Prohlížíte: Zápisník

Zápisník
 | 3 245 přečtení 0

TURNOV A JEHO ODPADY (ÚVAHY A MYŠLENKY)

Vždy, když v poslední době dojde k nějakým změnám v platbách nebo systému likvidace komunálních odpadů, okamžitě se rozvine diskuse. Také po zveřejnění změn v předchozím článku na tomto serveru, si můžete několik názorů přečíst v komentářích pod ním. Ten nejzásadnější zaslal předseda Komise rady města pro životní prostředí Ing. Tomáš Tomsa (současně zastupitel, zvolený za Nezávislý blok). A protože prostor na reakci pod jednotlivými články není dostatečný pro takto rozsáhlý text, uveřejňujeme ho v samostatném bloku. Myšlenky a názory zde vyřčené si jistě zaslouží vaši pozornost.

Zápisník
 | 2 432 přečtení 0

BOMBA V SOBOTECKÉ ULICI

Podívejte se na obrázek. Poznáváte? Mezi hospodou „U slunce“ a dnešní autobusovou zastávkou u masny a na místě sousedních, vybydlených a ošklivých domů v turnovské Sobotecké ulici tahle nádhera. Stát tam již nyní, příjezd do centra města by byl zase o něco atraktivnější. Záměr výstavby tohoto polyfunkčního domu projednávali již radní města a vyslovili souhlas.

Zápisník
 | 2 065 přečtení 0

PRÁCE NA VALDŠTEJNĚ BUDOU POKRAČOVAT

Péče o památku nikdy nekončí. Sotva na jednom konci práce skončíte, abyste se vrátili tam, kde jste před lety začali. Platí to i v případě Valdštejna. Vloni vydlážděním prostoru prvního nádvoří a úpravou sklepení pod ním dorazily rekonstrukční práce po zhruba dvaceti letech do finále. Pamatujete jak opravy postupně probíhaly?

Zápisník
 | 2 782 přečtení 0

ZMLÁCENÝ MANŽEL A ODEMČENÁ AUTA NA VÝŠINCE

U sedmi případů domácího násilí asistovali turnovští městští strážníci v průběhu března. Podle velitele Luboše Trucky šlo až na jeden případ o násilí muže na ženě, pouze jednou zmlátila manželka manžela! V březnu městská policie také nechala odtáhnout šest aut, která vadila jarnímu čištění ulic, celkem nasadila neukázněným řidičům 43 botiček.

Zápisník
 | 3 138 přečtení 0

ZMĚNY NA SBĚRNÝCH DVORECH NAŠINCE MOC NEPOTĚŠÍ (POZNÁMKA)

Pokud jste občany Turnova, jistě jste také do schránky dostali zelený leták se změnami v činnosti a organizaci sběrných dvorů technických služeb. To, co se v posledních měsících přetřásalo v kuloárech, je nyní skutečností. Nadstandardní, velmi liberální přístup, který v případě likvidace komunálního odpadu v Turnově donedávna platil, postupně bere za své.

Zápisník
 | 1 920 přečtení 0

MIKL MÁ PRAVDU (KOMENTÁŘ)

Tedy zastupitel Aleš Mikl ml. (ODS). A pravdu má, když se na posledním zasedání turnovského zastupitelstva (29. března) ohradil proti formulaci jednoho z materiálů radnice. V něm se praví, že město nemá v lokalitě Durychov – Na Kamenci žádné pozemky, a proto se v této rozvojové bytové zóně na polích pod sousoším Třech svatých nebude nijak angažovat. „Město má naopak morální povinnost pomoci majitelům pozemků ve zdejší bytové zóně, protože tím, že zde schválilo určité regulativy a z některých pozemků udělalo parcely a z některých jen obslužné komunikace, řeklo, jak má budoucí bytová zóna vypadat,“ řekl Mikl.

Zápisník
 | 1 894 přečtení 0

SYNAGOGA V KRAJÍŘOVĚ ULICI A OPRAVY DALŠÍCH PAMÁTEK

Do programu regenerace městské památkové zóny letos Turnov dostal poměrně vysokou dotaci od ministerstva kultury, a sice 1.225 tisíc Kč (šestnáctá nejvyšší dotace v České republice). Samozřejmě, že je to vzhledem ke stavu některých památek málo, ale… Jak jsou tyto prostředky rozděleny? Podle vedoucího odboru kultury MěÚ v Turnově Reného Brože bude necelého půl milionu poukázáno na opravu a rekonstrukci dvora městského divadla (celková částka je ve výši jednoho milionu, druhou polovinu sumy hradí radnice). Dalších, zhruba 350 tisíc, jde na restaurování oken v kostele Narození Panny Marie a přes 400 tisíc na restaurování náhrobků na židovském hřbitově. Městská památková zóna je v centru města vyhlášena od roku 1990.

Zápisník
 | 2 361 přečtení 0

NEJLEPŠÍ UČITELÉ NA RADNICI

V předvečer Dne učitelů 28. března se na radnici konalo setkání s nejlepšími učiteli čtyř turnovských základních škol. „Když jsem se vloni zúčastnila na Krajském úřadu v Liberci setkání s nejlepšími učiteli kraje, říkala jsem si, že příští rok by bylo dobré poděkovat za náročnou práci také nejlepším učitelům v Turnově,“ řekla starostka města Hana Maierová. Osloveni byli ředitelé tří největších zdejších základních škol a ředitel Základní umělecké školy. Ti nominovali první učitele, resp. učitelky, které se historicky prvního setkání v úterý 27. března odpoledne na radnici zúčastnily. Každá z rukou starostky obdržela pamětní list a knihu o Českém ráji. Den učitelů se každoročně slaví 28. března v souvislosti s narozením Jana Amose Komenského (1592-1670).

Zápisník
 | 1 757 přečtení 0

SKONČÍ HLASOVÁNÍ O STAVBĚ STŘELNICE PLICHTOU?

(aktualizováno) Plichtou se ve sportovní hantýrce nazývá remíza. A remízou, zdá se, skončí také hlasování na tomto serveru o tom, jestli jsou lidé rádi, že se staví nový kulturní dům Střelnice. Počet hlasujících „pro“ se rovná počtu hlasujících „proti“ a těm, kterým je vše jedno. Připomínám, že každý může hlasovat pouze jednou, k více hlasování ho systém nepustí. (O Střelnici viz také tento článek.) Nemáte k tomu, vážení čtenáři, nějaký komentář?

Zápisník
 | 2 840 přečtení 0

CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY V ROCE 2013?

Kdo někdy projížděl na kole nádhernými scenériemi cyklostezky kolem Dunaje v Rakousku a po vlastní ose přijel třeba až do Vídně, nešetří slovy chvály a nadšení. Nejen, že je to dnes moderní, ale současně příjemné, protože se jede prakticky po rovině a cestu tak zvládnou i rodiny s menšími dětmi. Když k tomu připočteme kvalitní zázemí s občerstvením, odpočinkovými místy se stoly, lavičkami a možnosti ubytování, málokdo takové aktivní dovolené odolá. A právě něco podobného nyní vzniká i u nás. Vlakem si necháte své kolo přepravit do Kořenova, nasednete, podíváte se k pramenu Jizery a potom příjemnou asfaltovou cyklostezkou sjedete z hor až do Polabské nížiny a své putování zakončíte v Praze. Jen sen?