CHODNÍK V ALEJI LEGIÍ: CHCEME ZPĚT STROMY, ŘÍKAJÍ OBČANÉ

0

Chceme zpátky stromy, které jste pokáceli. To je výsledek zhruba dvouhodinového jednání, které se uskutečnilo ve středu 17. února na půdě turnovské radnice. Zúčastnilo se ho asi dvacet lidí, převážně obyvatel ulice Alej legií. Vedení města v čele se starostkou Hanou Maierovou jim představilo projekt chodníku, který vznikne na místě bývalé lipové aleje, která byla na podzim vykácena. S vykácením stromů se dosud obyvatelé této části města úplně nevyrovnali.

Stromy padly z důvodu rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera. Kanalizace zde nevede, jak je obvyklé, uprostřed vozovky, ale v zeleném pásu mezi silnicí a zahradami domů. V minulosti byla nad touto trasou kanalizace vysazena lipová alej. Od počátku byla rekonstrukce kanalizace projektována v koridoru té stávající. V případě, že by totiž měla vést uprostřed vozovky, šlo by o úplně novou kanalizaci a vícenáklady by musela uhradit radnice ze svého rozpočtu (vozovka je navíc v majetku Libereckého kraje). To jsou hlavní důvody vykácení stromů.

„Problém jsme byli nuceni řešit od léta loňského roku na základě požadavku VHS. Když už bylo jasné, že stromy budou muset být vykáceny, chtěli jsme lidem nabídnout jistou kompenzaci v podobě nového chodníku od penzionů v Žižkově ulici až k restauraci na Šetřilovsku včetně nového pouličního osvětlení. Obyvatele ulice pracovníci VHS za přítomnosti zástupců města na setkání na místě o této situaci informovali,“ uvedla na setkání s občany starostka Maierová. Město má dnes hotovou studii chodníku. Aby mohl být realizován v celé trase, bude třeba ještě pokácet dalších šest stromů u penzionů pro seniory. Chodníkem mají být nataženy nové sítě, obyvatelé ulice by tak v případě realizace měli být ušetřeni častých výpadků dodávky elektrické energie. Nový chodník povede nad zrekonstruovanou kanalizací.

 

Mezi chodníkem a vozovkou je koncipován zelený pás, zde se město snaží získat souhlasy dotčených stran a vysadit novou alej. Zásadní je souhlas majitele a provozovatele kanalizační sítě. Vodohospodářské sdružení Turnov, které je investorem akce Čistá Jizera, je proti výsadbě, protože kořenové systémy nově vysazených stromů by mohly novou kanalizaci narušit. Na setkání přítomný předseda VHS Milan Hejduk přímo doporučil stromy nad novou kanalizací z mnoha důvodů nesázet. Podle něho museli v nedávné době pracovníci VHS i provozovatele sítě řešit rozsáhlé havárie právě z důvodu prorůstání kořenů do kanalizace. Ta je v této ulici navíc pouze metr pod povrchem! Východiskem by mohla být jedině speciální fólie, která by musela být na kanalizaci položena. Znamenalo by to ale zhruba milionový náklad navíc, které by musela uhradit radnice. Jak zdůraznila starostka, město se bude snažit novou výsadbu dále prosazovat, o stanovisko bude požádán vodohospodářský orgán státní správy. Ve hře je i varianta výsadby zeleně s menším kořenovým systémem (keře nebo menší stromy).

 

„Naši předkové zde vysadili lipovou alej a tu pojmenovali na počest legionářů, kteří bojovali za naši zemi. Měli jsme právo ty stromy, které byly z velké části zdravé, vykácet? Jeden den bylo o kácení rozhodnuto a hned druhý den stromy padly. To u nás nebudí moc důvěry. Mysleli jsme, že se k tomu ještě budou moci obyvatelé ulice vyjádřit. Chceme ty stromy zpátky.“ To byly nejčastější výtky občanů, kteří se zúčastnili diskuse na radnici. Podle jednoho z přítomných proběhlo vykácení stromů v rozporu se zákonem o územním plánování, připomenuto bylo i množství peněz, které radnice na údržbu stromů v posledních letech věnovala.

 

Nakonec se přítomní shodli, že prioritou je návrat stromů do ulice, občané souhlasili s realizací chodníku v celé délce, tedy včetně vykácení asi šesti stromů v Žižkově ulici u penzionů. Podle některých by bylo dobré ve vozovce instalovat zpomalovací pásy, protože ulice zejména večer a v noci některým slouží jako závodní dráha. Požadována byla výměna autobusové zastávky, která by měla více souznít s blízkým parkem. Do budoucna bude problémem také vlastní vozovka, která bude částečně narušena probíhající stavbou. Jejím vlastníkem je Liberecký kraj. Zde probíhají intenzivní jednání, aby po rekonstrukci kanalizace kraj investoval větší částku do opravy asfaltového povrchu.

 

Možnost návratu stromů do ulice a další opatření budou projednávat zastupitelé na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 25. února. Zasedání začíná v KC Střelnice v 17.00 hodin.

Související články (celkem 11)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.