GARÁŽE V ULICI 5. KVĚTNA BY MOHL NAHRADIT DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

0

Jak vyplývá z demografických údajů, populace stárne a chybí pro ni potřebné zázemí. Turnov tak spojil jednotlivé vize zdravotně-sociálních služeb a plánuje výstavbu bytového domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května. Tento nový objekt by mohl vyrůst v místě garáží nedaleko Domova důchodců Pohoda a plánovaného Alzheimer centra. Přínosem by bylo soustředění seniorů do komplexu budov, ve kterém by si vybrali místo dle svého aktuálního stavu. Během pobytu v daném zařízení by se pohybovali ve známém prostředí a lépe adaptovali. Nespornou výhodou je blízkost nemocnice a samozřejmě střední zdravotnické školy. „Toto propojení nám dává hluboký smysl,“ potvrdil starosta města Tomáš Hocke.

Druhou lokalitou pro seniory by zůstávaly byty se zvláštním určením v Žižkově ulici. „Naopak dům na Výšince, kde je 90 bytů, by změnil svůj status a stal by se běžným bytovým domem. Péči o seniory bychom chtěli situovat kolem Domova důchodců Pohoda a Žižkovy ulice. Když budeme mít dvě centra, jsme schopni zefektivnit práci zdravotně-sociálních služeb,“ nastínil Tomáš Hocke.

Bytový dům by měl vzniknout na místě bývalých garáží v ul. 5. května

Přirozeným vývojem diskuzí bylo oslovení dvou architektů, aby zpracovali architektonickou studii nového bytového domu v ulici 5. května. Jedním z nich byl Ing. arch. Miloš Mlejnek, se kterým město spolupracovalo na areálu Maškovy zahrady. Miloš Mlejnek stavbu navrhl jako monoblok o třech podlažích, kde v částečně zapuštěném suterénu nechybí garáže (36 stání pro osobní automobily). V bytovém domě je umístěno 30 bytů, náklady na výstavbu jsou předběžně odhadovány na necelých 40 milionů Kč bez DPH.

Druhý návrh vzešel z rukou Ing. arch. Václava Hájka. Ten stavbu navrhl jako tři třípodlažní budovy, které jsou spojeny komunikačními krčky. Jednotlivé objekty jsou obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,5 x 17 metrů. Studie počítá s 29 byty, v suterénu je navrženo parkoviště pro 24 automobilů. V předběžných propočtech ceny je bytový dům o čtyři miliony nákladnější než předchozí studie, čítá téměř 44 milionů Kč.

Obě studie byly projednávány v několika komisích (komisi pro rozvoj a správy majetku, sociálně bytové či komisi pro zdravotně-sociální služby). Výsledky byly jednoznačné. Komise se na základě stávajících zkušeností přiklonily ke studii Václava Hájka a doporučily rozpracování do dalších projektových stupňů. Důvodem byly především menší chodby, menší anonymita prostředí, která by mohla vést ke snížení konfliktů ve vzájemném soužití. Stejné stanovisko vzešlo z jednání rady města a zastupitelstva.

Obrázky ze studie arch. Hájka

„Zhruba za rok by mohla být hotová dokumentace k provedení stavby a vyhlášena soutěž na dodavatele. V brzké době začne také pátrání po vhodném dotačním titulu. Kolik to bude peněz a jaký bude podíl města, nelze zatím říci. Ideální by bylo začít stavět dům s pečovatelskou službou i bez dotace, protože ho Turnov potřebuje,“ popsal starosta.

Jak vysvětlil, záměr stavby bytového domu postupně vykrystalizoval z řady jednání. Na počátku stála otázka, jak se bude v Turnově vyvíjet bytový fond. V něm má město aktuálně zhruba 400 bytů. Většina je v domovech s pečovatelskou službou, dále jde o některé městské domy (v Bezručově ulici, na sídlišti v Přepeřské ulici, v ulici 5. května čp. 1001, 1002 a v Palackého ulici).

Kvůli špatnému stavu některých objektů zde byla tendence více rekonstruovat a postupně zlepšovat stav v bytech. V souvislosti s opravami objektů v ulici 5. května (čp. 1001 a 1002) však padlo rozhodnutí, že bude lepší objekty přímo zbourat a postavit zcela nové Alzheimer centrum.

Lokalita v ulici 5. května se v rámci studií začala rázem měnit a řešen byl prostor tamních garáží. Původně bylo počítáno s bytovým domem s univerzálním využitím pro seniory, matky s dětmi v krizové situaci a sociálně slabší skupiny obyvatel. V souvislosti se stavbou Alzheimer centra se vize spojily ve vybudování celého areálu s komplexními službami pro seniory.

Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí města Turnov, z.strauchova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.