SERIÁL NA TÉMA VODA, DÍL IV: VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A DODÁVKA VODY

0

V dalším díle seriálu, který připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov, se podíváme podrobně na vodovodní přípojky a dodávku vody. Vodovodní přípojka připojuje nemovitost na hlavní vodovodní řad. Začíná uzávěrem na vodovodním řadu a končí vodoměrem. Dle legislativy patří přípojka k nemovitosti a vlastník má povinnost o ni na svém pozemku pečovat. Na veřejném pozemku provádí její údržbu provozovatel.  Vodoměr může být umístěn v domě, nebo ve vodoměrné šachtě a je ve vlastnictví VHS Turnov.  Činnost s vodoměrem vykonávají provozní pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., kteří provádějí jeho montáž při napojení přípojky, revize vodoměru a odečítají hodnoty odebrané vody.

Na Turnovsku evidujeme aktuálně 4 300 přípojek. V nich aktuálně proteče 860 tis. m³ vody ročně. Domácnosti spotřebují 510 tis. m³  a průmysl i ostatní služby odebírají 350 tis. m³.  Každý připojený objekt musí mít s provozovatelem uzavřenu smlouvu na dodávku pitné vody.

Voda dodávaná do sítě – a pak až k obyvatelům – musí splnit náročné hygienické normy. Stát i EU stále  zpřísňují kritéria, nebo dokonce vymýšlejí nová. Proto se při povinném vzorkování vyhodnocuje neuvěřitelných 18 ukazatelů kvality.  Současně se provádějí i analýzy kompletního chemického složení surové a vyrobené vody. Každý zákazník SčVK  má právo požadovat v odůvodněných případech ověření kvality vody. Stačí jen zavolat na zákaznickou linku, nebo si vše domluvit přímo na zákaznickém středisku SčVK na Kotlerově nábřeží.
Voda prochází zásadní úpravou zejména v Nudvojovicích.  V Dolánkách se provádí jen základní hygienické zabezpečení vody plynným chlorem. Dále v síti upravujeme vodu roztokem chlornanu sodného.
Odběratele často zajímá tvrdost vody. Více našich vodních zdrojů znamená více druhů vody, byť všechny splňují požadovanou kvalitu. V lokalitách Daliměřic, Malého Rohozce Dolánek, Bukoviny je voda měkká z prameniště na Záborčí. Centrální část města s lokalitou mezi mosty a celou Soboteckou ulicí má středně tvrdou vodu ze štoly Šlejferna a všichni ostatní pak mají tvrdou vodu ze studní v Dolánkách.  Toto rozložení vychází z historického vývoje výstavby vodovodní sítě.

I když je pro VHS a SčVK výhodné prodat zákazníkům co nejvíc vody, tak je potřebné zdůraznit, že je   v zájmu životního prostředí i státu, aby  vlastníci – pokud mají možnost – čerpali vodu ze studní, nebo si vytvářeli zásoby dešťové vody. Je vhodné ji použít na zahrady, bazény  a případně i na technickou vodu v domácnostech. To proto, aby byla naše pitná voda cílově používána jen v kuchyních a koupelnách.  Systém užitkové vody však musí mít zcela uzavřený okruh a nesmí být nijak propojen s vodovodní přípojkou, protože by mohlo dojít ke kontaminaci pitné vody.

VÍTE, ŽE:

* Zástupci státu a EU si jako stanovili jako jednu z klíčových podmínek neuvěřitelně vysoké dotace 540 mil. Kč na akci  „Čistá Jizera“ zvýšení kvality pitné vody a její důsledné sledování. Podle podmínek koncesní smlouvy proto musí provozovatel předkládat jednou ročně souhrnný audit pitné vody na území VHS. Navíc jsou po čtvrtletích důsledně vyhodnocovány vzorky kvality dodávané vody a vzorky vyrobené vody. Pokud jsou jen  čtyři vzorky ze 100 provedených nevyhovující, přichází přísné sankce. Náš velmi kvalitní a odpovědný provozovatel tyto přísné limity zatím bez problémů naplňuje.

* Pokud při rekonstrukci sítí narazíme v silnici na starou železnou přípojku, musí si ji vyměnit vlastník domu za plastovou. Je to pro něj výhodné z pohledu ceny i zamezení budoucích rizik havárie.

* Ideálním cílovým stavem by bylo úplné zastavení chlorování vody. K tomu je potřeba kvalitní voda a kvalitní vodovodní síť včetně objektů. V Rakousku jsme viděli „nechlorovat“ celá velká města. U nás máme sice vodu dobrou, avšak vodovodní sítě a objekty nikoliv. Potřebovali bychom násobně víc peněz od obcí, měst i z vodného a stočného, abychom dohnali extrémní dluh na jejich obnově.  Ale cíl to je možný – už i v Mladé Boleslavi se o to v určitých lokalitách s úspěchem pokouší.

* Aktuálně provozovatel instaluje vodoměry s nejvyšší možnou mírou přesnosti. O případnou reklamaci výše vámi spotřebované vody můžete požádat na základě úředního přezkoušení vodoměru.   Vodoměry Sensus jsou i imunní vůči různým nekalým praktikám ze strany odběratele, na které čas od času provozovatel narazí.

* Jeden z ukazatelů je i zákal vody, který je v některých lokalitách opakovaným problémem. Jedná se většinou o konce sítě či nejnižší body na vodovodní síti. Na Turnovsku jde především o lokalitu Daliměřic a Mašova. Řešením je výměna starých ocelových či litinových řadů.

* Na trhu už jsou běžné i vodoměry na dálkové odpočty. Funguje to tak, že provozní auto projíždí ulicí a dálkově snímá hodnoty na vodoměru, nebo jsou hodnoty z vodoměrů s velkými odběry přenášeny on-line přímo do provozní evidence. Výhod těchto vodoměrů je mnoho, bohužel jejich cena je zatím vysoká.

(PR)

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.