli, že schválení dotace se odkládá až na konec prázdnin!

Tábor tedy začal fungovat bez dotace a organizátorům nezbylo, než dál vysvětlovat, že možná po prázdninách dotace bude. Nicméně na provoz tábora je nutno vybírat částku, která pokryje náklady celého tábora pro případ, že grant nevyjde. Samozřejmě, že to spoustu rodičů rozladilo a nespokojenost se projevila v počtu přihlášených dětí. V tu chvíli se zdálo, že stěží proběhnou dva týdny tábora a celý projekt skončí nezdarem. 

 

n201011121810_zap_373_010_taborNakonec se ale na organizátory akce usmálo štěstí, a to v podobě úředníků turnovské radnice a turnovské městské rady. Většinou o nich slýcháváme jen ve spojitosti s různými negativy, ale rychlost, s jakou dokázali zareagovat místostarosta Pekař a pracovníci odboru školství, zasluhuje velké poděkování od všech, kteří letošní příměstský tábor realizovali. Na zoufalý dotaz, jestli je městským zastupitelstvem schválená spoluúčast ve výši 50 tisíc Kč podmíněna schválením ministerské dotace, bez váhání zařadili na jednání městské rady bod, ve kterém schválili 20 tisíc Kč bez ohledu na to, jestli ministerská dotace vyjde, nebo ne.  

 

Tím jsme mohli cenu tábora stanovit na 200 Kč na den (cena včetně jídla) a konečně se věnovat realizaci programové náplně. Když jsme na konci prázdnin sečetli všechny zúčastněné a dobu, po kterou tábor běžel, vyšlo nám, že se příměstského tábora během pěti týdnů zúčastnilo přes 30 dětí, z nichž některé přicházely opakovaně.

 

n201011121811_zap_374_010_taborA proč o konání příměstského tábora píšeme až nyní v listopadu? Především je na místě omluva všem rodičům, kteří čekali, že část nákladů bude hrazena z grantu. Nebude. Podle sdělení pracovníků krajského úřadu se přednostně podporují žádosti, které řeší sekundární prevenci dětské kriminality před prevencí primární. Přeloženo do češtiny: Příště musíme hledat jiné granty, nebo počkat, až nám dětská kriminalita začne přerůstat přes hlavu!?

 

Druhým důvodem, proč o prázdninové aktivitě psát v listopadu, je myšlenka na pokračování projektu v příštím roce. Tím nemáme na mysli jen letní prázdniny, ale rádi bychom příměstský tábor zkusili zrealizovat i o jarních prázdninách. I v tomto čase nejen na turnovských sídlištích pobíhají desítky dětí bez nějaké smysluplnější činnosti. Jejich rodiče jsou v zaměstnání, babičky ne vždy fungují. Myslíte, že má smysl se příměstským táborem v roce 2011 zabývat?

 

Za organizátory Zbyněk Báča  

zbynek.baca@centrum.cz

Související články (celkem 10)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.