SERIÁL NA TÉMA VODA, DÍL VIII: ODKANALIZOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ NA TURNOVSKU

0

V dalším díle seriálu, který připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov, se podíváme na odkanalizování nemovitostí. Kanalizační přípojky slouží k odvedení odpadních vod od bytových, průmyslových a ostatních objektů do kanalizačních řadů. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby, nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Na Turnovsku je smluvně evidováno 3 500 přípojek. Díky nim zde vybere provozovatel majetku – firma SčVK, a. s. – polovinu stočného z celého území VHS, tedy okolo 42 mil. Kč.

Splaškové vody jsou veškeré odpadní vody z domácností. Průmyslové splaškové vody jsou takové, které nesplní přísné podmínky kanalizačního řádu, a proto jsou pak speciálně zpoplatněny vyšší sazbou. Velmi často jsou přípojkami svedeny do kanalizace i srážkové vody z  objektů. Za srážkové vody zatím platí pouze podnikatelské subjekty. Vlastníci bytových domů, silnic, parkovišť ani veřejných ploch úplatu neplatí. Zejména u silnic jde o paradoxní zákonnou úlevu a legislativní hru o velké peníze. Na Turnovsku je proto uzavřeno jen 290 smluv na srážkové vody na svedení vod z 355 tis. m². Cena se stanovuje za m³ odvedených vod formou redukovaného přepočtu plochy a je stejná jako cena stočného.

Snahou nás i provozovatele vždy je, aby byly přípojky z objektů řešeny přirozeně gravitačně, tedy aby se nečerpaly do sousední kanalizace „do kopce“. Takových čerpaných objektů je naštěstí minimálně – v Jahodové ulici a několik také na Pelešanech a v Mašově.

O napojení nemovitostí na kanalizaci mluví souběžně dva zákony. Zákon o vodovodech a kanalizacích  umožňuje obci vydat dokonce i vyhlášku o povinnosti vlastníků se napojit. Druhý „zákon o vodách“  umožňuje sankcionovat vlastníky nemovitostí, kteří nenakládají s odpadními vodami tak, jak je dovoleno. Tedy když například znečišťují životní prostředí nevhodným vypouštěním svých odpadních vod do podzemních vod, nebo nemají platné povolení. Pro častý případ odpadních jímek se například vyžaduje prokázat jejich nepropustnost a  pravidelné vyvážení.    

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu (k dispozici na webu SčVK) a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Do kanalizace nepatří zejména potraviny, hygienické potřeby, netkané textilie, restaurační tuky (nad 50 vařených jídel denně), oleje, chemikálie, látky obsahující nebezpečné chemické prvky apod.

Potraviny z domácností a zejména nekázeň majitelů restaurací jsou pak příčinou zvýšeného výskytu krys. Proti nim provádíme dvakrát ročně plošnou deratizaci v součinnosti s ostatními vlastníky nemovitostí na území města. Dalším častým problémem jsou nečištěné a tedy nefunkční tukové lapoly restaurací nebo velkých kuchyní, které pak přináší časté zanesení přípojek i částí kanalizace.

VÍTE, ŽE:

* Jedním ze základních způsobů nedodržování kanalizačního řádu je svedení srážkových vod do čistě splaškové (oddílné) čerpané kanalizace? To musíme společně s provozovatelem ohlídat zejména na okrajových částech města, v Přepeřích a v Malé Skále.

* Meziroční porovnávání velkoodběrů ve stočném přináší aktuálně nejhorší propad v případě zrušení nemocniční prádelny. Transformace turnovské nemocnice má tedy negativní dopad i do vodohospodářské problematiky. Na meziročních hodnotách lze také krásně sledovat, která firma má pozitivní období a která je naopak v útlumu, nebo i obecnější hodnoty – v jakém městě se aktuálně daří průmyslu, jaká byla turistická sezona v regionu apod.             

* Naším letošním cílem bude ve spolupráci s vedením měst, obcí i státními úředníky na úseku životního prostředí docílit většího napojování nemovitostí na sousední kanalizace. Tím zúročíme ohromné investice do nových kanalizací v minulých letech, získáme víc peněz ze stočného a pomůžeme přírodě. Například v Turnově a sousedních obcích připojených k ČOV je 640 nenapojených nemovitostí na kanalizaci, z nichž lze přibližně polovinu reálně napojit. Navíc pro nejméně 120 z nich jsme dokonce při minulých akcích předem postavili i veřejné části přípojek. Na celém území VHS je pak nenapojených celkem 2 500 nemovitostí, z nichž 1 300 lze reálně napojit na sousední kanalizaci. 

* Potřebujeme, aby se co nejrychleji napojovaly na kanalizaci objekty na Bukovině, v Dolánkách a na Malém Rohozci. Zatím stále se opakujícím  problémem, i když jen občasným, je totiž nepříjemný  zápach v Bezručově ulici. Vzniká díky zahnívání kalů kvůli jejich zdržení v tlakové kanalizaci z těchto okrajových částí. Přirozeným řešením je co nejrychlejší napojení většiny nemovitostí, aby se odpadní vody čerpaly častěji. Dočasná řešení k odstranění zápachu jsou bohužel jen částečně funkční (ucpání všech poklopů), nebo drahá a hůře ověřitelná (dávkování chemikálií do šachet či dočasné zmenšení profilu výtlačné trubky). 

* Při stavbě nových kanalizačních řadů spojených s novými povrchy komunikací postavíme vždy veřejnou část domovní přípojky, aby se nemusel nový povrch silnice hned v dalších letech poničit. A pokud to prostorově jde, tak ji také zakončíme kanalizační šachtičkou. Tím pomáháme vlastníkům nemovitostí odpovědným za svoji přípojku nejen finančně, ale řešíme za ně i potřebné povolovací procesy. Šachtička slouží na pročištění přípojky a od ní do objektu je zřízení přípojky věcí vlastníka.

* Některá města či obce přispívají vlastníkům nemovitostí na jejich odkanalizování. Běžným je příspěvek na napojení na kanalizaci, někde už přidávají i na vybudování kvalitní domovní ČOV. Nutno však poznamenat, že obě cesty odkanalizování objektu představují desetitisíce korun. Domovní čistírna přinese průběžné provozní náklady a potřebu péče, odkanalizování naproti tomu přináší úplatu za stočné. (PR)

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.