ODHLEČOVACÍ KOMUNIKACE PODRUHÉ

0

Ve čtvrtek 15. května přišlo do sálu turnovské šperkařské školy ve Skálově ulici zhruba 80 občanů. Konalo se zde druhé kolo veřejného projednání změny územního plánu, resp. záměru stavby odlehčovací komunikace ze Sobotecké ulice kolem budoucího obchodního centra do Palackého ulice a odtud kolem autobusového nádraží k atletickému stadionu a do Žižkovy ulice. Součástí stavby jsou také protipovodňová opatření.

„Podle našich výpočtů se díky nové komunikaci, prohloubení koryta řeky a vakovému jezu u Juty sníží při dvacetileté povodni hladina rozvodněné řeky o 45 až 60 centimetrů,“ řekl na  setkání Ing. Petr Jiřinec z firmy DHI Praha, která provedla počítačový model nové povodňové situace. Při tzv. stoleté povodni město ani tato opatření samozřejmě neuchrání a voda bude nejspíš jak na Trávnicích, tak i v Krajířově ulici. Podle Jiřince by ale odlehčovací komunikace neměla poměry zhoršit. Právě rozbor nové situace při povodních byl novinkou druhého kola veřejného projednání.

n200805172004_zap_235_08_okTak jako při setkání v úterý 6. května, tak i tentokrát se přítomní mohli seznámit s pohledem dopravního odborníka Ing. Maršíka, který zopakoval svůj návrh dopravního uspořádání a sklonových poměrů, přítomna byla i dr. Vargová, která zpracovala posouzení stavby na životní prostředí. Z pohledu obou těchto odborníků by odlehčovací komunikace pomohla vyřešit současné dopravní problémy zejména v centru města, když dopravu rozmělní do více proudů. Jak bylo připomenuto, je důležité, aby byl také současně realizován obchvat města a doprava na Lomnici a Semily vedena mimo Turnov.

Vraťme se ale ještě k novému zpracování povodňové situace. V předchozích článcích na toto téma bylo uvedeno, že nová odlehčovací komunikace má vést od autobusového nádraží k náhonu Jizery po zhruba třímetrovém násypu. Již letos v létě začne výstavba sklopného vakového jezu, který by měl být dokončen na konci příštího roku. K tomu také dojde na rozšíření a prohloubení koryta řeky kolem Palackého ulice. Jak při veřejném projednání uvedl Ing. Jiřinec, stavba samozřejmě nedokáže město ochránit od stoleté povodně. „Výrazně dojde ale ke snížení hladiny při častějších dvacetiletých povodních. Jinak hlavní klíč pro větší ochranu Turnova při stoleté vodě není nad městem nebo ve městě, ale ve zkapacitnění koryta řeky pod městem,“ uvedl Jiřinec. To má svoji logiku. Malá úvaha: Představte si, v jak úzkém korytu díky modřišické hrázi, která neumožňuje větší rozliv, řeka pod městem ubíhá. Naši předkové tak paradoxně před sto lety stavbou hráze ochraňující spodní část Mašova a celé Modřišice patrně zvedli vodu přímo ve městě! S tím se ale už nedá dělat nic. Nicméně, při dnešní míře informací, kdy o povodňové vlně v Železném Brodě přesně víme, kdy přijde do Turnova, by mohlo výrazně pomoci preventivní vypuštění koryta řeky pomocí sklopného jezu. To samozřejmě nejlépe uvidíme až vše bude fungovat. Že bychom ale poručili větru a dešti, to si asi nemyslí nikdo!

n200805172004_zap_236_08_okCo se bude nyní dít dál? „Na druhé veřejné projednání jsme pozvali skoro čtyřicet vlastníků po celé trase odlehčovací komunikace od Sobotecké po Žižkovu ulici. Nyní všechny připomínky, které jsme slyšeli při obou veřejných projednání a také ty, co nám dojdou písemně do 13. června, zpracujeme,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje radnice Miroslav Varga. Z nejnovějších připomínek občanů k návrhu na tomto místě uveďme zejména požadavek na komplexní řešení dopravy v Turnově, protože návrh odlehčovací komunikace je pouze jeho dílčí součástí. Větší pozornost by také podle mnohých měla být věnována rozvoji městské hromadné dopravy, díky níž by mohlo méně místních lidí jezdit do centra autem ad.

Všechny došlé připomínky k návrhu odlehčovací komunikace se objeví v přehledné tabulce. V ní bude uvedeno, jak bylo s připomínkou naloženo, jestli byla do návrhu zapracována, nebo byla odmítnuta a proč. Zastupitelé by se návrhem měli zabývat nejspíš na svém prázdninovém zasedání. Když koncept změny územního plánu odsouhlasí, bude zpracována jeho konečná podoba a ta bude opět projednána s veřejností. Nic tedy není ani zdaleka rozhodnuto…

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.