TAKÉ VÁS PRONÁSLEDUJÍ POPLATKY?

0

Poplatky. Každá výprava na radnici nebo do infocentra na náměstí za jejich zaplacením je jistě pro všechny z nás „příjemnou“ událostí. Nicméně je to nutnost. Navíc je třeba zaplatit včas. Za likvidaci odpadů 500 Kč na osobu, za pejska od 200 Kč výše, a to oboje do konce března (za psa se dříve platilo do poloviny února). Co může být na platbě poplatků malou zajímavostí je skutečnost, že i v době poměrně vysoké internetové mobility chodí tyto dva poplatky dosud hodně lidí platit fyzicky. Když už zaplatit musíme, ušetřme si alespoň cestu a plaťme elektronicky! Návod viz níže.

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2011
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje občany, že od 3. ledna 2011 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 500 Kč na osobu a rok a občané ho mohou uhradit na těchto místech:

1) Na Městském úřadu v ul. Antonína Dvořáka, finanční odbor, l. poschodí, kancelář č. 210 a č. 202 v pondělí a ve středu v době 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 a v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době 8.00 – 13.00 hodin. Zde je možno uplatnit a předložit doklady, týkající se úlev a vyřešit případné dluhy. Doporučujeme občanům řešit tento poplatek bezhotovostním převodem. Vyhnete se frontám.

2) Pokud u vás nedochází k žádným změnám, je možné poplatek uhradit v Regionálním turistickém informačním středisku na náměstí Českého ráje. Zde pouze do 31. března 2011. Otevřeno je od pondělí do pátku v době 8.00 – 12.00 a  13.00 – 17.00 a v sobotu v době 9.00 – 12.00 hodin.
Nárok na úlevu ve výši 250 Kč má:

a) poplatník, který v příslušném roce dovrší 75 a více let věku,

b) poplatník, který v příslušném roce dovrší nejvýše 3 let věku,

c) poplatník – osoba s průkazem ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu,

d) poplatník – student do 26 let, který je ubytován během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy či dokladu o ubytování)

Splatnost poplatku v případě jednorázové platby je do 31. března, v případě platby nadvakrát je splatnost 1. části poplatku do 31. března a 2. části poplatku do 30. září.

V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol na tel. 481 366 214. Tento VS platí i pro další roky. Pro správné zařazení úhrady poplatku je uvedení VS nezbytné! Pro info sdělujeme, že číslo účtu je 50032-1263075359/0800.

 

UPOZORNĚNÍ DRŽITELŮM PSŮ

Splatnost místního poplatku ze psů je v Turnově nově do 31. března. Poplatníkům nejsou rozesílány složenky. Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odboru v budově radnice (pravé schodiště –  kancelář číslo 209) v pondělí a ve středu v době od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si u správce poplatku (tel. č. 481 366 209) příslušný variabilní symbol, aby byla platba správně zaúčtována. Tento variabilní symbol je možné používat i pro následující roky při platbách trvalým příkazem převodem z účtu. Včas nezaplacené poplatky se zvyšují.
Sazby poplatků činí:

– pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu je důchod – 200 Kč,

– pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku – 400 Kč,

– pro držitele psů, kteří bydlí v domě s více jak třemi samostatnými byty – 800 Kč.

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o polovinu příslušné sazby.

(Zdroj: MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.