OBČANÉ BUKOVINY A DOLÁNEK JSOU NESPOKOJENI S NEDOSTATEČNÝM ZÁZEMÍM PRO TURISTICKÝ RUCH

0

Ve středu 4. května dorazilo vedení města na pravidelné setkání s občany v jednotlivých částech města, které se konalo v novém Domě přírody v Dolánkách. Na úvod setkání přivítala přítomné místostarostka Jana Svobodová, která zahájila setkání pozvánkami na nejbližší připravované akce v Turnově a okolí. Starosta Tomáš Hocke navázal na slova místostarostky a přivítal se s více než třemi desítkami občanů. Obyvatelé Bukoviny na nic dalšího nečekali a velmi zpříma začali diskuzi nad místními problémy.

Nejčastěji skloňované téma je dlouhodobě problematika parkování. Dolánky se staly nejen pro svou malebnou krajinu, ale také díky turistickým a sportovním aktivitám velmi navštěvovaným místem. Tento fakt s sebou nese samozřejmě jak pozitiva, tak i negativa, která právě trápí místní obyvatele. Parkování je zde nejpalčivějším problémem, který se na úzkých komunikacích stává mnohdy neřešitelným. Místostarostka Svobodová představila záměr odklonění parkujících vozidel na centrální parkoviště v Turnově. „Chceme nějaké další propojení, aby i bruslaři mohli začít na centrálním parkovišti. A abychom trochu ulehčili parkovišti tady v Dolánkách. Je to další logické řešení pro místní i pro cestovní ruch,“ dodala místostarostka. Společně s parkováním se také diskutovalo o pravomocích městské policie a její činnosti během pořádání kulturních akcí.

S množstvím návštěvníků této lokality stoupá také množství vyprodukovaného odpadu, který někteří neukáznění návštěvníci po sobě zanechají. „Jsem si vědom, že máme jako město nějakou zodpovědnost k stezce Greenway, proto nemám problém s možným umístěním dalších odpadkových košů podél stezky,“ uvedl starosta Hocke. Nepořádek však trápí obyvatele i po konání společenských akcí v místech, za které jsou zodpovědní hlavně pořadatelé.

Jako v každé navštívené lokalitě města i zde se hovořilo o stavu a možných opravách či vybudování nových komunikací a chodníků (mj. velmi problematický přístup ke hřbitovu). Pro místní obyvatele je toto téma velice aktuální, protože ve Vazovci právě probíhá stavba vodovodu, a z toho důvodu je komunikace uzavřena. Ačkoli je stanovena oficiální objízdná trasa, tak samozřejmě mnozí místní využívají znalostí lokálních zkratek na menších komunikacích. Jedná se o dočasnou situaci, protože budování vodovodu se pomalu blíží do závěru.

Dopravní obslužnost je zásadní pro místní obyvatele, a proto občané se starostou zhodnotili další možnosti veřejné dopravy – hovořilo se zejména o vzdálené zastávce náhradní autobusové dopravy v případě výluky na železnici, která je až nahoře na Bukovině. K závěru setkání starosta ještě představil další investiční záměry nejen v lokalitě Bukoviny, ve kterých zmínil například oboustranný nájezd u Fordu v Ohrazenicích a sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici.

(Zdroj: TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.