ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ KOLO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

0

Očekávaný průběh mělo první veřejné projednání záměru výstavby severozápadní odlehčovací komunikace  v Turnově, které se konalo v sále šperkařské školy ve Skálově ulici v úterý 6. května. Projednání se zúčastnilo asi 80 občanů, vesměs těch, kterých se stavba přímo či nepřímo dotýká. A ti jsou proti tomuto záměru! V nezáviděníhodné situaci byla tak starostka města Hana Maierová, která jako jediná ze zastupitelů čelila palbě nepříjemných otázek. Z kolegů – zastupitelů, kteří komunikaci také prosazují, ji nepřišel podpořit nikdo.

První veřejné projednání bylo hlavně informativní, přítomní se mohli podrobně se záměrem seznámit. „Z pohledu posouzení vlivu na životní prostředí nevidím v celé délce komunikace, až na pár drobností, větší problém,“ shrnula dr. Jiřina Vargová z jabloneckého Atelieru 4, která odborný posudek zpracovala. Například na Koňském trhu, který nyní připomíná spíš skládku, podle ní díky komunikaci dokonce dojde ke zlepšení současného stavu. Největší problém z jejího pohledu je zábor kvalitní zemědělské půdy na lukách, ale ta stejně kvůli záplavám nemůže být zemědělsky využívána. „Problém bude i s eliminací hlukové zátěže mezi domy v Palackého ulici a potom mezi rodinnými domky ve stoupání u náhonu Jizery, kde komunikace půjde v jejich těsném sousedství,“ upozornila Vargová. Vše je ale, jak uvedla, technicky řešitelné. Navíc bude nová silnice součástí protipovodňových opatření města. „Stavbu odlehčovací komunikace vnímám jako velké ulehčení dopravě na náměstí, měly by ale být současně splněny i další podmínky. Je to hlavně odklon dopravy na Semily novou silnicí z Kyselovska mimo město Turnov,“ dodala Jiřina Vargová.

Vlastní dopravní řešení na setkání obhajoval Ing. Roman Maršík (opět Atelier 4, Jablonec nad Nisou). Ten podrobně přiblížil jednotlivé úseky odlehčovací komunikace a sdělil i pár nových skutečností, které dosud moc nezazněly. Že komunikace bude procházet ze Sobotecké ulice Koňským trhem, je známo. Na Palackého ulici se napojí kruhovým objezdem, bytový dům u házenkářského hřiště bude zbourán. Odlehčovací silnice bude současně i částečnou protipovodňovou ochranou. Zhruba v úrovni společnosti Crytur před autobusovým nádražím bude stoupat postupně až do třímetrového násypu, který má ochránit centrum města před tzv. dvacetiletou povodní. Náhon Jizery před stoupáním k atletickému stadionu bude překonán padesátimetrovým mostem, který bude dosahovat výšky až 13 metrů. Co je sympatické, tak po celé trase jsou navrženy samostatné jízdní pruhy pro cyklisty, je tu připraveno i přímé napojení do Skálovy ulice s vyústěním mezi základní školou a domovem mládeže. Křižovatka nové komunikace a ulic Žižkova, Husova a Koněvova je řešena jako kruhová s tím, že hlavní směr dopravy bude sveden zpět do ulice 5. května.

n200805071913_zap_219_08_komunPo představení návrhu změny územního plánu číslo 13A, jehož součástí je jak tato odlehčovací komunikace, tak také zobousměrnění Markovy ulice, došlo na dotazy a připomínky občanů. Ty byly všechny velmi kritické k celému záměru. Má-li být odlehčovací komunikace postavena ve veřejném zájmu, musí být veřejný zájem prokázán, já tvrdím, že celé se to staví kvůli obchodnímu centru na Koňském trhu, kde mají někteří své vlastní, soukromé zájmy,“ uvedl mj. občan Pavel Dvořák. V případě, že by na stavbu skutečně došlo, požaduje Dvořák, aby se radnice zavázala notářským zápisem, že uhradí všechny vzniklé škody. Podle něho se nedá ani vyloučit případný soudní spor. Zastupitel Břetislav Jansa zase požadoval zpracování ještě dalších návrhů zaústění komunikace v horní části, což by podle něho posuzování celého problému výrazně prospělo. Jeho kolega Josef Kunetka poukázal na chyby v projednávání a přípravě materiálu a současně kritizoval zejména spojení tohoto záměru se stavbou obchodního centra na Koňském trhu, které je v záplavovém území města.
„Nyní jezdí přes náměstí denně šestnáct tisíc aut, do deseti let jich má být podle propočtů až dvacet pět tisíc. Všichni nám říkají, že jestliže nyní neuděláme nic, zakládáme si do budoucna v Turnově na velké problémy,“ řekla mj. ve velmi vzrušené debatě starostka Maierová. Samotné veřejné projednávání trvalo víc než pět hodin!

Další veřejné projednání, kde bude dán větší prostor pro připomínky veřejnosti, se koná v sále SUPŠ ve Skálově ulici ve čtvrtek 15. května od 16 hodin. Písemné připomínky veřejnosti k celému návrhu budou přijímány na odboru rozvoje turnovské radnice až do 13. června.

Všechny došlé připomínky k návrhu odlehčovací komunikace budou zpracovány a měly by se objevit také v přehledné tabulce. V ní bude uvedeno, jak bylo s připomínkou naloženo, jestli byla do návrhu zapracována, nebo byla odmítnuta a proč. Zastupitelé by se návrhem měli zabývat nejspíš na svém červnovém zasedání. Když koncept změny územního plánu odsouhlasí, bude zpracována jeho konečná podoba a ta bude opět projednána s veřejností. Nic tedy není rozhodnuto a téma se objeví v následujících měsících ještě několikrát…

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.