KAUZA DOMU PŘÍRODY; ZASTUPITELE VYSLÝCHÁ POLICIE

0

Projekt Domu přírody v Dolánkách, resp. záměr přeměnit nevyužívanou zdejší základní školu na Dům přírody řeší vyšetřovatelé služby kriminální policie ČR. Podle vyjádření tiskového mluvčího policie v Semilech Petra Kmínka policisté obdrželi anonymní trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s tímto projektem. Zastupitelé jsou obviňováni z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky, když na přípravu projektu odsouhlasili částku ve výši zhruba 850 tisíc Kč, ale nakonec zamítli podání žádosti o dotaci. Vyšetřování probíhá, proto logicky více orgány policie redakci TvA nesdělily.

Poprvé se na veřejnosti téma přestavby nevyužité školy v Dolánkách u Dlaskova statku na Dům přírody objevilo v roce 2011 na podzim. Tehdy zastupitelé na veřejném zasedání většinou jednoho hlasu záměr prosazovaný především oběma místostarosty – Jaromírem Pekařem a Otakarem Špetlíkem (oba ODS) – posunuli k dalšímu projednávání. Přestavba bývalé školy byla součástí i předchozího projektu města a ČVUT v Praze. Záměr ale nevyšel. Nyní měla prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na rekonstrukci budovy a nové expozice připutovat dotace přesahující 30 mil. Kč (90 % uznatelných nákladů). Celkové náklady na projekt jsou ve výši 35 mil. Kč, město by do projektu vložilo 2,5 až 3 mil. Kč (plus každoroční příspěvek na provoz).

Agentura ochrany přírody, v jejímž čele stojí Turnovan František Pelc, měla na provoz přispívat asi 400 tisíci Kč ročně, zbylé roční náklady mělo hradit město z rozpočtu. Protože lze počet návštěvníků a další komerční využitelnost pouze odhadovat, mohly by být nároky na rozpočet města ve statisících ročně. Původně měla být nositelem projektu Správa CHKO Český ráj, potom došlo k dohodě, že to bude město.

Od prvního projednávání záměr provázely pochybnosti některých zastupitelů. Šlo především o nejistou výši budoucích provozních nákladů, které by město z rozpočtu mělo každoročně hradit, navíc je tu tzv. udržitelnost projektu 10 let. Především tyhle obavy (u některých hrála roli také poněkud nadsazená výše rekonstrukce poměrně obyčejného domu za 35 mil. Kč) nakonec vedly zastupitele, že v konečném hlasování o podání žádosti o dotaci v listopadu loňského roku se zvedlo pouze 11 rukou a projekt byl odmítnut.

V prosinci ale bylo všechno jinak. Rada města odsouhlasila postoupení projektu příspěvkové organizaci Libereckého kraje Střevlík, která provozuje Ekocentrum v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Ta podle místostarosty Jaromíra Pekaře podala i žádost o dotaci. Pokud bude schválena, město Střevlíku prodá projektovou dokumentaci i bývalou školu (objekt byl odhadnut na 2,2 mil. Kč). Tím by tedy měly být současně uhrazeny náklady ve výši 867 tisíc, které již radnice do projektu vložila. Jak TvA informoval ředitel Agentury ochrany přírody František Pelc, projekt je ve fázi hodnocení, výsledek by měl být znám zhruba do dvou měsíců.
(Na okraj: V naší zemi funguje zatím jediné návštěvnické centrum nového typu na Třeboňsku. Původní záměr byl, že podobná vzniknou ve všech chráněných krajinných oblastech v republice, což bylo posléze redukováno na devět CHKO. V návštěvnickém centru by byl prostor pro semináře, pro spolkovou činnost, počítalo se s programy pro školy, samotná expozice by byla zaměřená na všechny věkové generace.)

„Měl jsem výhrady k tomuto projektu od samého začátku, především z důvodu provozních nákladů, které by zatížily město. Navíc mám velký problém s tím, že trestní oznámení podal anonym a já anonymy neuznávám. Když jsem o něčem přesvědčený, je normální, že se podepíšu, ne? To jsem řekl i policejnímu vyšetřovateli. Chápu, že oni musí řešit i anonymní udání, ale mně se to hrubě nelíbí. Byl jsem a stále jsem proti tomu, aby město bylo nositelem projektu Domu přírody, ale souhlasil jsem s tím, aby v případě přiznání dotace celý záměr převzala organizace Střevlík, která městu zpětně zaplatí všechny náklady a dům odkoupí,“ uvedl zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD).

Podle místostarosty Jaromíra Pekaře je legitimní, že jestli se někomu nelíbí, jak jsou čerpány veřejné prostředky, uplatní své právo. I třeba touto formou. „Všechna rozhodnutí jsou podpořena schválením rady města a zastupitelstva, je nutné zmínit, že předkladatelé pouze upravili původní projekt s ČVUT, který na Ministerstvu školství ČR nebyl schválen. Já byl i pro to, aby žádost o dotaci podalo město, protože jsem přesvědčen o tom, že výše předpokládaných provozních nákladů  byla v únosné míře a město mělo smysluplně využitý dům, který dnes chátrá a jen těžko hledáme způsob jeho využití.“

„Mrzí mě, že se v Turnově věci řeší trestním oznámením. Myslím, že všichni zastupitelé jsou ochotni diskutovat a jasně formulovat svá stanoviska, já dovedu vždy obhájit, jak a proč jsem hlasovala. Sama se ekologickou výchovou zabývám mnoho let, proto se mně z počátku projekt líbil. S postupem doby zde bylo ale čím dál více těch ale. V kontextu dalších nutných investic se mi zdála možná výše provozních nákladů a tedy i nároků na rozpočet města neúnosná. Nemám ale problém s tím, že celý projekt převezme jiná, na ekologickou výchovu zaměřená organizace, která na sebe také převezme všechny závazky z projektem spojené. To je myslím  v dané chvíli nejracionálnější způsob řešení,“ shrnula své stanovisko radní Eva Kordová (Nezávislý blok).

Zastupitelka Martina Pokorná (Turnovská koalice): „Výslech na policii mám již za sebou. Uvedla jsem mimo jiné to, že na počátku rozhodování nemělo město vůbec jasnou výši budoucích nákladů, špatná ekonomická situace města se projevila až v prosinci 2011, čtyři měsíce po prvním rozhodnutí o Domu přírody. Naopak při neschválení projektu v říjnu 2012 bylo jasné, že zbytné investice musíme odsunout nebo nerealizovat vůbec. Vzhledem k tomu, že město nedisponuje hlasovacím zařízením, i kdyby soud došel k názoru, že byla městu způsobena újma, neprokáže nikomu ze zastupitelů, jak hlasoval. Projektů na takové investice máme v šuplíku několik, v případě neobdržení dotace může zastupitelstvo dojít k názoru, že je realizovat nebudeme – takže je možné, že se, bohužel, dočkáme dalšího anonymního podání.“ 

Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok): „Zatím jsem u výslechu nebyl, ale samozřejmě jsem se snažil zjistit všechny dostupné informace. Prý jsme měli nehospodárně nakládat s veřejnými prostředky a podporovali investici, kterou jsme v samém závěru neschválili a od celé záležitosti odešli. Z pohledu zastupitele k tomu mohu říci asi tolik: Když jsme na projektu Domu přírody začínali pracovat, byla ekonomická situace ve státě i ve městě jiná než dnes. Navíc jsme měli dům, se kterým jsme si nevěděli rady, protože projekt na jeho využití ve spolupráci s ČVUT zkrachoval. Pak se objevila nabídka CHKO a Agentury ochrany přírody. Jenže – najednou tu byla udržitelnost projektu 10 let, agentura sice slíbila přispívat na provozní náklady, ale nikdo nebyl schopný říct kolik přesně, o nějaké smlouvě ani nemluvě. Tohle všechno vyústilo v konečné rozhodnutí, že zastupitelé projekt neschválili. Přesto vše nakonec dopadlo dobře. V případě schválení dotace záměr převezme neziskový subjekt a město získá nejen zpátky všechny investované peníze, ale i bude mít pro návštěvníky a domácí obyvatele připraveno něco nového, zajímavého. Nemyslím si proto, že bychom nakládali nehospodárně se svěřenými prostředky.“

A jak starosta vnímá samotný fakt podání anonymního trestního oznámení na všechny zastupitele? „Doufám, že se tak stalo pouze v ojedinělém případě. Představte si, že orgány policie rozhodnou, že jsme chybovali a půjdeme před soud. Jak potom budou zastupitelé hlasovat? To se každý bude bát zvednout pro něco ruku a práce zastupitelstva bude paralyzována a budeme tak moci nanejvýš opravovat silnice… Většina projektů se připravuje tři čtyři roky, vy začtete v dobré víře, že na to máte, ale postupem času se situace změní, třeba přijde povodeň, a vy máte okamžitě jiné priority. Potom s těžkým srdcem ten projekt vezmete a dáte ho do skříně a odepíšete.“

n201303182057_zap_111_2013_dpStudie rekonstrukce bývalé školy v Dolánkách na Dům přírody. Původně mělo jít o společný projekt města s ČVUT v podobě Návštěvnického centra. Do tohoto projektu město v roce 2010 vložilo 450 tisíc Kč na projektovou dokumentaci a 42 tisíc do projektu rekonstrukce zeleně. V roce 2011 utratilo město 18 tisíc za konzultační činnost a 281 tisíc za architektonický návrh rekonstrukce budovy a expozice v rámci nového projektu Domu přírody. Za konzultační a koordinační činnosti bylo utraceno 48 tisíc, za inženýrské práce 24 tisíc, odhad nemovitosti přišel na 4 tisíce. Celkově město do záměru vložilo 867 tisíc Kč.

Související články (celkem 7)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.