NEDĚLE 13. DUBNA: MALÁ SKÁLA SE POKLONÍ ČESTMÍRU ŠIKOLOVI

0

AktualizovánoMalá Skála odhalí 13. dubna památník plukovníku Čestmíru Šikolovi, radistovi paradesantní skupiny Clay. Přesně 70 let uplyne v neděli 13. dubna (v roce 1944 byl čtvrtek) od  výsadku paraskupiny Clay s vysílačkou Eva do oblasti pod Hostýnskými vrchy ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola. V návaznosti na pietní akce konané v místě jejich seskoku u obce Racková (Hostišová) si také i Malá Skála připomene vzpomínkovou akcí svého občana, československého vojáka a válečného hrdiny, plukovníka Ing. Čestmíra Šikolu.

„Památník bude trvale připomínat osobnost Čestmíra Šikoly, jenž se nesmazatelně zapsal do dějin 2. odboje a zaslouží si naši hlubokou úctu,“ uvedl Michal Rezler, starosta obce, která akci, nad níž převzal záštitu hejtman LK Martin Půta, pořádá.  Spolu s ním se odhalen pomníku zúčastní náměstkyně hejtmana pro kulturu Hana Maierová.

Program vzpomínkové akce:
9.30 Vystoupení souboru Big band ZUŠ Turnov před sokolovnou
10.30 Přednáška historika PhDr. Jana Břečky v sokolovně
11.30 Ukázka operačního materiálu Rotou Nazdar před sokolovnou
13.00 – Odhalení památníku
(V průběhu akce bude omezen průjezd centrem obce, pro návštěvníky budou připravena odstavná parkoviště.)

Čestmír Šikola se narodil 28. listopadu 1919 v Mukařově (okres Jablonec nad Nisou). Po maturitě na reálném gymnáziu studoval od roku 1937 chemii. 17. listopadu 1939 byl nacisty spolu s dalšími kolegy odvlečen z koleje do ruzyňských kasáren, kde byl ztýrán a čekal na svůj další osud. Naštěstí nebyl poslán do koncentračního tábora, ale byl v malé skupince studentů, kteří byli propuštěni. To urychlilo jeho rozhodnutí emigrovat a vstoupit do československé zahraniční armády. 4. ledna 1940 odjel z Malé Skály, kde bydlel, do Slavičína na moravsko-slovenskou hranici. Přes ni se dostali na falešnou propustku. Už 6. ledna překročili hranici do Maďarska. Zde už známou cestou do Bejrútu, lodí do Marseille. Ve Francii v Adge byl 6. března přidělen k spojovací četě velitelské roty 2. pěšího pluku. Po ukončení bojů byl převezen lodí do Anglie. Po pobytu ve stanovém táboře v Cholmondeley byl zařazen ke spojovací četě II. pěšího praporu. V lednu 1941 nastoupil do školy pro důstojníky v záloze v Moreton Paddox. Počátkem roku 1942 se přihlásil k nasazení doma.
Po roce 1948, který tyto extrémní podmínky zázračně přežil místo poděkování byl zatčen, vězněn a mučen StB. I tyto útrapy přežil a žil poté v Malé Skále v Čechách. Čestné občanství obce Malá Skála mu bylo uděleno 25. února 1992. Stal se čestným občanem i Jablonce nad Nisou, Bystřice pod Hostýnem, Adge (Francie) a Hostišové. V roce 1997 byl vyznamenán Medailí Za hrdinství.
Zemřel 29. února 2008 ve věku 88 let v Malé Skále.

Více o jeho životě a názorech si můžete přečíst také v Projektu Češi Českého ráje – ZDE.

KNIHA
V průběhu vzpomínkové akce bude možnost zakoupení knihy Clay-Eva ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků (Č. Šikola, J. Pospíšil, B. Zicháčková, F. Straka, J. Fiala).
Z obsahu knihy: Československé MNO v Londýně předpokládalo, že se rok 1944 stane rozhodujícím pro porážku nacistického Německa. V případě povstání v českých zemích mohli sehrát rozhodující roli speciálně vycvičení příslušníci zahraniční armády. Z toho důvodu bylo zahájeno vysílání dalších paraskupin do protektorátu.
Úkolem paraskupiny CLAY bylo vybudovat zpravodajskou organizaci a udržovat radiotelegrafické spojení se zpravodajským odborem MNO a podávat důležitá hlášení politického, hospodářského a vojenského charakteru z daného prostoru. Zpravodajci se při budování sítí pro svoji činnost opírali o statečné pomocníky. Skupina Clay své poslání splnila beze zbytku. Některé zprávy byly zásadního významu a dílem přispěly k porážce nacistické říše. Cena, kterou za to zaplatili spolupracovníci výsadkářů, však byla vysoká.
Publikace zachycuje autentické postřehy radisty skupiny Čestmíra Šikoly a věnuje se i trpkým osudům našich hrdinů v poválečné době. Novinkou oproti původnímu vydání této publikace, které připravil Jaroslav Pospíšil, je zařazení rozhovorů se spolupracovníky paraskupiny Clay Bohuslavou Zicháčkovou a Františkem Strakou, které vedl Jindřich Fiala. (Zdroj: TZ LK)

Aktualizace:

INFORMACE K DOPRAVNÍMU OMEZENÍ A PARKOVÁNÍ NA MALÉ SKÁLE
Úplná uzavírka silnice III/28216 a III/2832 – 13. 4. 2014 od 11.00 do 15.00 hodin.
V souvislosti s konáním vzpomínkové akce k 70. výročí seskoku paradesantní skupiny Clay-Eva bude v neděli 13. dubna na silnici III/28216 (pozemek p.č. 2745/1 a 1427 v k.ú. Vranové I.) a III/2832 (pozemek p.č. 2744/2 v k.ú. Vranové I. v obci Malá Skála v úseku od křižovatky se silnicí I/10 (směr od Turnova a Železného Brodu) po křižovatku s pozemní komunikací obce Malá Skála pozemek p.č. 1438/3 v k.ú. Vranové I. (za železničním přejezdem) v úseku dle přiložené situace provedena úplná uzavírka od 11.00 do 15.00 hodin.
Objízdná trasa bude vedena obousměrně od obce Malá Skála po silnici I/10 směr Líšný a z obce Líšný dále po silnici III/28215 a III/28216 směr Prosíčka a pak směr obec Malá Skála (platí pro vozidla pouze do 3,5 t).
Průjezd bude umožněn pouze vozidlům IZS a pozvaných hostů. Po celý den od 8.00 hodin bude ve středu obce zákaz zastavení!
Parkování bude umožněno na parkovišti na Labi a pozemcích p.č. 1288/1 a 1286/1 v k.ú. Sněhov.

201404101317_vakci_66_014_ms

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.