REKONSTRUKCE ULIC BOŽENY NĚMCOVÉ A MÍROVÉ

0

Dvě turnovské ulice, které jsou již delší dobu ve špatném technickém stavu. Obyvatelé Mírové ulice v Daliměřicích dokonce na radnici zaslali petici, aby se kompetentní neutěšeným stavem vozovky a sítí v této ulici zabývali. Na toto téma jednali také zastupitelé města na svém únorovém zasedání.

Jak zaznělo, ulice Boženy Němcové bude opravena ještě v letošním roce, i když se s její rekonstrukcí původně nepočítalo. Radnici se nicméně podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6,4 mil. Kč. Město ještě ze svého bude muset přidat zhruba 8 mil. Kč. Ulice by měla dostat nové povrchy, osvětlení, jednostranný chodník, rekonstrukcí projdou kanalizace i vodovod. A protože Vodohospodářské sdružení Turnov akci nemělo v letošním rozpočtu, tak mu bude muset město na rok půjčit ještě dalších 5 milionů.

Ulice B. Němcové je souběžná s Nádražní ulicí

Ulice Boženy Němcové je poměrně dlouhá, měří 750 metrů, a je souběžná s Nádražní ulicí. Vede sousední vilovou čtvrtí. Podle předběžného harmonogramu by do konce dubna měl být znám zhotovitel a 1. června se začne s rekonstrukcí kanalizace. Navazovat bude oprava vodovodních řadů a poté kompletní rekonstrukce vozovky ad. Práce musí být vzhledem k dotaci dokončeny letos. Jak na zasedání zastupitelstva zmínil starosta T. Hocke, je příjemné, že státní dotace na rekonstrukci ulice přišla, bohužel ale až po schválení rozpočtu. Město o dotaci žádalo už v roce 2018, zpráva o jejím poskytnutí přišla letos v únoru.
Potřebných 13 mil. Kč (8 mil. spolufinancování a 5 mil. půjčka VHS) bude muset radnice vzít z některých předběžně schválených akcí, jako jsou projekty na Hruštici, parkování v Granátové ulici, plot u hřbitova v Pelešanech, něco zbude ze zimní údržby, neuskuteční se ještě další drobné opravy komunikací. Rekonstrukce ulice B. Němcové dostala přednost, hlasovalo pro ni všech 23 přítomných zastupitelů.

Rekonstrukce Mírové ulice v Daliměřicích, která prochází velkou částí vilové čtvrti, byla původně předběžně přislíbena na rok 2024, místním obyvatelům se to ale nelíbí, žádají rekonstrukci uskutečnit dříve, většina z nich podepsala petici adresovanou městu. S občany proběhlo na radnici setkání 3. února. Přítomní poukazovali na špatný stav komunikace, chodníků, na dožilé veřejné osvětlení. Rovněž upozorňovali na špatnou kvalitu dodávané vody, její vysokou cenu a poruchy v kanalizační síti. Zmínili též havarijní stav plynového potrubí.

Mírová ulice v Daliměřicích prochází podstatnou částí celé vilové čtvrti

Jak zaznělo na zasedání městského zastupitelstva, nakonec bylo dohodnuto, že v letošním roce vznikne návrh prostorového uspořádání ulice tak, aby vyhovoval jejím obyvatelům. Podle vyjádření VHS může být rekonstrukce ulice zahájena nejdříve v roce 2023, stejně tak bude moci proběhnout i rekonstrukce rozvodů plynu. VHS Turnov počítá postupně i s rekonstrukcemi slepých ulic (Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě) postupně do roku 2027. S tímto postupem souhlasili všichni přítomní zastupitelé města.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.