SRPNOVÁ A ZÁŘIJOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Tentokrát úvodem jedno redakční oznámení: Vážení čtenáři, často řešíme dotazy typu, kolik stojí oznámení do společenské kroniky. Je to stále stejné, společenská kronika je služba čtenářům a našemu regionu, a tedy zdarma! Jediné, co musíte, je doručit text osobně, poštou nebo e-mailem. Kromě gratulací, poděkování i vzpomínek rádi otiskneme i informaci o narození vašeho potomka… A jak v poslední době na Turnovsku funguje více pohřebních služeb, platí, že kromě té, která sídlí ve smuteční síni, musíte nám informace doručit. Rádi poté zveřejníme! Společenskou kroniku najdete pravidelně v každém vydání novin a zpětně také na webu TvA.

PODĚKOVÁNÍ
* Ráda bych touto cestou poděkovala turnovským hasičům, a to jak HZS LK – stanice Turnov, tak i dobrovolným hasičům z Daliměřic, za rychlý a profesionální zásah při havárii vodovodního potrubí v panelovém domě v sídlišti Jana Patočky čp. 1639 ve čtvrtek 17. srpna poté, co jsem ve 4 hodiny ráno zaslechla neobvyklý zvuk vycházející ze sklepa našeho domu a následně objevila rychle se rozrůstající kaluž vody před jeho dveřmi. Děkujeme!
Za všechny obyvatele domu Eva Pernicová

VZPOMÍNKY
* Dne 22. září by se dožila 80 let naše milá maminka, babička a prababička, paní Ludmila Havlová ze Skalan. Jsou to dva roky, co nás náhle opustila bez slůvka rozloučení. Ti, které milujeme, nikdy neodchází z naší blízkosti, chodí po našem boku každý den. Neviděni, neslyšeni, stále milováni, stále postrádáni. Tak jako ty… Stále s láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou a přáteli. Děkuji každému, kdo jí věnuje tichou vzpomínku.

GRATULACE
* V srpnu v letošního roku oslavil náš tatínek, dědeček a pradědeček Antonín Šrajer 90.narozeniny. Do dalších let mu ze srdce přejeme zdraví, které si užívá se svou rodinou, v kruhu svých nejbližších. Za celou rodinu, syn Antonín a dcera Jana s rodinami

VÝROČÍ
98 let – Jiřina Kodejšková
95 let – Marie Pozdníčková, Ludmila Končická
94 let – Bohumila Zrcková, Marta Havrdlíková
93 let – Jaroslava Vaníčková
91 let – Věra Cvrčková
90 let – Antonín Šrajer, Marie Žďánská, Drahomíra Karásková
85 let – Eva Jandíková, Anna Rymplerová, Milena Krausová, Ivan Veselý, Emanuel Svoboda
80 let – Blanka Nyčová, Miluše Janků, Marie Dlouhá, Ivan Porcal, Miroslav Kocourek, Jaroslava Jankovská, Marie Ježková, Josef Ouhrabka, Karel Lohniský, Milada Kalvachová, Dagmar Zemanová, Jitka Tomášková
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 7. 8. Marta Kozáková, nedožitých 93 let, Mašov
* 8. 8. Ing. Zdeněk Šafář, 58 let, Modřišice, Podháj
* 9. 8. Ján Kučera, v den svých 85. narozenin, Mašov
* 9. 8. Ludmila Folcová, 71 let, Turnov
* 16. 8. Růžena Svobodová, 95 let, Turnov
* 17. 8. Miloslav Fohl, 96 let, Malý Rohozec, Turnov
* 21. 8. Miluše Brožová, 94 let, Turnov
* 21. 8. Ivana Hornová, 82 let, Turnov
* 25. 8. Jaroslav Bobek, 87 let, Turnov
* 26. 8. Miroslav Brouček, 85 let, Bukovina
* 29. 8. Libor Kneř, 59 let, Nudvojovice
* 31. 8. Vítězslava Hladíková, 94 let, Turnov
* 4. 9. Ing. Václav Chundela, 81 let, Turnov
* 2. 9. Vladimíra Brejlová, rozená Šéfrová, 88 let, Turnov
* 6. 9. Jiří Vojtíšek, 74 let, Paceřice
* 9. 9. Jaroslav Tajmr, 79 let, Mašov, Turnov
* 11. 9. Ing. Arnošt Kraus, nedožitých 89 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Turnov, tel. 481 321 398. V případě dalších pohřebních služeb musíte kontaktovat redakci.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.