DŮM PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH JE JIŽ V PROVOZU

0

Málokterý z projektů na území Turnova v posledních dvou desetiletích prošel takovými peripetiemi jako záměr výstavby Domu přírody v Dolánkách. Objekt bývalé školy v sousedství Dlaskova statku byl po odchodu učňovské školy, která zde měla detašované pracoviště, bez využití. Poté problematicky budovu používala správa Geoparku Český ráj, město se neúspěšně snažilo školu využít ve společném projektu s Českým vysokým učením technickým. Potom se objevil záměr CHKO Český ráj zřídit zde Dům přírody z dotace Agentury ochrany přírody a krajiny. I z toho nakonec sešlo, protože „chráněnka“ požadovala, aby projekt zaštítilo město, s čímž zase nesouhlasili zastupitelé, z nichž někteří kritizovali zejména předraženost celého záměru. Vyšlo to až napodruhé, kdy město projekt postoupilo obecně prospěšné společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích. Ta jako investor začala s přestavbou bývalé školy vloni, hotovo bylo na konci roku. Dům přírody byl slavnostně otevřen v pondělí 4. dubna 2016.

201604101851_zap_91_2016_dp

„Dům přírody návštěvníkům nenabídne jen expozici, ale také ekovýchovné programy, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny  – a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Těší mne, že ochrana přírody se neuzavírá sama do sebe, nezůstává jen na papíře a za zdmi úřadů, ale pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí,“ uvedl mj. při slavnostním otevření ministr životního prostředí Richard Brabec. Domy přírody jsou moderní návštěvnická střediska ve zvláště chráněných územích. Dolánecký Dům přírody je osmý svého druhu v České republice.

201604101851_zap_92_2016_dp

„Cílem programu Dům přírody, který postupně realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických středisek. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, kteří přispívají k ekonomickému rozvoji místních obcí. Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou návštěvníkům poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“ doplnil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

201604101851_zap_93_2016_dp

Přítomný hejtman Libereckého kraje Martin Půta poděkoval všem, kteří za projektem stáli i v dobách, kdy mu téměř nikdo nevěřil. V rámci Libereckého kraje je to jediný Dům přírody, tak hejtman věří, že sem přivede nové návštěvníky a turisty.
„Diskuzí o tom, jestli má tento dům stát tady, nebo v Sedmihorkách, a jestli má stát vůbec, byla spousta. Nyní berme jako fakt, že se v Dolánkách v těchto dnech rozebíhá vlastní provoz a já doufám, že veřejnost Dům přírody vezme za svůj. V nejbližší době zde chystáme exkurzi ředitelů škol z regionu a doufám, že sem na jaře v hojné míře začnou chodit hlavně školní děti. Dům je ale otevřen všem a věřím, že se začlení i do společenského života ve městě, budou ho k různým setkáním moci využívat i třeba obyvatelé blízké Bukoviny,“ přiblížil svůj pohled starosta Turnova Tomáš Hocke.

201604101852_zap_94_2016_dp

„Nejzajímavějším prvkem Domu přírody Českého ráje je interaktivní přírodovědná expozice, do které se návštěvníci dostanou výtahem. Exponáty, které zabírají celé třetí podlaží objektu, jsme rozdělili do osmi oddělených buněk. Každá z nich hravým způsobem přibližuje některý z ekofenoménů Českého ráje – pískovcová skalní města, bývalé sopky, lesy, louky a mokřady, vliv člověka na zdejší krajinu ad. Jednotícím prvkem expozice je sokol stěhovavý, který spolu s hradem Trosky patří mezi symboly Českého ráje,“ představuje Dům přírody Radek Hromádka, ředitel Ekocentra Oldřichov v Hájích, které objekt provozuje. Expozice je umístěna pod střechou ve třetím patře, v přízemí domu najdete prodejnu regionálního občerstvení, zakoupíte zde vstupenky na prohlídku, jsou zde k dispozici různé propagační materiály. Ve druhém patře je k dispozici konferenční místnost pro 50 osob.

201604101852_zap_95_2016_dp

Celkové náklady na přestavbu a vybavení objektu byly 34,8 mil. Kč, z toho 29,6 mil. Kč, tj. 85 %, je výše podpory z fondu Evropské unie, z Operačního programu Životní prostředí. Vlastní podíl investora, který poskytla obecně prospěšná společnost Suchopýr, je 10 % (3,5 mil. Kč) a příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR činí 5 % (1,7 mil. Kč). 
Náklady na celoroční provoz Domu přírody Českého ráje jsou odhadovány na 1,4 milionu korun. AOPK ČR provoz podpoří ročním příspěvkem 480 tisíc Kč. V jednání je 200 tisíc Kč od města Turnov (o příspěvku budou turnovští zastupitelé rozhodovat na některém svém veřejném jarním zasedání). Na zbytek si bude muset návštěvnické centrum vydělat.

V dubnu bude Dům přírody Českého ráje pro návštěvníky otevřen v pracovní dny od 10.00 do 15.30 hodin a o víkendech do 17.00 hodin. Od května do září bude otevřeno sedm dní v týdnu od 10.00 do 18.00 hodin. Další informace najdete na http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/.

(TvA s využitím TZ Lucie Fürstové, tiskové mluvčí Ekocentra Oldřichov v Hájích, lucie.furst@seznam.cz)

201604101852_zap_96_2016_dp

MINIROZHOVOR
Františka Pelce, občana Turnova, ale především ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jsme se zeptali:

* Váš pohled na Domy přírody?
Každý z osmi Domů přírody, ležících na hranici či uvnitř CHKO, prezentuje ty největší přírodní, krajinné a historické hodnoty daného území a prezentuje je veřejnosti, aby chápala tyto rozmanitosti v souvislostech a pomáhala nám přírodu chránit. Český ráj je nejstarší CHKO v České republice, vyhlášena byla v roce 1955, vlastní Dům přírody si tedy určitě zaslouží. Peripetie kolem projektu dobře znám, nakonec myslím, že bylo rozhodnuto správně.

* Kritici říkají, že právě Dolánky moc vhodné místo nejsou…
Takzvaná ideální místa se hledají špatně, třeba já dříve spíše preferoval Sedmihorky, nyní myslím, že to dobré bude i v Dolánkách. Je to výchozí místo do oblasti Maloskalska – Jizera, Dlaskův statek, cyklostezka Greenway Jizera a třeba i blízká železniční zastávka jsou snad dostatečným návštěvnickým zázemím.

* Jaký zájem o Dům přírody Českého ráje odhadujete?
Je to samozřejmě sezonní záležitost, nejvíc plno tady bude asi v souvislosti se školami v květnu a červnu. Kdybychom se přiblížili k návštěvnosti kolem deseti tisíc ročně, bylo by to výborné. (Ekocentrum v Oldřichově v Hájích na Liberecku navštíví ročně až 8 tisíc lidí – pozn. aut.).

Související články (celkem 7)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.