DOPRAVNÍ TERMINÁL: V BŘEZNU SE STAVĚT NEZAČNE

0

Od roku 2004 je připravována výstavba dopravního terminálu u nádraží Českých drah. Vlaky denně v Turnově přepraví asi 1600 cestujících, autobusy skoro dvakrát tolik. Město je po Liberci druhým největším dopravním uzlem v regionu. Dopravní terminál je moderní formou integrované dopravy, dojde-li současně i k „vyladění“ městské autobusové dopravy, mohlo by to znamenat i zlepšení dopravní situace v centru města.

Projekt dopravního terminálu je rozdělen na dvě etapy. První zahrnuje výstavbu autobusového nádraží v sousedství železničního nádraží (v prostoru bývalého autobazaru), výstavbu sítí a komunikací v přednádražním prostoru včetně vjezdů do Nádražní ulice. Žádost na realizaci této etapy byla úspěšná v dotačních titulech Evropské unie. Celkový rozpočet je ve výši téměř 99 mil. Kč, z toho přiznaná dotace činí 89,5 mil. Kč, zbytek uhradí město ze svého rozpočtu. Radnice už zná i realizační firmu vzešlou z výběrového řízení – Euromont Group, a. s. Stavební práce měly být zahájeny v březnu letošního roku s termínem dokončení ve druhé polovině příštího roku. Podle posledních informací bude ale zahájení prací odloženo. Tím hlavním důvodem je anonymní podnět Úřadu pro hospodářskou soutěž na výsledek výběrového řízení. Věc nebyla dosud dořešena, práce začnou v průběhu jara.

„Jsem velmi ráda, že zastupitelé města souhlasili i s podáním žádosti o dotaci na druhou etapu výstavby terminálu. Zázemí autobusového nádraží se bude totiž nacházet v budově Českých drah a pro nás ve vedení města to znamenalo složitá jednání o způsobu a formě nájmu a veřejných investicích do budovy Českých drah,“ přiblížila starostka města Hana Maierová.

 

Druhá etapa výstavby terminálu zahrnuje rekonstrukci výpravní budovy vlakového nádraží, ze které by se mělo stát hlavní informační a odbavovací centrum pro vlakovou a autobusovou dopravu ve městě. Pro projekt města byly vyčleněny téměř dvě třetiny budovy. Odhadované náklady na tuto část jsou ve výši 45 až 50 mil. Kč. Žádost o financování projektu z fondů EU bude podána do konce března. Rekonstrukce zahrnuje výměnu oken i vnitřních sítí, opravu omítek a především vnitřní uspořádání objektu tak, aby odpovídal všem hygienickým normám a standardům cestování v 21. století. V budově najdou zázemí kromě zaměstnanců Českých drah také přepravci ČSAD. Dále zde bude umístěno informační centrum, čekárna, dětský koutek pro malé děti a nová WC. Ostatní části budovy budou opraveny z prostředků Českých drah (odhad je 30 mil. Kč).

 

Třetí etapa výstavby dopravního terminálu zahrnuje vybudování parkovacího domu nad autobusovým nádražím. To je ale v tuto dobu pouze záměr do budoucna.
____________________________________________________________________
POZNÁMKA POD ČAROU: ČTVRTÁ ETAPA „VÝSTAVBY“ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU

Žehráme v Turnově často na osobními auty ucpané město, žehráme na zbytečné jízdy obyvatel města z jednoho konce na druhý, žehráme na malý počet parkovacích míst v centru.

Za půl roku nás čekají komunální volby a na prvních místech programů všech stran bude jistě řešení dopravy ve městě, která přestává být únosná, což každý vidí a ví. Řešení dopravy nabízely také všechny volební subjekty i před minulými volbami. Kromě zahájení prací na dopravním terminálu jsme se ale v Turnově žádného dalšího dopravního vylepšení nedočkali (snad kromě kruhových objezdů). Dopravní terminál je věcí záslužnou a moderní, je třeba všem, kteří se ve vedení města o realizaci zasloužili, poděkovat.

Nemělo by ale všechno úsilí skončit centralizací autobusového a vlakového nádraží na jedno místo. Současné autobusové nádraží Na Lukách pozbude smysl, městská doprava bude potřebovat koncepci a radikální změnu. Za rok a půl bude terminál dokončen, jak dlouho trvá vytvoření koncepčního systému městské dopravy – nejlépe za pomoci specializované nezávislé firmy mimo městské struktury – a uvolnění potřebného množství peněz na jeho realizaci? Rok, dva roky, tři roky?

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.