JE ZÁMĚR ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ DO ŽIŽKOVY ULICE ODSOUZEN K NEZDARU?

0

Poněkud stranou prázdninového dění zůstalo nové veřejné projednání konceptu změny územního plánu číslo 13A, která řeší zobousměrnění Markovy ulice a výstavbu odlehčovací komunikace z Koňského trhu kolem autobusového nádraží do Žižkovy ulice. Na skutečnost, že se veřejné projednání konalo 13. srpna, upozornil redakci TvA architekt Jiří Plašil z libereckého sdružení architektů a urbanistů SAUL, vedoucí projektant zpracovatelského týmu. O jednání prakticky média neinformovala, zpráva o veřejném projednání v podobě pozvánky nezazněla ani na pravidelné srpnové tiskové konferenci vedení města.

„Datum konání veřejného projednání byl zveřejněn na úřední desce v dostatečném předstihu, informace byla i na městských informačních tabulích,“ řekl TvA Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje MěÚ Turnov. Podle něho se jednalo o nové veřejné projednání konceptu změny územního plánu. Nové proto, že k předchozím třem jednáním, která se uskutečnila letos v květnu, měl výhrady krajský úřad, protože 30 dnů před prvním jednáním (6. května) nebyly k dispozici kompletní podklady, a sice vyhodnocení vlivů změny územního plánu z hlediska udržitelného rozvoje a hodnocení vlivů změny na životní prostředí a veřejné zdraví. „Samotné jednání 13. srpna se ale opět k mému zklamání uskutečnilo ve velmi konfrontační rovině. Přítomných 58 občanů, vesměs obyvatelé vilové čtvrti u kasáren nebo z Konělup a Palackého ulice, vedení města obviňovalo z nekalých úmyslů, což je podle nich i záměr odlehčit dopravě v centru města novou komunikací,“ konstatoval Varga.

Již při minulých projednáváních měli občané možnost městskému úřadu zaslat své připomínky. Této možnosti využilo dvacet lidí. Pouze jediná připomínka záměr výstavby odlehčovací komunikace schvalovala, ostatní občané byli ve svých vyjádřeních důrazně proti.

 

Co bude dál? Nový termín pro podání připomínek ke konceptu vyprší 29. srpna, krajský úřad má lhůtu na vyjádření do poloviny září. „Všechny nové připomínky musíme vyhodnotit a předložit zastupitelstvu města. Zastupitelé hlasováním buď odlehčovací komunikaci pustí do dalšího kola zpracování návrhu změny, nebo ji možná definitivně odloží. Po posledních jednáních si opravdu netroufnu odhadnout, kdy vůbec záměr stihneme zastupitelům předložit, protože jsou po nás požadovány stále nové a nové studie a posudky. Proto po mě nechtějte ani odhad výsledku hlasování,“ uvedl Miroslav Varga. Zajímavé podle něho bude, jestli na sklonku roku opravdu rozhodne vláda České republiky o trase R35 Českým rájem, protože potom tu budeme mít ještě i zjitřenou debatu kolem projednávání koridoru této komunikace …

 

 „Křičící menšina obyvatel jedné části města, vehementně povzbuzovaná politickými zájmy, se snaží agresivně zabránit prosazení nové komunikace, která by pomohla řešit blížící se kolaps vnitroměstské dopravy. Toto řešení by sice prospělo mlčící většině, avšak dotklo by se právě oné menšiny. Územní plánování se totiž vždy někoho dotkne – dokonce i nicneděláním. Proto je věcí dohody a kompromisu,“ napsal ve svém stanovisku pro TvA architekt Jiří Plašil, který záměr architektonicky připravuje.

 

Odlehčovací komunikace z kruhové křižovatky v Sobotecké ulici kolem budoucí Hypernovy do Palackého ulice a kolem autobusového nádraží do Žižkovy ulice byla již součástí navrhovaného vnitřního okruhu města, který řešil tzv. Regulační plán centra Turnova. Ten ale minulé zastupitelstvo odmítlo pod tlakem části veřejnosti přijmout a totéž udělali i zastupitelé současní před rokem a půl. Protože ale nikdo nepřišel s jiným alternativním řešením, jak centru města, zejména Hluboké ulici a náměstí, dopravně odlehčit, byla tato staronová myšlenka „oprášena“ současným vedením města v podobě změny územního plánu. Záměr ale celkem logicky naráží na silný nesouhlas obyvatel klidové části Konělup a vilové čtvrti u kasáren.

Vyhrocenou atmosféru nejlépe dokreslují dva citáty z předešlých veřejných projednání:

„Nyní jezdí přes náměstí denně šestnáct tisíc aut, do deseti let jich má být podle propočtů až dvacet pět tisíc. Všichni nám říkají, že jestliže nyní neuděláme nic, zakládáme si do budoucna v Turnově na velké problémy,“ řekla starostka Hana Maierová.

Má-li být odlehčovací komunikace postavena ve veřejném zájmu, musí být veřejný zájem prokázán, já tvrdím, že celé se to staví kvůli obchodnímu centru na Koňském trhu, kde mají někteří své vlastní, soukromé zájmy,“ uvedl mj. občan Pavel Dvořák. V případě, že by na stavbu skutečně došlo, požaduje Dvořák, aby se radnice zavázala již v této fázi v notářsky ověřené smlouvě, že  převezme zodpovědnost za škody vzniklé při stavbě této komunikace. Podle něho se nedá ani vyloučit případný soudní spor.

 

Celkem 460 respondentů odpovídalo v době psaní tohoto textu v anketě na serveru TvA na otázku: Souhlasíte s tím, aby z autobusového nádraží vedla kolem atletického stadionu do Žižkovy ulice nová, odlehčovací komunikace? Ano odpovědělo 233 lidí, ne 121, jedno je to 46 hlasujícím a 60 respondentů požaduje jiné řešení.

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.