DŮM PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH NAKONEC PO VŠECH KOTRMELCÍCH ASI BUDE

0

Ekocentru Oldřichov v Hájích na Liberecku se podle jeho ředitele Radka Hromádky podařilo sehnat prostředky na desetiprocentní vlastnický podíl na stavbu Domu přírody v turnovských Dolánkách, takže podle něho již nic nebrání v cestě nejen získat dotaci v řádu zhruba tří desítek milionů, ale i začít připravovat rekonstrukci bývalé školy. Podle všeho to tedy vypadá, že projekt doklopýtal do konce. Byla to ale trnitá cesta. Celkové náklady na rekonstrukci objektu včetně vybavení mají být zhruba 38 mil. Kč.

ZASTÁVKY NA CESTĚ (STRUČNÁ HISTORIE ZÁMĚRU)
Záměr proměnit bývalou školu v Dolánkách v Dům přírody (nebo něco smysluplného) je tady již několik let. Objekt je dlouhodobě bez využití. Nejdřív odsud odešla učňovská škola, poté problematicky budovu používala správa Geoparku Český ráj, město se neúspěšně snažilo školu využít ve společném projektu s Českým vysokým učením technickým. Poté se objevil záměr CHKO Český ráj zřídit zde Dům přírody z dotace Agentury ochrany přírody a krajiny. I z toho nakonec sešlo, protože „chráněnka“ požadovala, aby projekt zaštítilo město, s čímž zase nesouhlasili zastupitelé.

Když už to vypadalo, že vše bude odsouzeno k nezdaru, přišel na sklonku roku 2012 místostarosta Pekař s řešením postoupit projekt příspěvkové organizaci Libereckého kraje Střevlik, sídlící v areálu ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Na opravu domu má být poskytnut příspěvek z Operačního programu Životní prostředí. Ne všichni zastupitelé města ale záměr podporují, část z nich ho považuje za předražený. Většinou hlasů nicméně bylo rozhodnuto projekt ekocentru postoupit. Město by v případě získání dotace této organizaci objekt prodalo za 2,2 mil. Kč a zpět získalo i další již vložené náklady ve výši 867 tisíc Kč (projektová dokumentace ad.). Po dobu deseti let bude město Dům přírody podporovat částkou ve výši 200 tisíc Kč ročně.

Vše pokročilo v loňském roce, kdy jsme přinesli informaci, že ekocentrum má příslib dotace, ale nedaří se mu sehnat povinný desetiprocentní podíl z nákladové částky na spolufinancování projektu. Peníze měl původně dát Liberecký kraj, ale k dohodě nedošlo. Proto lidé z oldřichovského ekocentra hledali jinde. Naposledy o projektu jednali turnovští zastupitelé letos na svém lednovém zasedání. „Dejme Ekocentru ještě šanci, a když to nevyjde, tak teprve jednejme, co s objektem dál,“ uvedl tehdy starosta Hocke. Někteří zastupitelé navrhovali dům rovnou prodat.

ROZHOVOR
Jak projekt vidí Liberecký kraj, jsme se zeptali Josefa Jadrného, náměstka hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

* Pane náměstku, je pravdou, že kraj záměr nepodpoří?
Na základě usnesení Rady kraje číslo 1706/13/RK Rada kraje nesouhlasí se závazkem předpokládaného podílu Libereckého kraje na spolufinancování projektu Dům přírody Český ráj, jehož nositelem je společnost Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.

* V Turnově bylo opakovaně oficiálně prezentováno, že žádost o dotaci na Dům přírody v Dolánkách podala příspěvková organizace Střevlik a že Liberecký kraj samozřejmě svoji organizaci podpoří. Není to tedy pravda?
Ano, není to pravda. „Náhradním“ nositelem projektu za město Turnov není Střevlik (zkratka Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o.), ale společnost Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. Tato obecně prospěšná společnost byla založena třemi zakladateli – obcí Oldřichov v Hájích, Libereckým krajem a Suchopýr o.p.s.

* Je nové zařízení v Dolánkách v souladu se strategickým plánováním pro EVVO v našem kraji?
Strategickým dokumentem Libereckého kraje pro oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo tento materiál 22. června 2010 usnesením č. 201/10/ZK jako nosný dokument pro období 2011 – 2020. Vybudování Domu přírody Český ráj v Dolánkách je v souladu s tímto dokumentem.

* Jakou částku Liberecký kraj vydává na EVVO ročně, jaká suma jde Střevlíku a jaká na podporu dalších organizací tohoto typu? (Středisko ekologické výchovy funguje mj. i v Sedmihorkách – pozn. red.)
Provozní příspěvek Libereckého kraje na provoz příspěvkové organizace Střevlík činí v roce 2014 celkem 5.536.600 Kč. Dále je výše uvedená koncepce realizována prostřednictvím EVVO služeb – pro rok 2014 je v rozpočtu kraje pro tyto účely 840 tisíc Kč. V rámci Dotační fondu Libereckého kraje je samostatný podprogram na podporu EVVO. V roce 2013 bylo jeho prostřednictvím rozděleno 1,4 milionu Kč. Pro rok 2014 zatím nejsou finanční prostředky do tohoto podprogramu přiděleny.   

DŮM PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH PRAVDĚPODOBNĚ BUDE
„Naší organizaci se podařilo sehnat potřebný desetiprocentní vlastnický podíl od soukromého subjektu, takže nám již v podstatě kromě schválení naší správní rady nic nebrání začít připravovat výběrové řízení na dodavatele stavby,“ uvedl ředitel oldřichovského ekocentra Radek Hromádka. Podle něho by práce na rekonstrukci dolánecké školy měly začít již na konci letošního léta s termínem dokončení na podzim příštího roku. První plná návštěvnická sezona by zde měla proběhnout v roce 2016.

POHLED ZASTUPITELSTVA
„Z posledního vývoje kolem projektu Domu přírody v Dolánkách mám obavy, trochu mě zarazilo, že záměr přestal podporovat Liberecký kraj. Již jednou jsme my, turnovští zastupitelé, byli kvůli tomuto projektu u výslechu na policii a já bych byl rád, kdyby se daly všechny dokumenty do pořádku a kontrolní výbor zastupitelstva vše prověřil,“ uvedl na březnovém zasedání turnovského zastupitelstva Ivan Kunetka, který je současně i členem Zastupitelstva Libereckého kraje. Podle něho se zastupitelé při schvalování záměru domnívali, že projekt postupují příspěvkové organizaci kraje a ne obecně prospěšné společnosti.
Je zde i rozpor v dokumentech rady a zastupitelstva města. V rozhodnutí rady města z 21. listopadu 2012 je projekt postoupen Ekocentru v Oldřichově v Hájích o. p. s, pár dnů nato, na listopadovém zasedání zastupitelstva, místostarosta Pekař prohlásil, že nositelem žádosti se stala organizace Střevlik, což je doloženo zápisem z jednání. V rozhodnutí zastupitelstva z 30. května 2013, kde zastupitelé mj. rozhodli o příspěvku 200 tisíc Kč ročně na provoz Domu přírody po dobu 10 let (udržitelnost projektu), je uveden v zápise z jednání jako příjemce Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje. Zmínka, nyní již o Ekocentru Oldřichov v Hájích o.p.s. ve smyslu postoupení projektu, je v zápise z jednání turnovského zastupitelstva v lednu t. r. „Laickým pohledem tady není něco v pořádku. Příspěvková organizace kraje a obecně prospěšná společnost nejsou stejné organizace, mají jinou právní formu. Náklady ve výši 38 milionů na rekonstrukci poměrně malého domu v Dolánkách jsou velmi vysokou částkou, může se opět stát, že na to někdo poukáže a opět dojde na policejní vyšetřování. Proto bych chtěl, aby ze strany rady a zastupitelstva bylo vše v pořádku,“ zmínil Kunetka.
Celkem 18 přítomných zastupitelů tento názor v hlasování podpořilo, kontrolní výbor města má prověřit platnost všech právních kroků a výsledek přezkumu předložit na květnovém zasedání zastupitelstva.

Související články (celkem 7)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.