TURNOV – MĚSTO, KDE CHCEME ŽÍT!

1

Nezávislý blok – sdružení nezávislých kandidátů pro Turnov vstupuje do komunálních voleb v Turnově roku 2022. Sdružujeme politicky nezávislé Turnovany, kteří naše město mají rádi. Dlouho zde žijí, pracují, působí v turnovských spolcích a jsou přirozenými, hrdými patrioty. Mají zkušenosti z různých profesí a z různých oblastí společenského života.

Do komunálních voleb kandidujeme bez podpory oficiálních politických stran. Náš program vychází z dlouholetých zkušeností z vedení města, odpovídá potřebám obyvatel. Nabízíme reálné náměty a skutečně odvedenou práci. Naší prioritou pro Turnov jsou aktivní, pozitivně myslící zastupitelé s patřičným nadhledem a zodpovědností.
Máme krásný cíl: Turnov – město, kde chceme žít! Je to město, které dokáže naplňovat přání a sny svých obyvatel, aby se k němu každý mohl hrdě přihlásit. Město, které dokáže inspirovat a vytvořit společenství, které bude přirozeně kultivovat veřejný prostor, kulturní a společenské dění.

Na starostu města kandiduje stávající starosta Tomáš Hocke. Proč se znovu po devíti letech uchází o přízeň voličů? „Rád zkouším měnit věci okolo sebe, mám rád Turnov a lidi v něm bydlící. Doufám, že patřím ke starostům, za kterými jsou vidět konkrétní změny v našem městě. Plním své sliby v běžném koloběhu města, ke všem problémům přistupuji spravedlivě a otevřeně.“

Záda mu kryjí sympatické ženy.
* Na dvojce kandiduje Petra Houšková, stávající místostarostka. Díky její vytrvalosti má Turnov nové alzheimer centrum, Polyfunkční komunitní centrum pro Fokus, znevýhodněné děti mají nový stacionář v MŠ Sluníčko nebo vznikly nové učebny přírodních věd a jazyků v základních školách.
* Na trojce najdete Janu Svobodovou, rovněž místostarostku, která přijala nelehkou výzvu na změnu nakládání s odpadem, založila nové městské sady na Hruštici, našla odvahu k přípravě projektu rozšíření sportovní haly v Turnově 2 a posouvá projekt Greenway Jizera.

V první desítce jsou současní zastupitelé a osobnosti působící dlouhodobě ve spolcích:
* Na čtyřce je Václav Hájek, mladý a šikovný architekt, organizátor Dnů architektury.
* Na pětce kandiduje Eva Kordová, známá propagátorka čtenářské gramotnosti našich dětí, moderátorka mnoha pořadů, nositelka sociálních problémů našich seniorů.
* Šestku na kandidátce má Jiří Kovačičin, odborník na technickou správu a rozvoj města.
* Na sedmém místě najdete Jiřího Měkynu, plicního lékaře, aktivního skauta, běžce s dlouhodobým zájmem o rozvoj města.
* Osmička patří Tomáši Tomsovi, majiteli známé firmy zabývající se výrobou dětských hřišť, a zároveň vlastníka postupně revitalizovaného historického pivovaru. Je člověkem se zájmem o životní prostředí.
* Na dalším místě najdete Lumíra Šuberta, auditora a ekonomického odborníka s velkým přesahem do sportovního prostředí, kde jako hospodář spolků a jednot odpracoval mnoho dobrovolnické práce.
* Na desítce je Jindřich Kořínek, stavitel novodobé Maškovy zahrady, důstojník Žluté ponorky, předseda veleúspěšného oddílu orientačního běhu.

Tak bychom mohli pokračovat až k 27. místu. Co jméno, to zajímavá osobnost nejen v profesním, ale i spolkovém životě. „Za kandidátkou Nezávislého bloku je mnoho dalších lidí, podporovatelů, kteří souzní s dlouholetým úsilím současníků i předchůdců. Zmíním Karla Jiránka, Martina Hyblera, Jaromíra Ducháče, MUDr. Jiřího Tomáška, Roberta Havlína, Dagmar Landrovou, Pavla Mikeše, MUDr. Kateřinu Lebedovou nebo třeba našeho hejtmana Martina Půtu,“ dodává lídr kandidátky Tomáš Hocke.

Podařilo se nám – minulé 10 + 1:
1. Došlo na dlouho očekávanou nákladnou rekonstrukci Nádražní, Přepeřské ulice a celé silnice z Turnova do Svijan.
2. Zrealizovala se rekonstrukce ulice Boženy Němcové a postaven byl chodník na Kalužník.
3. Byla provedena rekonstrukce ZŠ Mašov, pasáž u radnice.
4. Rozvíjela se nová čtvrť Nad Šetřilovskem.
5. Povedla se nová fontána na sídlišti u nádraží včetně revitalizace ploch sídliště.
6. Přivedla se voda do parku a vytvořil se potok s jezírkem.
7. Koupily se důležité pozemky na Koňském trhu pro rozvoj centra města.
8. Projekčně jsme připraveni na nové výzvy: koupací biotop v Dolánkách, novou knihovnu, sportovní halu v Turnově 2, dostavbu divadla.
9. Připraveny jsou rekonstrukce ulic v Daliměřicích, revitalizace sídlišť Výšinka a Přepeřská, stavba sjezdu a nájezdu ve Fučíkově ulici a v Ohrazenicích a mnoho dalších.
10. Důstojně jsme si připomněli výročí našeho města.

+ 1 Díky vám vznikaly projekty v rámci „Tvoříme Turnov“.

Náš volební program pro další roky je schován pod sympatickou zkratkou 100 + 1. Uvádíme hlavních 10 + 1:
1. Příprava na zástavbu nové městské čtvrti Koňský trh – pozemky pro bytové domy a občanskou vybavenost, parkování.
2. Nové pozemky pro rodinné domy a viladomy v bytové zóně Hruštice a Daliměřice, podpora bydlení v lokalitě Dioptry a Šroubárny.
3. Podpora investic ke zvýšení kvality zdravotní péče v turnovské nemocnici (dostavba oddělení ARO a urgentního příjmu).
4. Rekonstrukce sportovní haly v Turnově 2.
5. Výstavba nové knihovny.
6. Aktivní přístup k přípravě stavby silnice Jičín, včetně obchvatu na Semily, s cílem odvedení tranzitní dopravy z centra města – více tunelů, překrytých úseků a izolační zeleně.
7. Navýšení parkovacích ploch nejen na sídlištích.
8. Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, směřování k plnohodnotné základní škole v Turnově 2.
9. Podpora činnosti tradičních spolků, podpora sportovních spolků především v oblasti provozu a údržby.
10. Postupná instalace fotovoltaických elektráren, využívání dešťové vody ze střech městských objektů, obnovy polních cest, výsadby sadů a alejí.

+ 1 Poslední téma necháváme na vás, na voličích. Vaše tipy nám pište na: info@nezavislyblok.cz.

Více informací najdete na www.nezavislyblok.cz/, www.facebook.com/nezavislyblok, instagram @nezavislyblok

(Zdroj: TZ Nezávislý blok)

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

1 komentář

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.