Prohlížíte: Nádražní ulice

Zápisník
 | 2 025 přečtení 0

ULICI MÁ OPRAVIT KRAJ, DALŠÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NEPODPOŘÍME, VZKÁZALI LIDEM ZASTUPITELÉ MĚSTA

Na konci jara jsme čtenáře informovali o iniciativě obyvatel turnovské Nádražní ulice, resp. části od Hotelu Beneš směrem k Ohrazenicím (ZDE). Celkem 71 lidí tehdy podepsalo petici, která žádá město o nápravu havarijního stavu komunikace. „Obecně je známo, že doprava je zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, konstrukcí a stavem vozovky. Ve zmíněném úseku Nádražní ulice je povrch komunikace v havarijním stavu, a to ne jen množstvím výtluků, ale příčnými nerovnostmi (nahrnutím asfaltového povrchu do vln – pozn. red.) a také podélným vyboulením,“ píše se v petici. Obyvatelé si stěžují hlavně na večerní a noční jízdy kamionů do průmyslové zóny, které překračují povolenou rychlost a domy rozvibrují tak, že se na některých z nich objevily praskliny. Zde citelně chybí především sjezd u firmy Grupo Antolin ze silničního průtahu.

Zápisník
 | 3 480 přečtení 0

I V TURNOVĚ MŮŽEME ZAŽÍT ZEMĚTŘESENÍ

Nádražní ulice. Většině občanů Turnova se promítne nedávno zrekonstruovaná část komunikace a přilehlých chodníků v úseku od Kudrnáčových hodin až k Hotelu Beneš. Ovšem tato ulice pokračuje dál směrem na Ohrazenice. Právě v této části Nádražní ulice vyvstal v posledních letech problém, týkající se stavu zdejší vozovky a jejího přetížení kamionovou dopravou. Jako ve správném „Kocourkově“ se zde při výstavbě průmyslové zóny (především Grupo Antolin a Krajská správa silnic) jaksi zapomnělo, že především velkého výrobce komponentů pro automobilový průmysl musí denně (a samozřejmě i v nočních hodinách), „navážet“ a „vyvážet“ desítky kamionů. Jaksi paradoxně a proti všem zvyklostem zde chybí sjezd z dálnice do této zóny. Kamionová doprava tedy sjíždí na sjezdu v Ohrazenicích a pokračuje Nádražní ulicí, kde se u Hotelu Beneš stáčí doleva a ulicí Fučíkova pokračuje dál.

Zápisník
 | 3 423 přečtení 0

ČISTÁ JIZERA: DLOUHO OČEKÁVANÝ PROJEKT MUSÍ BÝT OBJEMOVĚ ZMENŠEN

V posledních měsících bylo o skoro miliardovém investičním projektu Čistá Jizera, který zahrnuje odkanalizování měst okresu Semily a výstavbu nových kanalizačních řadů, hodně slyšet. Jak už to ale s žádostmi o dotace z fondů Evropské unie bývá, nakonec se všechno musí upravovat podle aktuálně vyhlášených dotačních podmínek. „Všechna města zůstávají v záměru prakticky na stejné úrovni, ale pro Turnov je špatnou zprávou, že budeme muset vyřadit některé ulice a celé městské části. Objemově se projekt v tomto městě zmenší zhruba o 80 milionů korun, což představuje přibližně dvacet procent,“ řekl Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov.

Aktuality
 | 684 přečtení 0

Nádražní: Sláva, konečně hotovo!

Včera dopoledne byla konečně slavnostním přestřižením pásky za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje, zástupců krajské správy silnic, Státního fondu dopravní infrastruktury…

Zápisník
 | 2 736 přečtení 0

BUDE NOVÁ NÁDRAŽNÍ ULICE NEBEZPEČNÁ?

Vyplývá to alespoň ze závěru republikového občanského sdružení Bez nehod. Návštěva jeho zástupců se konala nedávno v Semilech a v Turnově. V bývalém okresním městě nyní probíhají stavební práce na několika místech, mj. tu vzniknou nové kruhové objezdy, přechody pro chodce ad. Turnovská Nádražní ulice je již prakticky hotova, jak ale ze stanoviska lidí z o.s. Bez nehod citovala MFDnes, tak tato ulice po rekonstrukci nebude splňovat požadavky na bezpečnost. Samotná vozovka je prý příliš široká, navíc zálivová stání budou zhoršovat výhled a vůbec se tu nepočítalo s cyklisty.