Prohlížíte: Češi Českého ráje

Kultura
 | 2 311 přečtení 0

NEDĚLE 13. DUBNA: MALÁ SKÁLA SE POKLONÍ ČESTMÍRU ŠIKOLOVI

AktualizovánoMalá Skála odhalí 13. dubna památník plukovníku Čestmíru Šikolovi, radistovi paradesantní skupiny Clay. Přesně 70 let uplyne v neděli 13. dubna (v roce 1944 byl čtvrtek) od  výsadku paraskupiny Clay s vysílačkou Eva do oblasti pod Hostýnskými vrchy ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola. V návaznosti na pietní akce konané v místě jejich seskoku u obce Racková (Hostišová) si také i Malá Skála připomene vzpomínkovou akcí svého občana, československého vojáka a válečného hrdiny, plukovníka Ing. Čestmíra Šikolu.

Kultura
 | 2 128 přečtení 0

V MALÉ SKÁLE ODHALÍ PAMÁTNÍK ČESTMÍRU ŠIKOLOVI

V neděli 13. dubna uplyne 70 let od doby, kdy úspěšná paravýsadková skupina Clay s vysílačkou Eva započala svou odbojovou činnost v období 2. světové války. V návaznosti na vzpomínkové akce konané 11. dubna v místě jejich seskoku u obce Racková (Hostišová) si obec Malá Skála připomene svého občana, plukovníka Ing. Čestmíra Šikolu, vynikajícího radiotelegrafistu skupiny Clay-Eva.

Češi Českého ráje
 | 5 670 přečtení 0

VÁNOČNÍ PŘEMÍTÁNÍ O ODCHODECH A ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH

Jistě to zažil každý z vás. Nenadále, ale i třeba předvídatelně. Odchod. Navždy. Konec. Překvapení. Odmítání vzít realitu smrti na vědomí… Měli jste přece ještě spoustu témat, otázek a plánů, které společně musíte probrat. Nebo neměli a jen jste na to mysleli. Jako já. Dlouhé roky jsem si říkal kdykoli jsem toho člověka uviděl a slyšel ho mluvit, četl o něm, nebo jen zaslechl o jeho činech, že to je ten správný Čech do projektu Češi Českého ráje. Vždyť považte, jak se až neuvěřitelně sžil s vykořeněnou krajinou kolem Bezdězu, odkud původní obyvatelstvo po druhé světové válce zmizelo a ti, co přišli, tak nějak a z různých důvodů cestu do kostelů nenašli. Jan Nepomuk Jiřiště.

Češi Českého ráje
 | 4 290 přečtení 0

ODEŠEL BUKOVINSKÝ PÁBITEL

Ve středu 27. listopadu se uzavřela pozemská pouť Vladislava Studničky z Bukoviny. Odešel v 78 letech. Když tato informace dorazila až ke mně, pomyslel jsem si: Odchází poslední lidé z generace, které se ještě alespoň částečně dostalo klasického vzdělání, generace, která věděla, co je to skutečná bída a nesvoboda, ale i štěstí spojené s něčím jiným, než jsou materiální statky. Vždy, když někdo takový odejde, a já vím, že za ním už nebudu moci přijít, uvědomuji si naši hořkou současnost, svázanou s existenčními kompromisy i s čím dál víc patrnou nechutí dělat něco navíc pro druhé. Až odejde poslední z této generace, bude na ně někdo umět navázat? Nebo v propadlišti dějin skončí i hodnoty, pro které oni žili? Vladislav Studnička byl velký pábitel a neuvěřitelně činorodý člověk, který chtěl všechno vyzkoušet.

Češi Českého ráje
 | 8 822 přečtení 0

ČESTNÝ OBČAN IVAN ŠOLC

Aktualizace původního textu, vydaného 30. 10. 2010: V pondělí 13. května 2013 zemřel ve věku nedožitých 86 let významný český vědec a také čestný občan Turnova, RNDr. Ivan Šolc. Byl velkou osobností, a to jak ve svém oboru, tak i osobností morální. Čest jeho památce! Přečtěte si povídání s ním v projektu Češi Českého ráje:Ivan Šolc se ve čtvrtek 14. října 2010 zařadil do úctyhodného seznamu čestných občanů Turnova. Plným právem. Jde o světově uznávaného fyzika. Na svém kontě má několik objevů z oboru piezoelektřiny a optiky krystalů. Jeho objevy jsou opravdu světové, nicméně o jeho morálních vlastnostech asi nejlépe vypovídá skutečnost, že když za mimořádně cenný patent dostal v 60. letech skutečně na tu dobu velké peníze, místo aby jich užil pro sebe, věnoval je na charitu. A víte, že díky Ivanu Šolcovi na nebi obíhá planetka, která nese název Turnov? Více se o něm dozvíte v rozhovoru, který byl pořízen pro projekt Češi Českého ráje před dlouhými 13 lety. Ale ani po té době neztratil nic ze své aktuálnosti.

Fotoreportáže
 | 3 755 přečtení 0

ANTIMONY 70: PIETA V ATRAKTIVNÍM OBALU

Na velmi tenký led se pustili organizátoři akce Antimony 70 v Rovensku pod Troskami. Odhalení pamětní desky bývalému starostovi, který se čelem dokázal v lednu 1943 postavit takovému děsivému zlu, jakým bylo tehdejší gestapo, a vzpomínka na parašutisty ze skupiny Antimony, kteří si dobrovolně vzali život, aby obyvatele městečka uchránili před osudy Lidic, to je opravdu akce hodna nejvyšší piety. Když na to „nabalíte“ další aktivity, hrozí, že se z piety stane guláš podobný světské pouti. Když připravíte akci pouze pietní, musíte se spokojit s účastí maximálně desítek lidí. Když připravíte multigenerační program pro rodiny s dětmi, bojujete zase právě s tou pietou.

Zápisník
 | 1 884 přečtení 0

ZA JAROSLAVOU SOLOVJEVOVOU

Před několika dny nás opustila významná česká malířka a obyvatelka Turnova Jaroslava Solovjevová. Poslední rozloučení s ní se uskutečnilo v pátek 22. března v úzkém kruhu. Jaroslava Solovjevová (*1926), rozená Zabloudilová, byla dítětem Prahy, hlavně Karlína, Manin a Žižkova. Dětství prožité na periferii velkoměsta v ní zůstalo hluboko zakódováno a přešlo do jejího základního výtvarného pohledu na svět. Krása městské krajiny se stala její celoživotní náplní. Její manžel ji v rozhovoru do projektu Češi Českého ráje (ZDE) charakterizoval: „Je ve svém oboru jednička. I v těch temných dobách byla v pomyslné reprezentační desítce našich výtvarníků. Vystavovala v Paříži, ve které našla svůj hlavní tvůrčí motiv. Mansardičky, okenice, komíny. Vždy mě znovu a znovu překvapuje, jak dovede z nepatrné kresbičky udělat velké plátno, které má své neopakovatelné kouzlo.“

Češi Českého ráje
 | 4 591 přečtení 0

PAN HOROLEZEC

Radovan Kuchař (*1928) byl dobrou duší Hruboskalského skalního města. I díky němu se v posledních desetiletích dlouhodobě dařilo ve skalním městě provádět drobné opravy a rekonstrukce přístupových cest a vyhlídek tak, aby mohly sloužit dalším generacím. V 50. a 60. letech byl na špici horolezeckého sportu v Československu. Skalním městem a přilehlým Českým rájem provázel desítky, spíš však stovky lidí, kterým byl nanejvýš zasvěceným průvodcem. V pondělí 30. dubna 2012 se Radovan Kuchař vydal na svoji poslední cestu, ze které již není návratu… Skalák přišel zase o jednoho svého vynikajícího příznivce.

Aktuality
 | 652 přečtení 0

Zemřel horolezec století

Nejlepší český horolezec 20. století Radovan Kuchař zemřel náhle v pondělí 30. dubna na Hrubé Skále. Bylo mu 83 let. Jeho…

Zápisník
 | 3 858 přečtení 0

REKORDNÍ OSMIČKA

Za rekordní inzertní podpory podnikatelů, institucí a firem (děkujeme!) mohlo v pořadí letošní osmé vydání novin TvA vyjít v rozšířeném počtu 12 stran. Obsahem jsou aktuality z Panochovy nemocnice, reportáž z otevírání Jizery, zásadní informace o nadcházejících objížďkách v Turnově, rozhovor s novou starostkou Rovenska pod Troskami i výsledek studentské literární soutěže v podobě otištěného textu. V projektu Češi Českého ráje je blíže představena Iveta Holbová Melíšková. Rozšířené je i sportovní zpravodajství, kterému dominuje fotbalový servis s přehledem výsledků a tabulek od divize po okresní soutěže. Součástí novin je kulturní a sportovní servis, program kina a výstav a společenská kronika.