KÁCENÍ STROMŮ VE SKÁLOVĚ ULICI: PROBĚHNE VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

0

V úterý 21. dubna mělo dojít k vykácení celkem 48 stromů ve Skálově ulici (16 lip a z ostatních stromů například 28 akátů). Důvodem je probíhající rekonstrukce kanalizace a snaha radnice v rámci kompletní rekonstrukce ulice obnovit i alej stromů kolem komunikace. Ke kácení nedošlo, pracovníci České inspekce životního prostředí podle svého vyjádření sice nenašli pochybení v povolovacím procesu, ale rozhodli, že z důvodu rychlého nástupu jara již v korunách stromů hnízdí ptáci, a proto se může kácet nejdříve po 1. srpnu. Proti kácení se postavili studenti šperkařské školy, kteří stromy bránili vlastními těly. Bezprostředně poté vznikla petice, kterou podepisují lidé, přející si zachování stromů.

„Projekt rekonstrukce Skálovy ulice včetně kácení devíti lip byl projednán a schválen zastupiteli města již před dvěma roky, z komise pro životní prostředí pak navíc vzešel požadavek obnovy zeleně v celé délce ulice. Dodnes jsou tato usnesení platná a podle nich požádal odbor správy majetku o kácení v maximálním rozsahu,“ přibližuje stanovisko radnice starostka Hana Maierová. Nakonec bylo plánováno kompromisní řešení, pokáceny by měly být lípy v blízkosti vozovky, dva stromy před sokolovnou a dva u chodníku před domovem mládeže pravděpodobně zůstanou zachovány.

n200905181655_zap_216_09_skalovaV den, kdy mělo ke kácení dojít, probíhal v Turnově seminář pořádaný Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska na téma zeleně v historických centrech měst. Účastníky setkání jsem bezprostředně o problému informovala, byli se podívat i na místě,“ uvedla starostka. Podle ní přední čeští odborníci na arboristiku byli ve svém názoru překvapivě jednotní. „Podle nich není kvalita stromů taková, abychom museli řešit za každou cenu jejich zachování, když navíc vzrostlé stromy v sousedství zůstanou stát. Arboristé doporučovali, aby stromořadí bylo obnoveno v jednom čase a v jednom druhu, protože stromy potom rostou rovnoměrně. Minimálně ty v bezprostřední blízkosti vozovky by měly být podle jejich názoru vykáceny. Důležitý je také argument, že u dlouhodobě zadlážděných stromů se kořenový systém nevyvíjí stejně jako u stromů, které rostou volně, proto se může stát, že strom najednou bez větší zjevné příčiny spadne, což je nebezpečné,“ konstatovala Hana Maierová.

 

Na počátku května Turnov navštívil přední český odborník na arboristiku, Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Má zpracovat odborný posudek na plánované úpravy. Zároveň bylo zadáno dořešení zeleně ještě před veřejnými budovami v této ulici. „V sále Střelnice uspořádáme v polovině června na téma obnovy zeleně ve Skálově ulici kulatý stůl, kde budou hovořit odborníci a prostor k otázkám samozřejmě dostanou zastupitelé i veřejnost,“ uzavřela starostka města Hana Maierová.

 

n200905181655_zap_217_09_skalovaStavební práce na rekonstrukci kanalizace ve Skálově ulici (projekt Čistá Jizera) probíhají podle harmonogramu. Stavební firma si se složitějším přístupem na staveniště, kdy stromy v aleji zůstaly stát, poradila, pouze se zkomplikoval nájezd těžké techniky, která musí více než se původně myslelo, používat část Skálovy ulice před muzeem; průchod pro pěší byl z důvodu větší bezpečnosti v okolí domova mládeže uzavřen, lidé musí staveniště obcházet přes park.
Původně měly být práce ve Skálově ulici dokončeny v září, nyní je jisté, že ulice zůstane uzavřena nejméně do konce tohoto roku. Finální povrhy budou realizovány až po rozhodnutí, jestli se stromy budou nebo nebudou kácet.

Související články (celkem 11)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.