SEVEROZÁPADNÍ ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE BUDE NYNÍ HLAVNĚ ÚZEMNÍ REZERVOU JAKO ALTERNATIVA PRO DOPRAVU V CENTRU MĚSTA

0

Odlehčovací komunikace centra Turnova. Pět let se táhnoucí kauza, zdá se, dospívá do svého konce. Ve čtvrtek 20. října se za účasti vedení města, zpracovatelů z liberecké projekční kanceláře SAUL a asi šedesátky občanů – vesměs odpůrců této komunikace – v sále „šperkárny“ ve Skálově ulici uskutečnilo veřejné projednání návrhu změny číslo 13 A územního plánu města, tj. změna trasování tzv. severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova. Tuto komunikaci má město v současném platném územním plánu z roku 1996 zahrnutu v poněkud jiné trase a důležitosti. „V dnes platné dokumentaci je tato silnice vedena z Palackého ulice kolem autobusového nádraží. Před průmyslovým objektem firmy Chaton přechází náhon Jizery a dále vede kolem základní školy do Žižkovy ulice. Následně pak pokračuje Zborovskou ulicí na Hruštici, kde protíná budoucí vilovou čtvrť do míst, kde je dnes nový kruhový objezd. Před patnácti lety byla tato trasa schválena pro odklon dopravy směrem na Semily. Tohle nyní chceme zásadně a navždy změnit,“ vysvětlil Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje turnovské radnice.

n201109210908_zap_245_2011_upNově je tato komunikace koncipována jako řešení vnitroměstské dopravy. Je vedena od zábavního centra Magic v Sobotecké ulici přes Koňský trh do Palackého ulice. Dále potom kolem autobusového nádraží a za objektem firmy Chaton překonává náhon Jizery nahoru k atletickému stadionu a do Žižkovy ulice vchází u BB klubu. Zde končí. „Nestavíme, ani neprojektujeme, pouze chceme, aby v nově vznikajícím územním plánu města, který budeme schvalovat v příštím roce, byla tato trasa uvedena jako územní rezerva pro budoucnost,“ zmínil Tomáš Hocke, zastupitel pro územní plán a předseda komise pro rozvoj města. Jak na jednání dále zaznělo, stavba této komunikace přichází v úvahu teprve poté, až bude definitivně vyjasněn koridor R35 a zprovozněn obchvat na Semily z Valdštejnska do Bělé. Město se tím chce vyvarovat právě možnosti, že by nová odlehčovací komunikace byla brána jako spojka mimo centrum města na Lomnici nad Popelkou a Semily. Jako vnitroměstská komunikace má být důležitá také jako alternativní trasa pro obyvatele nových rodinných domů na Hruštici, či v případě krize, až motorizace stoupne na takovou úroveň, že průjezd náměstím bude znamenat čekání v dlouhé koloně vozidel.

n201110211254_zap_310_2011_supsNaprostá většina přítomných občanů v sále měla připomínky k realizaci zmíněné odlehčovací komunikace. Je to logické, vlastníkům pozemků a nemovitostí (vlastníků dotčených stavbou je 184!) nová komunikace přinese komplikace do každodenního života, zhorší životní prostředí v zasažené části města a přenese i snížení ceny nemovitostí. Ve svém vyjádření Pavel Dvořák, obyvatel Konělup, vznesl množství připomínek a námětů. Navrhl například posun trasy zamýšlené silnice až za oblast Konělup, na což zastupitel Hocke reagoval, že by tato možnost mohla být v budoucnu lepší než navržená a měla by tedy být zahrnuta do územní rezervy. Občané také rozporovali důležitost komunikace, složité geologické a výškové poměry a hlavně argumentovali faktem zhoršení životního prostředí. To by se sice mělo rozmělněním dopravy zlepšit na náměstí Českého ráje a v Hluboké ulici, v klidových částech města, jako jsou například právě Konělupy, se situace zhorší. Na velmi složitou situaci upozornili obyvatelé Palackého ulice, bydlící v domech na křižovatce s odbočkou na autobusové nádraží. Městský bytový dům při vjezdu na házenkářské hřiště má být zbourán, aby ustoupil nové silnici z Koňského trhu, zbývající domy se zde ocitnou více ohroženy povodněmi. Zde by měla částečně pomoci právě nová odlehčovací komunikace na Lukách, která má při nájezdu nahoru do Žižkovy ulice částečně tvořit protipovodňový val (společně s dalšími opatřeními, jakými jsou sklopný jez a rozšíření koryta řeky u Palackého mostu). Ten podle povodňového modelu Jizery Trávnice a Krajířovu ulici ochrání od tzv. dvacetileté povodně, proti stoleté vodě ale nepomůže, a podle některých občanů může silniční val situaci ještě zhoršit.

 
 „Schválení této vnitroměstské komunikace by mělo být jakousi společenskou smlouvou se všemi občany města,“ zdůraznil Tomáš Hocke. „Za poslední roky zde týmy dopravních odborníků hledaly možné trasy odlehčení náměstí a Hluboké ulice. Výsledkem je navržená komunikace. Jiné, smysluplné řešení, které by vyhovovalo všem potřebným normám, není k dispozici. Tu trasu bychom měli držet jako územní rezervu pro budoucnost. Nikdo v současné době nepředpokládá, že město v dohledné době sežene 460 milionů na stavbu této komunikace a samozřejmě za patnáct či dvacet let může být i záměr přehodnocen. Neměli bychom ale dopustit, aby se v koridoru této trasy povolovaly nějaké stavby, měl by právě jako územní rezerva zůstat k dispozici jako možná alternativa.“

Dnem veřejného projednání skončila podle zákona také lhůta pro podávání námitek a připomínek občanů k tomuto záměru. Těch přišlo celkem 17, některé byly podepsány jednotlivci, jiné desítkami občanů. Všechny budou zpracovány, vyhodnoceny a připraveny jednotlivě k jednání zastupitelstva města. Zastupitelé budou o schválení či neschválení odlehčovací komunikace, resp. změny územního plánu 13 A, rozhodovat na některém ze zimních zasedání…

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.