STOLETÍ KOUPÁNÍ V TURNOVĚ

0

Téma koupání v Turnově je po diskusi o možném trasování rychlostní silnice R35 ve veřejnosti hned druhé nejživější. Neexistence veřejného koupaliště ve městě, které si hrdě říká centrum turistického ruchu, bolí. Už proto, že koupaliště patří k základní výbavě každého většího města. A že turisté kroutí hlavami, když na dotaz, kde se v létě mohou vykoupat, následuje jen pokrčení ramen, případně doporučení zajet do Kacanov nebo do kempu v Sedmihorkách, na to už jsme si zvykli. A tento stav bude trvat ještě minimálně několik dalších let. Letos v zimě totiž radnice oficiálně přiznala, že na stavbu koupaliště nemá a ani nebude mít peníze.

n200806161323_zap_292_08_dolankyJaká je vůbec historie koupání v městě na Jizeře? Dohady se mísí se zbožným přáním, tak je na místě částečně využít staršího materiálu, který autor těchto řádků publikoval v roce 2002 v Hlasech a ohlasech Turnovska. Současně je tím splněno i přání čtenářů TvA, které se objevilo v komentářích pod článkem o aktivitách na Žluté plovárně v Malé Skále:

„Za starých časů se dospělí lidé koupávali v Jizeře málo, a to jen v podvečer nebo u příležitosti máchání prádla a sušení sena. Jinak jim stačilo koupání doma v neckách,“ píše mj. ve své kronice sepsané v 50. letech minulého století Václav Žďárský z Bukoviny u Turnova.
První plovárna vznikla v Turnově v místě dnešního hřiště házené na přelomu 19. a 20. století. Dnes je na jejím místě loděnice. A tak již víc než 100 let tento prostor slouží dětskému dovádění a sportovnímu zápolení.
S rozvojem zdejšího průmyslu a zejména provazárny naproti plovárně se začalo uvažovat o výstavbě plovárny nové někde jinde za městem. Velkou nespokojenost se stavem koupání v Turnově projevily Pojizerské listy s datem 9. června 1933. Píší: „V těchto dnech slavnostně otevírali nové koupaliště na Frýdštejně. A podívejme se na stav koupání v našem městě. Turnov, jako středisko turistiky v Českém ráji, nemá, a zdá se, že dle nezájmu povolaných kruhů v dohledné době ani míti vyhovující koupaliště nebude! Jediné naše skutečné koupaliště – plovárna naproti provazárně – za dnešního stavu nemůže býti naprosto podnikem výdělečným, jak si ho konšelé přejí míti. Odpor vzbuzuje již sama znečištěná voda vytékající z protější továrny… Nepraktické, zastaralé a poloshnilé zařízení je další bolestí.“

Ledy se pohnuly těsně před válkou – 11. května 1938 žádá Městský úřad v Turnově, aby spořitelna uvolnila částku okolo 12 tisíc korun na stavbu koupaliště u doláneckého jezu. 29. března 1939 město uhradilo 12 500 korun dr. Mikuláši Des Fours Walderode za pozemky u doláneckého jezu na vybudování nejnutnějších kabin, záchodů a vstupu do Jizery.
Turnováci se ale k jezu v Dolánkách chodili koupat již dlouho před tím. Podle bukovinského kronikáře Václava Žďárského si koupání zde pochvaloval také historik Josef Pekař. „Původně byla tzv. vojenská plovárna (bouda) nad jezem po levé straně Jizery. Po vybudování nové plovárny u jezu na pozemcích koupených od hraběte Des Fours byla řeka v těchto místech ohraničena s tabulkami vyhrazenými pro plavce a neplavce,“ uvádí Žďárský.

n200806161320_zap_286_08_dolankyV padesátých letech 20. století se začalo podle pamětníků diskutovat o výstavbě klasického koupaliště s betonovými bazény. Tehdy ještě fungovala plovárna v Dolánkách, bylo tedy rozhodnuto o výstavbě nového areálu právě zde. O tom, kdy přesně byla stavba započata, se prameny rozcházejí. Podle již citovaného kronikáře Žďárského to bylo v roce 1961 (není bez zajímavosti že právě on ze stavby nadšen nebyl, protože v ní spatřoval neblahý zásah do líbezné krajiny kolem řeky!), jiní počátek prací datují na konec 50. let. Jisté je, že se stavělo v akci „Z“, neboť jinak to tehdy ani nešlo. Jediným písemným dokladem, který máme z té doby k dispozici, je článek v okresních novinách Rozvoj s datem 1. srpna 1964. Autor Vlastimil Harvan zde mj. píše: Městský národní výbor má před sebou velký úkol: zajistit dostavbu koupaliště u Dolánek. Protože si betonáž dna a okolní úpravy vyžádají větší počet brigádníků, sešli se v těchto dnech ředitelé turnovských podniků, aby pomohli situaci vyřešit…. (následuje výčet, kdo všechno se brigády zúčastní). Turnov bude mít krásné koupaliště. První bazén už slouží, do konce roku bude dostavba městského rekreačního centra dokončena…“
Nebyla to tak úplně pravda. Ze zápisů v archivu městského úřadu například vyplývá, že o oplocení a dohotovení sociálního zařízení se jednalo ještě i v roce 1966. Podle dostupných pramenů a osobních vzpomínek pamětníků lze závěrem zkonstatovat, že areál doláneckého koupaliště byl úplně dokončen (dva velké bazény, dětské brouzdaliště, hřiště, šatny, WC, objekt s občerstvením, oplocení ad.) někdy těsně před vstupem vojsk Varšavské smlouvy do města v roce 1968.

n200806161321_zap_287_08_dolankyKoupaliště sloužilo a začas se stalo neodmyslitelnou součástí letního života místních a přespolních (jestli změnil názor také pan Žďárský se již nedozvíme…). Areál v té době spravovaly technické služby. K větším opravám v Dolánkách až do konce 80. let s největší pravděpodobností nedošlo.
Maximálně probíhala jen drobná údržba. Areál tak začal chátrat. Přišla revoluce a nadšená doba soukromého podnikaní. Proto již poněkud sešlý areál radnice 3. června 1991 pronajala fotbalovému klubu FC Agro Turnov. Jenže koupaliště typu Dolánek „vydělává“ jen pár týdnů v roce, a tak žádný lukrativní zisk bez dalšího zázemí a investic nemohlo nikdy vyprodukovat. Proto také byl pronájem ukončen dohodou k 31. prosinci 1993. Dalšími nájemci byli od 1. dubna 1994 dva soukromníci z Turnova. Přes velké plány (nájemní smlouva byla dokonce uzavřena na 10 let!), se koupaliště rozpadalo před očima a začalo být návštěvníkům nebezpečné. Výpověď ze smlouvy dalo samo město k 31. říjnu 1996. Areál převzaly opět technické služby. Koupání zde již nikdy nebylo obnoveno. To ale tehdy ještě nikdo netušil…

n200806161321_zap_288_08_dolankyV květnu 1997 se na ploše zdevastovaného koupaliště uskutečnilo zásadní setkání členů městského zastupitelstva. Věděli to všichni: Nikdo – tedy město jako vlastník a nájemci jako provozovatelé – v uplynulých letech nezabránil totální devastaci pouze třicet let starého areálu. Ano, je pravda, že zastupitelé v rozpočtu určitou sumu peněz na údržbu vždy poukazovali, to ale stačilo v podstatě jen na nutné nátěry… Ono jednání na jaře 1997 bylo vzrušené. Část zastupitelů navrhovala vyhrnout rukávy, provést nejnutnější opravy a koupaliště zprovoznit, jiní chtěli areál opravit důkladně a pak teprve otevřít. Nakonec se, jak všichni dobře víme, nestalo vůbec nic. Pouze koupaliště zarostlo plevelem…

V prosinci 1998 otevřel nový starosta Milan Hejduk poprvé na stránkách Hlasů veřejně polemiku o tom, zda raději nepostavit koupaliště a kluziště někde jinde ve středu města. „Dnešní situace je taková, že končící městské zastupitelstvo vyhlásilo soutěž, v níž chce vybrat nejlepší myšlenku a nabídku na zpracování projektu zásadní rekonstrukce koupaliště v Dolánkách. Chci nabídnout úplně novou myšlenku. Protože se současně diskutuje také o výstavbě kluziště, postavme nejdříve zimní stadion, koupaliště udělejme následně a jinde než v Dolánkách. Obě zařízení vybudujme vedle sebe, aby byl provoz ekonomicky výhodnější…Vše bychom mohli mít hotovo do roku 2005…“ napsal tehdy starosta. A rozhořela se polemika, která trvá dodnes.

Čtvrtek 9. března 2000 je v historii Turnova a také v nedlouhé historii koupaliště v Dolánkách mezníkem. Jizera se zběsile přehnala městem. Pod vodou byla Trávnice, Krajířova ulice, Koňský trh a samozřejmě také celé Dolánky. Pro ně to byla poslední rána. Začalo se mluvit o zbytečných investicích do koupaliště, které leží v záplavové zóně. Navíc to byl opět starosta Hejduk, který v té době poprvé veřejnost informoval o záměrech mecenáše B. J. Horáčka vystavět v našem městě sportovní areál. „Naším cílem je, aby v prostoru okolo supermarketu v Sobotecké ulici byl na přelomu let 2002/2003 dokončen areál, jehož základnou bude kryté kluziště a koupaliště,“ napsal tehdy starosta.

n200806161321_zap_289_08_dolankyS koupalištěm v Dolánkách byl tak definitivní konec. Na srpnovém zasedání zastupitelstva města v roce 2000 bylo rozhodnuto, že koupaliště v Dolánkách bude přeměněno na přírodní areál, bazény budou zavezeny a vznikne tu přírodní průtočná nadrž. Počítalo se s demolicí objektů pokladny, technologie a bývalých starých dřevěných šaten z počátku 40. let 20. století, které byly nejvíce poškozeny povodní a staticky narušeny. Ostatní stavby měly zůstat stát jako zázemí budoucího areálu… Se zavážením bazénů bylo započato již na přelomu září a října 2000 (hlína byla výhodně získána ze stavby na Vesecku). „Problémem, se kterým se musí každý z nás vypořádat, je symbolický význam zavážky, je to nevratný krok. Přeměna areálu však probíhá v logických krocích, v příští sezoně již bude k dispozici upravený areál s rozšířeným přístupem do Jizery, opraven bude objekt WC, v areálu zřídíme sprchy, bude fungovat malé brouzdaliště pro děti,“ slíbil tehdy starosta Hejduk (většina z toho byla splněna a areál tak v této podobě funguje dodnes).

V prosinci 2000 se veřejnost mohla poprvé seznámit s návrhy studií budoucího areálu v Maškově zahradě, který měl vyrůst z prostředků Nadace B. J. Horáčka Českému Ráji. Čtvrt roku na to byla představena vítězná studie aquacentra z dílny turnovské firmy Design 4. Začátek výstavby byl předběžně naplánován na přelom let 2002/2003 s dobou výstavby tři roky.

n200806161322_zap_291_08_dolankyJeště do konce roku 2000 byly dokončeny terénní úpravy v Dolánkách – bazény definitivně zmizely pod navážkou zeminy a rozhodnutím rady města zde nakonec byly zlikvidovány všechny stojící stavby! Prý z důvodu katastrofálního technického stavu.


V září 2001 poprvé na veřejnosti zazněla informace, že realizace aquacentra v
M
aškově zahradě se vzhledem k náročnosti projektu protáhne (tehdy se již mluvilo o částce tři čtvrtě miliardy korun). Nadace pana Horáčka byla ochotna projekt opravdu realizovat. Bohužel i sám pan Horáček přispěl k malým zmatkům v přípravě studie. Ta se předělávala mnohokrát, tu byl o několik pater zvýšen hotel, zmizel nebo byl dokreslen další bazén a pod. Výsledkem je dnešní stav mnoha studií a hlavně skutečnost, že vše zůstalo jen na papíře. Náhlá smrt mecenáše B. J. Horáčka na podzim 2002 znamenala definitivní konec smělého plánu. Dnes nemáme ani Dolánky ani Maškovku.

n200801070941_zap_08_08_projektRok 2008? Víc než deset let slibů nepřineslo žádný hmatatelný výsledek. Už mnohokrát veřejnost slyšela, že za rok, za dva se opravdu začne stavět – a nejlépe rovnou krytý zimní stadion, krytý bazén a venkovní koupaliště, hotel ad. (na to má ostatně Město Turnov kromě studie i pravomocné územní rozhodnutí).
Letos v zimě radnice poprvé oficiálně přiznala, že na záměr nemá a asi ani nikdy nebude mít peníze. Projekt je nabídnut soukromému zájemci, který se zaváže, že uskuteční stavbu koupaliště a zimního stadionu. Město by smluvně do privátního projektu vložilo pozemky a spolupracovalo na případných úpravách studie. První zájemci se prý už ozvali. Jak Českému rozhlasu řekl místostarosta Jaromír Pekař, Maškova zahrada v Turnově zaujala hned tři investory. Radnice s nimi v následujících týdnech bude jednat o podrobnostech jejich nabídek. Rozhodnutí by mohlo padnout už na konci léta. Nově pojatý areál v Maškovce je rozdělen na tři části, když jedna je sportovní, druhá obchodní a třetí bytová.
Po dlouhých letech zní tato informace nadějně. V každém případě musíme vzít jako fakt skutečnost, že minimálně v prvním desetiletí 21. století v Turnově veřejné koupaliště nebude.
_______________________________________
Na závěr snad jen ještě jedna výzva „pod čarou“. Historie koupání v Turnově je poměrně různorodá. Co však chybí, je fotodokumentace. V Muzeu Českého ráje či v okresním archivu je jen pár fotografií, úplně neznámé jsou například pohledy na původní plovárnu v Dolánkách ve 40. nebo 50. letech minulého století. Příjemné by bylo, kdyby se objevilo i více snímků ze 70. a 80. let. Nemáte náhodou, vážení čtenáři, něco z toho doma ve svých rodinných archivech? Po zdigitalizování budou fotografie vráceny.

Související články (celkem 7)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.