Prohlížíte: Češi Českého ráje

Foto týdne
 | 1 642 přečtení 0

Foto týdne/říjen 2014/05

ČESTNÝ OBČAN VÁCLAV ŽATEČKA V rámci oslav svátku 28. října jsou tradičně předávány nejvýznamnější ocenění města. V Turnově jsou to…

Foto týdne
 | 2 367 přečtení 0

Foto týdne/květen 2007/02

Za účasti členů Československé obce legionářské, Jednoty Mladá Boleslav, proběhlo v Turnově ve Skálově ulici uctění památky padlých ve II.…

Foto týdne
 | 4 804 přečtení 0

Foto týdne /únor 2007/01

V sobotu 3. února 2007 odešla patrně největší turnovská osobnost naší současnosti, profesor Jaromír Horáček. Jeho života běh se zastavil…

Zápisník
 | 1 527 přečtení 0

ODKAZ VÁCLAVA ŠOLCE ZŮSTÁVÁ S NÁMI

V pátek 9. září se turnovská veřejnost v kostele P. Marie rozloučila s jednou z největších osobností města v jeho dějinách. Václav Šolc, první polistopadový starosta, zemřel 1. září. Bylo mu 88 let. Jak úvodem připomněl katolický vikář Václav Vlasák, poslední rozloučení se zesnulým patří k důležitým věcem v životě. Minulost navazuje na přítomnost a budoucnost. Bez vědomí kontinuity bychom byli lidé bez minulosti. A protože se jednalo o poslední rozloučení v ekumenickém duchu, hlavní část samotného aktu byla na duchovním zdejšího Ochranovského sboru Jednoty bratrské Ondřeji Halamovi.

Kultura
 | 1 228 přečtení 0

ČMUKAŘI HRAJÍ LOUTKOVÉ DIVADLO UŽ ČTYŘICET LET! PŘIJĎTE S NIMI V SOBOTU SLAVIT!

Začínali jako soubor Osvětové besedy Modřišice a zkoušeli v místní škole. Z počátku klasiku. Tedy iluzivní marionetové divadlo v kukátku a loutky vodili z tvz. „lávky“. Záhy jim to ale přestalo stačit a začali rozvíjet autorské divadlo – což neznamená, že byli nutně původními autory, jde o autorství inscenační, tj. takový vstup do struktury původního textu a jeho převedení na jeviště, kdy by už nebylo pravdivé, ani slušné uvádět jako autora (jen) autora předlohy. Po počátečních klasičtějších dramatických textech pohádkového rázu se brzy přeorientovali spíše na adaptace textů prozaických. Pohádek se nezříkají dodnes.

Češi Českého ráje
 | 3 592 přečtení 0

ZA VÁCLAVEM FEŠTREM

Byl u všeho, co se hlavně v kultuře a ve sportu za první dvacetiletí po listopadu 1989 v Turnově událo. Folkový klub byl fenoménem ještě předlistopadových dob, poté jako ředitel kulturního centra stál u zrodu dodnes pro město prestižních akcí, jako jsou Poetika, hudební dílny při festivalu Antonína Dvořáka, byl u Staročeských i Vánočních trhů, stanovil pravidla pro podporu kulturních spolků, vystavěl novou Střelnici, vydával Hlasy a ohlasy Turnovska, uspořádal několik ročníků Turnovské pecky s předáváním cen lidem, kteří byli výjimeční ve svém oboru. Těžko lze zapomenout na komponované večery, ve kterých se na jednom pódiu představili prakticky všichni, kdo ve druhé polovině devadesátých let v kultuře ve městě něco dělali – od muzikantů přes divadelníky a zpěváky sborového zpěvu po výtvarníky. Na tyto akce již nikdo nenašel – pro jejich nesmírně náročnou přípravu – odvahu navázat.

Češi Českého ráje
 | 1 649 přečtení 0

VZPOMÍNKA NA PANA FOTOGRAFA!

Letos uplynulo patnáct let od smrti známého turnovského fotografa Jaroslava Hajflera. Řemeslu se Hajfler učil ještě u soukromníka, v Lochmanově ateliéru v Turnově a později, chtěl-li po roce 1948 ve své práci pokračovat jako člen nového lidového družstva Fotografia, musel ještě absolvovat školu v Hradci Králové. V turnovské provozovně „mezi mosty“, Leninově, dnes Palackého ulici, pak denně vytvářel dokumentární, portrétní i skupinové fotografe, podobizny svatebčanů, novorozeňat, jubilantů i třídy absolventů turnovských škol. Vedle toho byl ale také vnímavým dokumentaristou veškerého života kolem sebe. Fotografoval zdejší krajinu, díky své intuici zachytil nejen mnoho zajímavých objektů a scenérií ve městě a jeho okolí, které časem navždy zmizely například kvůli překotné výstavbě továren a panelových sídlišť.

Kultura
 | 1 857 přečtení 0

NEDĚLE 13. DUBNA: MALÁ SKÁLA SE POKLONÍ ČESTMÍRU ŠIKOLOVI

AktualizovánoMalá Skála odhalí 13. dubna památník plukovníku Čestmíru Šikolovi, radistovi paradesantní skupiny Clay. Přesně 70 let uplyne v neděli 13. dubna (v roce 1944 byl čtvrtek) od  výsadku paraskupiny Clay s vysílačkou Eva do oblasti pod Hostýnskými vrchy ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola. V návaznosti na pietní akce konané v místě jejich seskoku u obce Racková (Hostišová) si také i Malá Skála připomene vzpomínkovou akcí svého občana, československého vojáka a válečného hrdiny, plukovníka Ing. Čestmíra Šikolu.

1 2 3