KRAJSKÉ VOLBY 2008: KAUZA HOŘENÍ

0

(text je průběžně aktualizován)Sobota 18. října, 14.00 hodin: Server TvA byl jeden z prvních, který informoval o vyškrtnutí tří kandidátů v Libereckém kraji těsně před volbami. V pátek před 14. hodinou využili svého práva volební zmocněnci KSČM a Strany zelených v Libereckém kraji a stáhli z voleb své kandidáty. Jeden kandidát KSČM těsně před volbami odstoupil sám a dva kandidáti Strany zelených byli vyškrtnuti. Pro Turnovsko je z pohledu kandidátky Strany zelených zásadní vyškrtnutí Aleše Hořeního, který byl na kandidátce na pátém místě. Aleš Hoření se v předvolební kampani angažoval zejména proti trasování rychlostní silnice R35 Českým rájem, když preferoval tzv. jižní variantu.

Na změnu zareagoval Krajský úřad Libereckého kraje pozměněním kandidátních listin. Protože ale k vyškrtnutí kandidátů došlo méně než 48 hodin před volbami, nebyly tyto změny již zveřejněny ve volebních místnostech. Preferenční hlasy pro vyškrtnutého kandidáta nebudou započítány, odevzdané hlasy pro stranu ale samozřejmě ano.

V sobotním dopoledni požádala redakce TvA o stanovisko nyní již bývalého kandidáta na zastupitele Libereckého kraje za Stranu zelených Aleše Hořeního. „O vyškrtnutí z kandidátky jsem se dozvěděl až v pátek večer. Pravda ale je, že pět minut před 14. hodinou, tedy těsně před otevřením volebních místností, mi byl s touto informací zaslán e-mail. Byl jsem ale celý den na cestách, takže jsem si pro mě šokující zprávu přečetl až večer,“ uvedl Hoření. Podle něho by mohla být důvodem jeho osobní předvolební aktivita, kdy v regionu distribuoval letáčky, ve kterých vysvětloval důvody, proč by občané měli volit Stranu zelených a konkrétně Aleše Hořeního. „Budu se bránit,“ shrnul lapidárně své budoucí kroky.

„O vyškrtnutí pana Hořeního z kandidátky rozhodla jednomyslně krajská rada strany, stalo se to narychlo, takže zatím nemáme k dispozici oficiální stanovisko pro média. Počítám, že prohlášení k této záležitosti vydáme do sobotního večera,“ uvedl v sobotu dopoledne pro TvA Jan Korytář, krajský lídr Strany zelených.

————————————————————————————————————————————————–

Redakce TvA obdržela v neděli 19. října po 14. hodině oficiální stanovisko krajské organizace k vyškrtnutí Aleše Hořeního z kandidátky strany. Tiskovou zprávu přinášíme v plném znění:

Tisková zpráva krajské organizace Strany zelených Libereckého kraje k odvolání kandidáta za Stranu zelených Mgr. Aleše Hořeního, předsedy ZO SZ Turnov, z 5. místa kandidátky Strany zelených v Libereckém kraji

 

O odvolání kandidáta č. 5 Aleše Hořeního z kandidátky rozhodla rada krajské organizace na svém zasedání dne 16. října večer, a to jednomyslně.

Hlavním důvodem je to, že Aleš Hoření svým jednáním ztratil důvěru ostatních členů krajské rady, že je ochoten a schopen spolupracovat na naplňování našeho společného programu v případě jeho zvolení do krajského zastupitelstva.

 

Konkrétní důvody jsou tyto:

 

Zatímco ostatní členové krajské organizace pracovali na kampani, ze členů ZO Turnov bylo  dne 3. října vytvořeno účelově 5 nových základních organizací po třech lidech – v Železném Brodě, Holenicích, Troskovicích, Hrubé Skále a Vyskeři. Většina členů nových ZO v těchto obcích nemá ani trvalé bydliště. O této skutečnosti nepokládal Aleš Hoření za nutné kohokoliv z krajské rady informovat. Cíl je přitom  zjevný – zajištění si dostatku delegátů na příští krajskou konferenci s cílem odstranit současné krajské vedení. Podobné  zakládání ZO probíhalo v celé straně před minulým, tzv. „sjednocovacím“ sjezdem, v našem kraji tehdy vznikly 2 nové ZO po třech lidech.

 

Na volebním štábu i v krajské radě existovala shoda v tom, že  jednotliví kandidáti mohou vést své vlastní kampaně zejména v regionech, kde jsou známí,  na preferenční hlasy. A také je vedli – č. 2 Jitka Lukášková, č. 3 Milan Přívratský, č. 5 Aleš Hoření, č. 6 Elena Lotová, č. 8 Jitka Stowasserová, č. 9 Jan Vondrouš a č. 11 Jindřich Berounský. Všichni kandidáti informovali o svých  kampaních lídra kandidátky či volebního manažera, s jedinou výjimkou A. Hořeního, který to nepovažoval za nutné, ačkoliv jeho kampaň byla zdaleka nejrozsáhlejší. O tom, že některý z kandidátů si udělá osobní celokrajskou kampaň, nebyla řeč.

 

Osobní letáčky Aleše Hořeního se objevily ve čtvrtek 16. 10. ve všech schránkách v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě či Novém Boru a v tento den byla krajskému předsedovi s dvoutýdenním zpožděním zaslána informace o založení nových účelových ZO po třech lidech a zároveň jsme získali informace o strhaných letáčcích Jana Korytáře, Jitky Lukáškové či Jana Vondrouše v části kraje, kde zůstaly viset plakáty A. Hořeního.

 

Není možné na jednu stranu být součástí týmu lidí, kteří mají spolupracovat a za jejich zády  potají zakládat nové účelové základní organizace po třech lidech a na poslední chvíli nechat rozeslat svůj osobní letáček s výzvou ke kroužkování do všech schránek ve všech větších městech v našem kraji, opět bez toho, aniž by tuto aktivitu A. Hoření považoval za nutné s někým alespoň zkoordinovat. …

 

Krok, který rada učinila, nebyl plánovaný, ale byl důsledkem událostí, které vyvrcholily tento  čtvrtek. Aleš Hoření byl jako člen krajské rady na toto jednání pozván, ovšem omluvil se, stejně jako ze setkání 17. října, stejně jako z dalšího jednání RKO 22. října. A. Hoření s e nezúčastnil jako č. 5 kandidátky ani společného setkání první desítky 2. října, ani předchozí schůze RKO 23. září. Pokud by si A.Hoření plnil své povinnosti člena RKO a měl skutečný zájem spolupracovat a komunikovat, nemuselo k této nemilé situaci dojít.

 

Výše uvedené skutečnosti ve členech krajské rady vyvolaly základní pochybnosti, zda by byl Aleš Hoření schopen a ochoten spolupracovat  v týmu zvolených krajských zastupitelů a vedly ke ztrátě základní důvěry u ostatních členů RKO.

 

Tento názor se bohužel potvrdil i v tom, že Aleš Hoření neunesl své odvolání a veřejně vyzval voliče k tomu, aby nevolili kandidátku SZ.

 

Tuto situaci nelze vykládat jako programový či osobní spor, ale jako spor o další tvář Strany zelených a jako konečný důsledek neférových metod, které do strany zelených přinesl Martin Bursík, kterému se dlouho dařilo svým obratným mediálním vystupováním maskovat svou druhou tvář. To, že nám sjezd pomohl, byla iluze. Sjezd pomohl pouze Martinovi Bursíkovi a jeho lidem upevnit moc nad naší stranou. Co si o tom myslí voliči, je nyní snad již zřejmé i těm, které zaslepily optimistické předvolební odhady preferencí.

 

Rada krajské organizace Strany zelených v Libereckém kraji konstatuje, že naše loajálnost k novému vedení byla vedena jedinou snahou, a to nepřilévat oleje do ohně poté, co se Martinu Bursíkovi podařilo ne sjednotit, ale naopak prohloubit příkop mezi různými proudy ve Straně zelených. Vzhledem k tomu, že jsme kraj, který dosáhl jednoznačně nejlepšího výsledku a nebýt výzvy k tomu, aby nás voliči nevolili od části našich členů nakloněných právě Martinu Bursíkovi, byl by zastoupen i v krajském zastupitelstvu, bude pro Martina Bursíka obtížné vysvětlit, jak je možné, že krajská organizace, která odmítá jeho koncept a styl politiky, získala u voličů nejlepší výsledek ze všech krajů.    

 

Na závěr považujeme za důležité upozornit, že na programových prioritách, se kterými šla Strana zelených v našem kraji do voleb, se nic nemění, včetně priority zabránit výstavbě R35 Český rájem a budeme v tomto směru komunikovat se zvolenými  zastupiteli dalších, nám programově blízkých stran.

 

Jan Korytář

Předseda KO SZ Liberecký kraj   

 

Příloha:

Oznámení o odvolání A. Hořeního z kandidátky z 17.10.2008

Ahoj Aleši,

na základě včerejšího usnesení rady krajské organizace tě dnes volební zmocněnec vyškrtl z kandidátky Strany zelených v Libereckém kraji. Hlavním důvodem je podle mého názoru to, že jsi ztratil důvěru u členů RKO a budoucí spolupráce v krajském zastupitelstvu by byla v případě tvého zvolení velmi problematická, ne-li nemožná.

Chápu, že tě tato zpráva asi nepotěší, ani nikdo z RKO z tohoto kroku nemá radost. Hlasování po dlouhé diskusi však bylo jednomyslné.  

Naplňování našeho volebního programu a politických cílů je a musí být důležitější než případné osobní ambice jednotlivých kandidátů.

Věřím, že nadřadíš zájem a volební úspěch Strany zelených v našem kraji nad své případné zklamání a volby proběhnou bez incidentů a problémů, neboť všechny programové priority, včetně R35 mimo Český ráj, zůstávají samozřejmě součástí našeho programu, na tom se nic nemění.

Jan Korytář

předseda KO SZ Liberecký kraj

————————————————————————————————————————————————–

 

Jak TvA odpoledne v neděli 19. října sdělil Aleš Hoření, turnovská organizace Strany zelených a další základní organizace v Libereckém kraji připravují vlastní tiskovou zprávu, ve které budou mj. žádat odstoupení krajského vedení strany a vyloučení Jana Korytáře ze Strany zelených. Tiskovou zprávu na TvA zveřejníme bezprostředně po jejím obdržení.

Tisková zpráva na adresu TvA přišla v neděli 19. října krátce po 21. hodině, přinášíme ji v plném znění:

Stanovisko ZO Turnov, ZO Liberec a ZO Holenice k rozhodnutím Rady krajské organizace Strany zelených Libereckého kraje o vyškrtnutí Aleše Hořeního z kandidátky do krajských voleb

 

Vysvětlení krajské rady SZ k tomuto jejímu rozhodnutí považujeme nejen za naprosto nedostatečné, ale i nesmyslné. 

Vyškrtnutí Aleše Hořeního z kandidátky jen těsně před zahájením voleb nebylo oznámeno ani členům ZO Turnov, která jej nominovala, ani ostatním členům SZ v Libereckém kraji. Voliči neměli možnost ve volebních místnostech se s touto informací seznámit a došlo tak k tomu, že A. Hořeního mnoho lidí na Turnovsku volilo (volební zisk v Turnově přes 7%) a nyní se cítí být poškozeno jak Stranou zelených, tak i naší základní organizací. Rozhodnutí RKO tak pokazilo velice vážně kredit SZ i občanskou pověst nás, členů a příznivců SZ z Českého ráje, nehledě na osobní, časové i finanční nasazení Aleše Hořeního ve volební kampani. Samotný akt vyškrtnutí, bez ohledu na jeho absurditu, byl proveden dokonce v rozporu s usnesením RKO, protože volební zmocněnec nekontaktoval Aleše Hořeního a nezjistil jeho stanovisko k celé kauze, jak mu bylo uloženo. O výsledku jednání měla být ihned zpravena RKO, což se též nestalo.

Pro Aleše Hořeního jsme na Turnovsku zorganizovali aktivní kontaktní kampaň a získali řadu voličů. Za tímto výsledkem jsou desítky hodin práce mnoha dobrovolníků, jejich snaha a důvěra byla jediným neodpovědným škrtem pera zmařena. Myslíme si, že pokud jde o volební kampaň, tak jsme v Českém ráji prokázali již vícekrát důsledně, že víme, jak se to dělá. Jde nám totiž o zastavení patrně nejvíce přírodu destruující plánované stavby Libereckého kraje, silnici R35. O tom, jakou je tato prioritou pro Korytářovo vedení SZ, svědčí nejvíce jejich nulová účast na našich protidálničních akcích.

Důvody, které pan Korytář vytvářel zjevně až ex post, jak dokládá i jeho vyjádření pro zpravodajský server iDnes, jsou pro nás pouze zástupné a jako skutečný důvod vidíme snahu pana Korytáře a jeho suity o bezmezné ovládnutí SZ v Libereckém kraji, snahu udržet post předsedy krajské organizace a v neposlední řadě i snahu zbavit se perspektivního kandidáta, který by se pomocí preferenčních hlasů odpůrců severní varianty R35 mohl dostat na lepší než páté místo v konečných výsledcích voleb. To tvrdíme s ohledem na skutečnost, že i v předchozích volbách do PSP ČR i do ZLK získali odpůrci R35 na Turnovsku vysoký počet preferencí.

Nejde bohužel o první „aktivitu“ tohoto typu, kterou pan Korytář inicioval. Před komunálními volbami v roce 2006 nechal v rozporu s vůlí ZO Liberec změnit krajské konferenci, kterou plně ovládal, kandidátku do zastupitelstva města Liberec. Použil přitom nepravdivé a lživé informace, kterými vědomě mystifikoval účastníky krajské konference. Důvodem bylo to, že se na čelní místa kandidátky nedostali v primárních volbách kandidáti plně loajální panu Korytářovi. I tento případ ukázal, že šlo primárně o snahu „zbavit“ se perspektivních kandidátů, kteří by mohli ohrozit mocenské ambice pana Korytáře. Lídr kandidátky, který byl rozhodnutím krajské konference odsunut na šesté místo, získal druhý největší počet preferenčních hlasů.

Na základě uvedených skutečností a informací z jednání RKO jsme rovněž přesvědčeni, že jedním z hlavních důvodů vyškrtnutí Aleše Hořeního byla obava pana Korytáře a paní Lukáškové o posty uvolněných radních, které měli dojednány v rámci předvolebních tanečků s ČSSD a KSČM. Obávali se, že by případné zvolení Aleše Hořeního mohlo ohrozit nejen jejich místa na kandidátce, ale také domluvenou linii povolební spolupráce s KSČM, o níž pan Korytář otevřeně mluvil již na v červnu tohoto roku.

Další z příčin mohlo být i to, že Korytářovo křídlo se evidentně mstí za postoje ZO Turnov na zářijovém sjezdu SZ a za nárůst členské základny SZ na Turnovsku. Zelení z Českého ráje podpořili a nadále podporují Martina Bursíka ve vedení SZ. Byl to totiž on, kdo vytáhl SZ z 2,5% preferencí a dovedl je do PSP a vlády ČR. Zatímco lidé jak Korytář se snaží neustále Zelené rozštěpovat, vylučovat a vyškrtávat.

Důvody, které uvádí Jan Korytář, jsou poněkud úsměvné, zvláště pokud se vezme v úvahu to, že většinu věcí, které dnes vytýká Aleši Hořenímu, sám mnohokrát dělal a považoval je za normální. Jako příklad je možné uvést to, že v roce 2006 založil dvě základní organizace v místech (ZO Sedmihorky a ZO Vratislavice n/N), kde neměl trvalé bydliště a ani další zakládající členové ZO neměli v místě vzniku ZO trvalé bydliště. Během kampaní do Poslanecké sněmovny a poté i Zastupitelstva města Liberce mu nevadilo vést vlastní kampaň, aniž by o tom informoval lídra kandidátky či volebního manažera.

Jinak z logiky věci vyplývá, že po prohraných krajských volbách by mělo odpovědnost vyvodit právě krajské vedení SZ, stejně jako po celostátních volbách nese odpovědnost vedení strany. Vyzýváme právě  krajské vedení SZ LK, aby reagovalo na volební neúspěch a opustilo své funkce. Vzhledem k bezprecedentnímu jednání pana Korytáře před volbami, vzhledem k závažnému porušení stanov SZ a vzhledem k poškození dobrého jména SZ na Turnovsku a v celém Libereckém kraji jsme nuceni navrhnout jeho vyloučení ze Stany zelených.

 

V Turnově, v Liberci a v Holenicích dne 19.10.2008

 

ZO  Turnov

Martina Pokorná, členka Rady ZO Turnov

 

ZO Liberec

Lenka Polívková, David Václavík, František Párys, členové Rady ZO Liberec

 

ZO Holenice

David Pokorný, předseda ZO Holenice

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.