ZASTUPITELÉ JEDNALI: POPLATEK ZA ODPADY SE PATRNĚ ZVEDNE NA 660 KČ, DŮM PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH NEBUDE

0

S mírným odstupem se vracíme k jednání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 25. října. Ti měli kromě jiného na programu dva hlavní body: novou vyhlášku o likvidaci komunálního odpadu a projekt Domu přírody v Dolánkách. „Ze zákona může město částku za likvidaci komunálního odpadu zvednout až na 1000 Kč na osobu, my jsme se ve vedení města domluvili na kompromisu 660 Kč,“ uvedl v úvodu projednávání nové vyhlášky o odpadech místostarosta Jaromír Pekař (ODS). Podle něho město přijdou skutečné náklady na svoz a sběr odpadu včetně provozu kompostárny na téměř 12 milionů korun ročně.

V případě úhrady od občanů ve výši 500 Kč na osobu město do systému z rozpočtu doplácí 5,5 mil. Kč ročně. Kdyby došlo k navýšení na kompromisní částku 660 Kč, z rozpočtu by město doplácelo již jen 3,5 mil. Kč a dva miliony mohlo investovat jinam. Třeba do nákupu zahrady pro školku v ulici 28. října, uvedla jako příklad starostka města Hana Maierová (Nezávislý blok). Místostarosta Otakar Špetlík (ODS) připomněl, že v průběhu příštího roku by město mělo mít k dispozici údaje na posouzení jednotlivých variant plateb za likvidaci komunálního odpadu. Stávající stav a možné alternativy bude posuzovat odborná firma a zastupitelé by měli v příštím roce rozhodnout, kterou variantu zvolí a která bude platit od roku 2014. Důležitá bude i motivace ke třídění odpadů, aby ten, kdo třídí, platil méně.

To ale má být až v příštím roce, proto zastupitelka Martina Pokorná (Turnovská koalice) navrhla ve stávající vyhlášce další úlevy pro občany nad 70 let a slevu 50 % pro děti do 15 let věku, zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) požadoval ještě další slevy pro různé skupiny obyvatel. Oba tyto návrhy v konečném hlasování ale nebyly přijaty. Občanka Eva Chladová ve svém vystoupení upozornila na skutečnost, že současný systém je nespravedlivý, její rodina třídí natolik, že jí stačí vyvezení jedné popelnice za měsíc, když ale třeba v rodinném domě bydlí jen jeden člověk, i on má nárok na týdenní odvoz jedné popelnice s odpadem a není tak ničím motivován ke třídění. V závěrečném hlasování bylo pro návrh navýšení poplatku na 660 Kč jen 11 zastupitelů, návrh tedy nebyl schválen. Město ale novou vyhlášku o likvidaci komunálního odpadu na rok 2013 mít musí, takže se téma na jednání zastupitelstva opět vrátí v listopadu (29. listopadu). Na říjnovém zasedání chyběli především koaliční zastupitelé, takže se dá předpokládat, že navýšení na 660 Kč v listopadu projde. Protože ale nic není nemožné, může pro rok 2013 platit i stávající částka.

DŮM PŘÍRODY
Od prvního projednávání stavbu Domu přírody v Dolánkách provázejí pochybnosti některých zastupitelů. Jde především o nejistou výši budoucích provozních nákladů, které by město z rozpočtu mělo každoročně hradit (jde řádově o statisíce).

Poprvé se téma přestavby nevyužité školy v Dolánkách u Dlaskova statku na Dům přírody objevilo vloni na podzim. Tehdy zastupitelé většinou jednoho hlasu záměr prosazovaný především oběma místostarosty – Pekařem a Špetlíkem – posunuli k dalšímu projednávání. Přestavba bývalé školy byla součástí i předchozího projektu města a ČVUT v Praze. Záměr ale nevyšel. Nyní měla prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na rekonstrukci budovy a nové expozice připutovat dotace přesahující 30 mil. Kč (90 % uznatelných nákladů). Celkové náklady na projekt jsou ve výši 35 mil. Kč, město by do projektu vložilo 2,5 až 3 mil. Kč (plus každoroční příspěvek na provoz).

Agentura ochrany přírody, v jejímž čele stojí Turnovan František Pelc, měla na provoz přispívat 400 tisíci Kč ročně, zbylé roční náklady mělo hradit město z rozpočtu. Protože lze počet návštěvníků a další komerční využitelnost pouze odhadovat, byly by nároky na rozpočet města ve statisících ročně. Původně měla být nositelem projektu Správa CHKO Český ráj, potom došlo k dohodě, že by to mělo být město. Jak zaznělo na říjnovém zasedání zastupitelů, o provoz se měla starat příspěvková organizace Libereckého kraje Střevlík, která provozuje Ekocentrum v Oldřichově v Hájích na Liberecku.

Pro připomenutí: Při projednávání záměru v zastupitelstvu letos na jaře (podrobně ZDE) zaznělo, že v naší zemi funguje zatím jediné návštěvnické centrum nového typu na Třeboňsku. Původní záměr byl, že podobná vzniknou ve všech chráněných krajinných oblastech v republice, což bylo posléze redukováno na devět CHKO. V návštěvnickém centru by byl prostor pro semináře, pro spolkovou činnost, počítalo se s programy pro školy, samotná expozice byla zaměřená na všechny věkové generace. Radnice má k dispozici kompletní řešení přestavby včetně vnitřního uspořádání, do záměru bylo již z rozpočtu města vloženo 850 tisíc Kč.

Zastupitel Tomáš Hudec: „Dům přírody je nesmysl, případný zisk z provozu nepokryje náklady, navrhujeme bývalou školu prodat. Mohl by tu vzniknout třeba levnější penzion pro baťůžkáře a cestovatele.“
Jan Mocek, vedoucí Správy CHKO Český ráj: „V létě touto lokalitou projde nebo projede na kole či in-line bruslích 500 až 1000 lidí denně, proto se nám zdá umístění Domu přírody v Dolánkách vhodné. Do budoucna po otevření cyklostezky podél Jizery návštěvnost této lokality ještě stoupne.“
„Vzhledem k tomu, že nemáme závazek ani od Agentury ochrany přírody na poskytování dotace, ani od navrhovaného provozovatele na dobu udržitelnosti, tedy na deset let, navrhuji projekt posunout dál pouze s podmínkou, že před tím, než schválíme konečné případné přijetí dotace a vlastní realizaci, bude toto ošetřeno smluvně,“
uvedla starostka Hana Maierová.

Nakonec pomyslně zvítězila obava z neodhadnutelných budoucích provozních nákladů. Pro závěrečné podání žádosti o dotaci zvedlo ruku jen 11 zastupitelů, a protože žádost bylo třeba odeslat se souhlasem zastupitelstva do 23. listopadu, je záměr odsouzen k definitivnímu nezdaru. O dalším osudu bývalé školy v Dolánkách budou muset zastupitelé dále jednat…

Související články (celkem 7)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.